10-05-09

Hoge Raad oordeelt niet over de grond van de zaak


Cottyn.large_834322

Hoge Raad oordeelt niet over grond van zaak-Fortis

 

Jean-Luc Cottyn leidt het onderzoek.

 

Het onderzoek dat de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) voert in de Fortis-zaak zal enkel aanbevelingen opleveren. Over wat er precies is gebeurd rond het Fortis-proces zal in het HRJ-verslag wellicht niets staan. Dat heeft Jean-Luc Cottyn, de man die het HRJ-onderzoek leidt, in de Fortis-onderzoekscommissie gezegd.
Volgens Cottyn kunnen de onderzoekscommissie en de andere lopende procedures perfect naast elkaar bestaan.

Aanbevelingen

Jean-Luc Cottyn is voorzitter van de Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie van de HRJ en leidt in die hoedanigheid ook het onderzoek dat de Hoge Raad op 23 december vorig jaar opstartte. Het gaat echter niet om een strafrechtelijk of tuchtrechtelijk onderzoek. De HRJ-enqu¿te heeft enkel de bedoeling om uit dit dossier algemene beleidsaanbevelingen en voor het gerecht specifieke aanbevelingen te formuleren, verduidelijkte Cottyn.

Niet verhoren

De HRJ kan betrokkenen in het dossier ook enkel horen en niet verhoren. De betrokken magistraten kwamen ondertussen al hun versie van de feiten geven. Cottyn wil nu ook niet-magistraten (politici, nvdr) uitnodigen. Dat is niet voorzien in de wet, maar aangezien de wet het ook niet verbiedt en de Hoge Raad dat op vrijwillige basis wil doen, ziet Cottyn hierin geen probleem. Verschillende commissieleden hadden echter hun vragen over deze praktijk. Cottyn liet ook nog weten dat de aanbevelingen er pas komen wanneer de lopende strafrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures zijn afgerond. Een timing kon hij dan ook nog niet geven.

Inhoud

Hoedanook zal het onderzoek van de HRJ weinig of geen gegevens opleveren over de inhoud van het Fortis-dossier zelf of over individuele aansprakelijkheden. De Hoge Raad mag zich immers niet mengen in lopende procedures. Cottyn ziet wel geen graten in het naast elkaar bestaan van verschillende procedures. Er is zowel plaats voor het HRJ-onderzoek, de onderzoekscommissie als de tucht- en strafrechtelijke procedures, klonk het. (belga/sam/kh)

De Morgen, 2/3/09