18-06-09

Comité P: Gil Bourdoux


Bourdoux.media_l_383417Gerecht vervolgt raadsheer Comité P voor samenspanning van ambtenaren

'Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar Gil Bourdoux, je waarschijnlijk niet onbekend als alcoholverslaafde kolonel bij de vroegere rijkswacht.' Dat zinnetje, in een onderschepte mail naar een vakbond, werd Walter Demoerloose, de ontslagen speurder van de enquêtedienst van het Comité P, fataal.

Waarom werd Demoerloose, de speurder die het onderzoek deed naar de valse aangifte van een gsm-diefstal door een van zijn collega's, op staande voet ontslagen? Omdat hij e-mails heeft gestuurd met kritische bemerkingen over de raadsleden van het Comité P? Of was er meer aan de hand?

Eén zinnetje in de mail die Demoerloose schreef naar de politievakbond VSOA vormt misschien de oplossing voor het raadsel: "Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar Gil Bourdoux, je waarschijnlijk niet onbekend als alcoholverslaafde kolonel bij de vroegere rijkswacht."

Dat zinnetje over Comité P-raadslid Bourdoux, een notoire PS-benoeming, werd Demoerloose blijkbaar zeer kwalijk genomen door zijn bazen bij het Comité P. "De commissaris-auditor verheft zich tot arts door iemand een alcoholverslaafde te noemen, wat een medische term is", sneerde Henri Berkmoes, de chef van de enquêtedienst, in zijn voorstel tot afzetting van de speurder.

Het vijfkoppige Comité P verweet hem eveneens dat hij "een aanval lanceert op raadsheer Bourdoux door die te beschimpen en als 'alcoholverslaafde kolonel' te betitelen, waarvoor de betrokken commissaris-auditor al evenmin enig bewijs voortbrengt, nog daar gelaten de volstrekt deloyale, grove en beledigende aard van zijn bewering".

Het gerechtelijke onderzoek waarvan sprake in de mail is een onderzoek van de Brusselse onderzoeksrechter Jean-Claude Van Espen, waarin Bourdoux genoemd wordt als mogelijke verdachte van samenspanning van ambtenaren. De zaak begon op 21 december 2004, toen de lokale politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene tijdens een betoging overdreven gewelddadig optrad tegen manifestanten.

Er volgde een onderzoek door een inspecteur van de interne controledienst van de lokale politie en er werd een informatieonderzoek opgestart door de Brusselse substituut Mawet.
Het onderzoek van de inspecteur bracht verontrustende elementen aan het licht. Bovendien bleken vijf politiemannen die werden verhoord opvallend gelijklopende verklaringen te hebben afgelegd. Op dat moment greep de top van de Brusselse politie in.

Korpschef Roland Vanreusel, PS'er en een persoonlijke vriend van Bourdoux, en directeur-generaal commissaris Yves Calicis probeerden het onderzoek uit de handen van substituut Mawet te halen. Op die manier kon ook de inspecteur van de interne controledienst van het dossier gehaald worden, om het daarna over te hevelen naar het Comité P.

"Ik zal vrijdag een rapport opstellen voor het Comité P waarin wordt uitgelegd waarom wij van het onderzoek verlost willen worden", schreef Calicis in een mail aan een collega-commissaris die vorig jaar uitlekte in de Brusselse krant Le Soir. "Indien Mawet weigert, zou het Comité P aanbevelingen kunnen doen aan de procureur-generaal, opdat hij in die zin zou tussenkomen."

De bewuste mail viel via een gunstige wind in handen van de inspecteur van de interne controledienst, waarna de politiezone klacht met burgerlijke partijstelling indiende tegen hem wegens diefstal. Op zijn beurt diende de inspecteur vervolgens klacht in wegens samenspanning van ambtenaren tegen Bourdoux, Calicis en Vanreusel.

"De laatste paragraaf van de mail zou geïnterpreteerd kunnen worden als de samenvatting van een strategie", verklaarde Bourdoux op 1 augustus vorig jaar tijdens een ondervraging door de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC). "Maar die formulering klopt op geen enkele manier met wat ik gedaan zou hebben of zou kunnen hebben doen."

Nog vorig jaar probeerde Bourdoux zich zonder succes voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling te beroepen op de voorrang van rechtsmacht, hoewel hij geen magistraat is maar een voormalig kolonel van de rijkswacht.

Een hoge bron bij het Comité P bevestigt het bestaan van het onderzoek tegen Bourdoux, maar relativeert tegelijkertijd het belang ervan. "Zijn contacten met de top van de Brusselse politiezone werden slecht geïnterpreteerd. De zaak heeft erg weinig om het lijf." (Georges Timmerman)
De Morgen, 7/05/08

Foto: Gil Bourdoux, geviseerd lid van Comité P, bij zijn eedaflegging. Hij ontkent dat hij iets mispeuterd heeft.

 

18:11 Gepost door Justice in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: comite p gil bourdoux |  Facebook |