18-06-09

Comité P-baas Bart Van Lijsebeth


lijsebeth_jpg_250De Antwerpse procureur des konings Bart Van Lijsebeth (53) werd in januari 2009 aangewezen tot voorzitter van het Comité P, in opvolging van André Vandooren die de centrale antiterreurdienst Ocad leidt. Het Comité P dat de politiediensten controleert, werkt in opdracht van het parlement en controleert zowel de lokale als federale politie.

Van Lijsebeth had geen ambities voor die hoge post, maar de druk uit CD&V-hoek voor een daadkrachtige leider bij het Comité P was te groot.

Bart Van Lijsebeth begon zijn carrière in 1979 als advocaat in Leuven. In juli 1982 werd hij substituut-procureur des Konings te Brussel, waar hij zich bezighield met georganiseerde misdaad, wapen- en drugstrafiek en hormonenzwendel. Hij werd vooral bekend omdat hij Patrick Haemers uit Brazilië terughaalde naar België.

In 1994 werd Van Lijsebeth administrateur-generaal van de Staatsveiligheid. In september 1999 werd hij procureur des Konings te Antwerpen. Dat mandaat werd in april 2007 verlengd.

Van Lijsebeth wordt door de parketmagistraten erg gerespecteerd. Bij zijn aantreden herstructureerde hij het parket en zorgde hij ervoor dat magistraten zich als teams specialiseerden in bepaalde materies. Hij heeft veel ervaring als magistraat in Brussel en Antwerpen, en als topman bij de Staatsveiligheid. Bart Van Lijsebeth evolueerde in Antwerpen van een open communicator naar een discrete achtergrondfiguur. Hij werkt het liefst in de schaduw.

Hij drukte zijn stempel op de Scheldestad. Zo liet hij het Falconplein opkuisen, pakte de drugsplaag in vzw’s aan en lanceerde hij controles in nacht- en belwinkels.