13-12-10

Doofpot Justitie: Het Nieuwsblad verkoopt leugens

 

het-nieuwsblad.1261164009.jpgHet Nieuwsblad dat destijds de klachten tegen Marcel Vervloesem lanceerde en daarmee het sein gaf tot de doofpotoperatie in de kinderpornozaak Zandvoort, pakte enkele dagen geleden uit met een paar nieuwe leugens over de 'zelfverklaarde kinderpornojager'. Marcel Vervloesem die opnieuw vrij is maar die ernstige gezondheidsproblemen heeft, werd nu beschuldigd van 'afpersing'. Er werd ook gezegd dat hij 'met de vzw Werkgroep Morkhoven gebroken had' terwijl hem een spreekverbod met de pers, met verenigingen tegen kindermisbruik, met de mensen die hem wekelijks in de gevangenis opzochten en met acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven) kreeg opgelegd. Marcel Vervloesem heeft nog altijd een procedure lopen voor het hof van Straatsburg waarvan we niets meer horen. Het blijft ook muisstil rond de 30 processen-verbaal waarin V.V. die de klachten tegen Marcel Vervloesem haarfijn organiseerde, van zedenfeiten met kinderen en minderjarige jongetjes wordt beschuldigd. We schreven hiervoor in oktober 2006 naar procureur-generaal Christine Dekkers. Ook de justitieministers Onkelinx, Van Deurzen en De Clerck werden terzake meermaals gecontacteerd. Maar die reageerden natuurlijk niet omdat zij de kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 100.000 slachtoffers verder willen dichtdekken. Over de kinderpornozaak Zandvoort wordt er met geen woord meer gesproken.

Commentaren

Klachten over werking Justitie nemen toe

Na een daling in 2008 heeft de Hoge Raad voor de Justitie in 2009 opnieuw meer klachten ontvangen over de werking van het gerecht. Dat staat in het jaarverslag van de Raad.

De Hoge Raad ontving het voorbije jaar 385 nieuwe klachten. In 2008 waren dat er nog 323. Het gaat om het hoogste aantal sinds 2001. Vooral aan Nederlandstalige kant, bij de Advies- en Onderzoekscommissie (AOC), was er een significante stijging (van 154 naar 217). Bij de Franstalige klachtencommissie (CAE) werd een klacht minder (van 169 naar 168) ingediend dan in 2008.

In de loop van het jaar 2009 werden 324 dossiers afgesloten: 185 bij de AOC en 139 bij de CAE. Het overgrote deel van de dossiers, 86,42 procent, werd door burgers ingediend, 7 procent werd door advocaten ingediend.

Beslissingen en traagheid
Een vierde van de klachten (25,16 procent) betreft kritiek op rechterlijke beslissingen, 14,19 procent handelt over de traagheid van de rechtsgang. Een opvallende stijging betreft de klachten over partijdigheid van onder meer magistraten en deskundigen: 4,73 procent tegenover 2,93 procent in 2008.

De commissies streven ernaar om de klager binnen de drie maanden na ontvangst van zijn klacht in te lichten over de eindbeslissing die in zijn dossier genomen werd. Bij de in 2009 afgesloten dossiers lukte dat in 234 gevallen (72,22 procent).

Bij twee dossiers duurde het langer dan twee jaar om ze af te sluiten. Dat was volgens de Hoge Raad te wijten aan de complexiteit van de dossiers. (belga/eb)
5/10/10
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/1166030/2010/10/05/Klachten-over-werking-Justitie-nemen-toe.dhtml

Gepost door: Yves | 13-12-10

Commissie maakt brandhout van justitiebeleid

De uitgaven van de rechtbanken zijn onoverzichtelijk. Een eenvoudige centrale boekhouding heeft justitie niet, dus is het gissen naar de balans tussen inkomsten en uitgaven. Dat stelt de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde. De Standaard en La Libre Belgique berichten over de omvangrijke nota die vandaag op het bureau van alle rechters en magistraten belandt.

Ruim 820 miljoen euro bedraagt het budget van de rechterlijke orde. Driekwart van hun uitgaven bestaat uit de lonen van het personeel. "Dat is veel geld, dus is er een goed personeelsbeleid nodig", vindt commissielid Linda Van de Moortel. "Voor de begroting van dit jaar is zelfs niet eens duidelijk hoeveel mensen vertrekken en hoeveel er worden vervangen. Transparantie is totaal zoek in het budgetbeheer".

Los van de personeelskosten moet justitie zich volgens de commissie ook bezinnen over andere uitgaven, zoals het computerpark en de gerechtskosten (telefoontaps, DNA-onderzoek...) in strafzaken. Die zijn sinds 2000 continu gestegen, naar bijna 90 miljoen euro. "De achterstallige facturen lopen op tot dertig miljoen", schat commissielid Jean-Pierre Janssens. "Iedereen weet dat er te weinig geld is, maar niemand weet hoeveel er exact nodig is", zegt hij in De Standaard. (belga/ka)
1/10/10
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/1164232/2010/10/01/Commissie-maakt-brandhout-van-justitiebeleid.dhtml

Gepost door: Yves | 13-12-10

BELGISCHE SENAAT
________ ________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________ ________
30 novembre 2010 30 november 2010
________ ________
Schriftelijke vraag nr. 5-462


van Karl Vanlouwe (N-VA)

au ministre de la Justice
aan de minister van Justitie
________ ________
Justitie - Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Klachten - Behandeling door een andere instantie dan de Hoge Raad voor de Justitie
________ ________

30/11/2010 Verzending vraag
________ ________
Question n° 5-462 du 30 novembre 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-462 d.d. 30 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eén van de taken van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) is het behandelen van klachten. Artikel 259bis van het Gerechtelijk Wetboek stelt dat de Hoge Raad bevoegd is voor klachten die de werking van de rechtelijke orde betreffen.

Sinds de creatie van de HRJ in 1999 is het aantal binnengekomen klachten bij de HRJ stabiel gebleven, gemiddeld 331 per jaar. Van de 385 in 2009 geopende klachten bij de Hoge Raad, zijn er acht die toegestuurd werden via andere kanalen zoals de minister van Justitie, de federale ombudsman, de stedelijke ombudsdienst, …

Wat uit het uitvoerige jaarrapport niet duidelijk blijkt, is wanneer de andere organen hun klachten toesturen aan de HRJ. Vele klachten worden immers nog altijd rechtstreeks gericht aan de rechtbanken, en zelfs aan de minister van Justitie.

Het aantal klachten over Justitie die niet door de HRJ behandeld worden zouden ons een beter inzicht geven op de soorten klachten over Justitie, de invloed van de HRJ en de bekendheid ervan.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Bij welke juridische instanties, andere dan de HRJ, kunnen er nog klachten neergelegd worden?

2) Welke van deze juridische instanties hebben hun eigen mechanisme voor klachtenverwerking? Wanneer moeten klachten doorgestuurd worden naar de HRJ?

3) Kan de geachte minister een overzicht geven van de klachten die bij andere diensten dan de HRJ worden neergelegd? Graag kreeg ik een onderverdeling per dienst, soort en aantallen (zie Jaarverslag 2009, HRJ, blz. 50).

4) Hoeveel klachten zijn er sinds 2008 binnengekomen bij de korpschef of de griffie van de volgende rechtbanken:

a) vredegerecht;

b) politierechtbank;

c) rechtbank van eerste aanleg;

d) arbeidsrechtbank;

e) rechtbank van koophandel;

f) de hoven van beroep?

Graag kreeg ik een overzicht per arrondissement.

http://www.senate.be/www/?MIval=/Vragen/SVPrintNLFR&LEG=5&NR=462&LANG=nl

Gepost door: Yves | 13-12-10

De commentaren zijn gesloten.