11-11-10

Open Brief aan Jef Vermassen

justice2.jpgBrugge, 8.2.2010

 

Geachte Heer Vermassen,

 

Aangezien het bijna tijd is om mijn woorden in daden om te zetten, (mail naar u gestuurd i.v.m. kennisname met mijn persoon), voel ik mij ertoe verplicht u deze brief te schrijven. 

deze brief zal een paar onderwerpen bevatten waarmee ik u, in persoon als raadsheer van de ouders van Annick Van Uytsel, op een later tijdstip in een procedure zal aanvallen, alsook zal het info bevatten over een andere moordzaak.

Het zal je ook een beetje een beeld geven over hoe ik de zaken aanpak of hoe ik bijvoorbeeld tot die hypothese ben gekomen, de hypothese gestuurd per fax naar Moordzaken Brussel t.a.v. John Michiels.

Ongetwijfeld heb je dit laatste al ingekeken (en bestudeerd) en de reden van mijn vaststelling tot deze ligt voor een groot stuk bij uw opmerkelijk optreden vlak na de persconferentie waarbij de bekentenissen van Ronald Janssen de wereld werden ingestuurd en waarbij je op hetzelfde moment uw 'moment van glorie' aan het gerechtsgebouw van Dendermonde beleefde, maar daar zal ik later op weerkomen.

Toen ik uw boek heb gelezen, 'Moordenaars en hun motieven', was ik de volgende mening toegedaan. Een verzameling van andermans informatie door onderzoek gecombineerd met een egocentrisch toetsgevoeligheid van u uit.

Mijn excuses voor mijn mogelijk controverse mening, waarschijnlijk ligt het aan mijn persoon omdat ik de dingen soms nogal zwart-wit bekijk.  Begrijp me niet verkeerd, waarschijnlijk zal het veel 'input' zijn voor mensen die in zeer geringe mate met die materie in aanraking komen en zodoende de doelgroep waarbij deze was op afgesteld.

Waarom ik over dit boek begin, ligt voor een groot stuk aan uw verklaringen die u, op het moment van de bekentenissen van Ronald Janssen, voor de camera hebt afgelegd.

Door dit gebeuren heb je je een paar keer, in dezelfde tijdspanne van het interview, niet alleen uzelf schuldig gemaakt aan leedvermaak en sensatiezoeken, in persoon als advocaat, maar heb je ook een joekel van een fout gemaakt die ik zeker zal opnemen in de procedure.

Je stond daar eventjes te vertellen hoe goed je het dossier wel kende an aan de hand daarvan tot de conclusie gekomen bent dat je vrij zeker was dat Janssen de moordenaar was.  Ook moest je het nieuws maken van gesprekken die gebeurd zijn tussen advocaat en cliënt, over uw persoonijke mening welk profiel de moordenaar volgens u zou hebben, niettegenstaande  dat je al die tijd daarover gezwegen hebt en alleen maar na de doorbraak in deze zaak even de wereld hebt ingestuurd.  Ook stond je blijkbaar mijn hypothese perfect af te lezen aangezien ik deze al meer dan 7 maanden geleden heb geschreven.  Voordien was er niemand in geslaagd zo'n profiel op te stellen + de gebeurtenissen op het tijdstip van de moord.

Als we er dan uw kennis van het dossier erbij nemen op het moment dat het parket kort daarna een persmededeling doet, dat ze aan de hand van labo-onderzoek Janssen in verband kunnen brengen, ben je niet alleen deontologisch over de schreef gegaan, maar ook heb je het geheim van het onderzoek geschonden + was je bezig het onderzoek kapot te maken door uw eigen ego te moeten strelen.

En laat mij duidelijk zijn: jij hebt NIETS tot het onderzoek bijgedragen omdat het ten eerste niet tot uw taak behoort alsook kon je dat niet omdat er tot en met 2 januari 2010 niets in het dossier was dat Janssen als verdachte in kon staan.

Maar nu terug naar de hypothese.  Over het beschreven profiel bestaat geen discussie.  Dit was een voltreffer! Op de beschrijving hoe hij deze moord heeft gedaan of hoe het gegaan is, zullen we nog eventjes moeten wachten.

Ik denk dat die naam die ik erbij geschreven heb, vraagtekens oproept.  HENRY i.p.v. Ronnie.  Deze is eenvoudig te verklaren.  Ik kreeg namelijk een beeld binnen dta zich afspeelde in zijn stamcafé waarbij iemand hem 'proost' wenste bij het laatste rondje, 'Proost Ronnie', waarbij ik ervan uitging dat zijn naam Henry was.

Ik ben dus gevloerd door een streekdialect.

Ook zal ik er maar bij zeggen dat ik in een gesprek met John Michiels (telefonisc) tot de afspraak ben gekomen dat ik niet het werk zal doen van Dienst Moordzaken doordat ik mij uitsluitend tot een geschreven hypothese zal beperken, niettegenstaande dat het hen vrij stond meer informatie te vragen over de moordenaar.

Dit was trouwens de enige opdracht die mij gevraagd was: Wie vermoordde Annick Van Uytsel ?

Waarom zou ik mij trouwens 100% geven als in een andere zaak de grondwet met de voeten wordt getreden ?

Heb het eigenlijkin deze bewoordingen telefonisch gezegd: 'de zaak Annick Van Uytsel is geen prioriteit voor mij.'

Om terug te komen op het recht dat ik al dan niet zal opnemen, zoals beschreven in de mail destijds, heeft meer te maken met het feit dat een hypothese in de zaak Annick Van Uytsel, van mijn persoon, eerder negatief is voor de vader van uw zakenpartner, met name Mevr. Cottyn.  De reden hiervoor is zeer simpel na te gaan op de blog die ik in de mail destijds heb meegegeven.

Deze zaak heeft natuurlijk prioriteit voor mij persoonlijk en waarbij ik tegelijkertijd het rechtsgebied Antwerpen alsook Turnhout en deels een ander rechtsgebied moest lamleggen.

De reden daarvoor moet je maar zoeken bij de kennissen van een persoon in de x-dossiers alsook in mijn zaak, Antoine Vanden Bogaert.

De geschiedenis heeft aangetoond, ten tijde van de x-dossiers, dat je eerst de bescherming moet wegnemen indien je zo iemand juridisch zou willen aanvallen.

Tgelijkertijd  toon ik op de meest gruwelijke manier aan, kinderlijken op dat domein te Grobbendonk, dat het woordje 'democratie' alsook het woordje 'gerechtigheid' nooit heeft bestaan in België aangezien ik zonder al te veel problemen verschillende onderzoeksrechters, advocaten-generaal en grootrechters van corruptie kan beschuldigen alsook het zich schuldig maken aan pedofilie en moord op kinderen die vroeger als vermist zijn aangegeven nota bene !

Een klein voorbeeld: neem nu de kinderen van Tiny Mast.  Kim is destijds gevonden in de dokken te Antwerpen. Ken ligt op het domein.

In uw functie als raadsman zal je het toch met mij eens zijn dat het de meest hallucinante, perverse en gruwelijke situatie is als het Belgisch gerecht deze situatie van ontvoering en moord toestaat omdat het een paar postjes zal kosten voor sommige vooraanstaanden met een Belgisch paspoort.  En ondertussen maar het mooie weer verkondigen wanneer er binnenshuis een natuurramp op komst is.  En maak je maar geen zorgen !

Ik heb tijdens mijn verblijf in de gevangenis mij ook eens geconcentreerd  op de moordzaak Younes dat bij het parket van Doornik berust.  Doordat ik dit nu aan u mededeel, ben ik eens benieuwd wat je met deze kennis gaat doen.  Je bent de eerste waarbij ik deze kennis laat weten.   Aangezien je de logische redeneringen en motiveringeb, die je in je boek 'Moordenaars en hun motieven', zo mooi beschrijft, moet het geen probleem vormen om uw burgerplicht naar Doornik te richten en hen in kennis te stellen van mijn persoon of de ervaring via een hypothese van mijn persoon in een andere moordzaak.

Over hoe ik nu in godsnaam in de gevangenis van Brugge terechtgekomen ben sinds 5 september 2009, daarover moet je je ook geen zorgen maken.  Eind augustus 2009 heb ik via een mail het parket te Gent op de hoogte gesteld van de nog steeds niet gevonden lijken in dossier 109/96, de x-dossiers met als titularis O.R. Claeys te laten gelden.

Nu heeft niemand verklaard dat België een democratisch land is, dus was het veiliger en ook als paniekreactie van het parket, om 2 valse aanhoudingsmandaten uit te schrijven om mij monddood te maken.

Ik kan je al op voorhand zeggen dat je met een krachtig medium dat beter niet doet omdat er ondertussen al een nededeling is gedaan aan het adres van O.R. Claeys, ùeer bepaald 'schuldig verzuim met de dood tot gevolg': er is opnieuw een kind vermoord na sexuele mishandeling !

Maar hier heb je nu een betere kijk op de situatie.  Ik moet eerlijk bekennen dat ik benieuwd ben naar uw mening over gans deze materie en problematiek aangezien je veel ervaring hebt met moordzaken en als strafpleiter-criminoloog.   Daarom staat het u vrij om een reactie te geven of om eens een gesprek te hebben.

 

Met de meeste hoogachting,

 

Saey Stefaan

Penitentiair Complex Brugge

19:30 Gepost door Justice in Open Brieven, Vermassen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: open brief, jef vermassen |  Facebook |

Commentaren

Jef Vermassen weigerde ministerpost

Jef Vermassen, de bekendste strafpleiter van Vlaanderen, heeft meermaals het aanbod gekregen om minister van Justitie te worden.

De advocaat durfde niet instemmen. "Dan krijg je een pak vijanden, word je tegengewerkt en moet je compromissen sluiten. Dan help ik liever vanuit mijn neutrale positie. Zo kan ik justitie ook proberen te veranderen", vertelde hij in het Eén-programma 'Het jaar 2015'.

Vermassen zou zijn benaderd toen Guy Verhofstadt nog de plak zwaaide in de Wetstraat. De advocaat wilde echter geen lid worden van een politieke partij. "Partijstructuur is niks voor mij."

Marc Verwilghen (Open Vld) en later Laurette Onkelinx (PS) kregen de portefeuille van Justitie onder het bewind van Verhofstadt.

http://www.vandaag.be/binnenland/51511_jef-vermassen-weigerde-ministerpost.html

Gepost door: Yves | 12-11-10

Jef Vermassen krijgt politiebescherming

9 november

Jef Vermassen krijgt politiebescherming. Agenten van het korps van Aalst patrouilleren 24 uur op 24 rond zijn kantoor in Lede. Hetzelfde geldt voor Vermassens privéwoning in Erembodegem. Ondertussen plannen de oprichters van de Facebookgroep 'Steun Els Clottemans' een nieuwe mars door de straten van Hasselt.

De advocaat, die in het proces over de parachutemoord de familie van slachtoffer Van Doren verdedigde, is het voorwerp van een haatcampagne. Tijdens een city-trip in Parijs werden Vermassen en zijn familie enkele dagen geleden aangeklampt en de advocaat kreeg zelfs doodsbedreigingen. De politie van Aalst wil geen enkel risico nemen.

De haatcampagne tegen Vermassen wordt vooral gevoerd op Facebook maar zet sommige heethoofden blijkbaar aan tot actie. Het wordt Vermassen verweten dat hij door zijn vurige pleidooien de volksjury manipuleerde en er zo in slaagde Els Clottemans te laten veroordelen zonder materieel bewijs.

Nieuwe mars in Hasselt?
Gisteren lieten de oprichters van de Facebookgroep 'Steun Els Clottemans' al weten dat hun geplande steunmars voor Els Clottemans uit veiligheidsoverwegingen niet zal doorgaan. De mensen achter de nieuwe groep 'Geen bewijs, geen schuld' willen daarom zelf een mars op poten zetten. Die zou dan in december moeten plaatsvinden in Hasselt.

"Ik sta over de mars in Hasselt in contact met het schepencollege en de reacties zijn positief", zegt Angelique Ferry in de Corelio-kranten. "De bevestiging op mail is in principe binnen, ik wacht nog op een schriftelijke goedkeuring. De mars zal starten aan het station en eindigen aan de gevangenis waar Clottemans zit. We hopen binnenkort een datum aan te kondigen, maar wellicht vindt de optocht in de eerste helft van december plaats."

http://www.vandaag.be/binnenland/51257_jef-vermassen-krijgt-politiebescherming.html

Gepost door: Yves | 12-11-10

Ouders van Jonathan Jacob nemen Vermassen in de arm: "Hij snapt ons leed"

30 oktober 2010

De ouders van Jonathan Jacob, de jongeman die in januari in de cel in Mortsel werd doodgeslagen, hebben er een advocaat bij. Niemand minder dan Jef Vermassen wordt hun raadsman.

De zaak-Jonathan Jacob komt woensdag 3 november voor de raadkamer. Daar zullen zijn ouders bijkomend onderzoek vragen. "Want wij vinden dat de rol van het Bijzonder Bijstandsteam niet voldoende onderzocht is", zegt Jan Jacob, Jonathans vader.

Jonathan stierf op 6 januari in een Mortselse cel. Hij zwierf die ochtend in Mortsel rond, vol amfetamines en met ontbloot bovenlijf. Hij was agressief, en het parket besliste dat hij moest worden opgenomen in de psychiatrie. Maar de Broeders Alexianen in Boechout weigerden, tot twee keer toe, en Jonathan kwam uiteindelijk toch in de cel. Het Bijzonder Bijstandsteam (BBT) werd erbij geroepen, en acht man moest Jonathan onder controle houden. Daarbij kreeg hij een dodelijke slag.

Onlangs is het gerechtelijk onderzoek afgerond, en drie mensen werden in verdenking gesteld: de psychiater en de directeur van de Alexianen, wegens schuldig verzuim, en een agent van het BBT. Woensdag zou de raadkamer beslissen wie van hen effectief wordt vervolgd.

Heel druk
Daarom probeert Jan Jacob nu te doen wat hij nog kan: bijkomend onderzoek aanvragen, en advocaat Jef Vermassen in de arm nemen. "Tot nu toe heeft hij het heel druk gehad", zegt Jan Jacob. "Maar eerstdaags heb ik een gesprek met hem. Ik heb bij meester Vermassen een heel goed gevoel. Hij kan zich verplaatsen in de gevoelens van mensen. Hij snapt het leed dat wij als ouders nu meemaken. Zeker in deze triestige periode is het heel moeilijk."

Jan Jacob wil alles op alles zetten in naam van gerechtigheid. "Iedereen maakt fouten, wij ook. Ik zal mezelf mijn hele leven kwalijk nemen dat ik er die 6de januari niet was. Maar er zijn mensen die schuld hebben aan Jonathans dood. Een 'sorry', een erkenning, is toch het minste dat we mogen verwachten?"

SYMA

http://www.vandaag.be/binnenland/50481_ouders-van-jonathan-jacob-nemen-vermassen-in-de-arm-hij-snapt-ons-leed.html

Gepost door: Yves | 12-11-10

Jef Vermassen met de dood bedreigd

8 november 2010

Toppleiter Jef Vermassen en zijn familie zijn rechtstreeks met de dood bedreigd. Dit blijkt uit een mail die hij verstuurd heeft naar de beheerders van de Facebook-groepen 'Anti Jef Vermassen, geen bewijzen, geen schuld' en 'Steun Els Clottemans'. Daarin eist hij dat zijn naam van de pagina's verwijderd wordt omdat "die aanzetten tot haat". Vermassen heeft ook een klacht ingediend.

De bedreigingen zijn een reactie op de uitspraak in het proces over de parachutemoord. Op Facebook werden al snel groepen opgericht tegen de advocaat. In dat proces werd Els Clottemans schuldig bevonden aan de moord op Els Van Doren zonder materiële bewijzen. Vermassen was de advocaat van de familie van het slachtoffer.

“Ik stel vast dat zowel in de titel als in een aantal reacties mijn naam wordt vermeld waarbij deze vermeldingen lasterlijk zijn en aanzetten tot haat”, aldus Vermassen in het bericht. En nog: “Ik dien er u op te wijzen dat ik naar aanleiding van dergelijke berichten zelfs rechtstreekse doodsbedreigingen ontving, zowel ten aanzien van mijn persoon als ten aanzien van mijn familie. Het spreekt vanzelf dat ik hiertegen op passende manier reageer.”

Maandagmiddag
De advocaat geeft de beheerder tot maandagmiddag de tijd om alle verwijzingen te verwijderen. “Bij gebreke hieraan behoud ik mij alle rechten voor om dit via gerechtelijke weg af te dwingen en strafklacht in te dienen bij de bevoegde politionele of gerechtelijke overheden.”

Vermassen bevestigt dat hij het bericht naar de pagina’s heeft gestuurd maar wil verder geen commentaar geven. “Dat maakt het alleen maar erger”, aldus de advocaat van de familie van Els Van Doren. Hij wil zelfs helemaal niet meer in de pers komen in de hoop dat er een einde komt aan de haatcampagne aan zijn adres. Uit het telefonisch gesprek met de advocaat valt dan ook af te leiden dat hij geen andere mogelijkheid meer ziet dan de Facebook-groepen te wijzen op de gevolgen van hun initiatief en hen met juridische elementen wil aanpakken.

http://www.vandaag.be/binnenland/51143_jef-vermassen-met-de-dood-bedreigd.html

Gepost door: Yves | 12-11-10

Facebookpagina voor 'Showbizz' Jef Vermassen

23 oktober 2010

Meester Jef Vermassen heeft zich niet populair gemaakt tijdens het proces van de parachutemoord. Op Facebook is er zelfs een pagina opgericht naar aanleiding van zijn zogenaamde mediageilheid en sterallures.

Vermassen krijgt bakken kritiek over zich sinds het proces van de parachutemoord beëindigd werd. Dat hij handtekeningen uitdeelde aan het Tongerse gerechtshof wordt hem blijkbaar niet in dank afgenomen.

Op Facebook is er namelijk een pagina opgericht als ode aan 'Showbizz Jef', waarmee verwezen wordt naar 'Showbizz Bart'. Bij persoonlijke interesses zijn onder meer "televisie, media en aandacht" terug te vinden en uit een berichtje blijkt dat showbizz Jef al meer fans heeft dan Jacky Lafon.

http://www.vandaag.be/bizar/49882_facebookpagina-voor-showbizz-jef-vermassen.html

Gepost door: Yves | 12-11-10

Jef Vermassen deelt handtekeningen uit

21 oktober, 2010

Opmerkelijke kiekjes van Jef Vermassen woensdagavond voor het assisenhof van Tongeren. De advocaat van de man en de kinderen van Els Van Doren stond handtekeningen uit te delen.

Heel Vlaanderen was de afgelopen weken in de ban van het proces rond de parachutemoord. Dat heeft Jef Vermassen duidelijk wat extra populariteit opgeleverd, want voor het assisenhof stonden heel wat fans te bedelen om een handtekening. Vermassen zelf ging daar gretig op in...

http://www.vandaag.be/bizar/49750_jef-vermassen-deelt-handtekeningen-uit.html

Gepost door: Yves | 12-11-10

Vermassen: "Familie wilde geen wraak, maar verwerking"

21 oktober, 2010

"Deze uitspraak is zalf op een gekneusde ziel. De verwerking kan beginnen." Dat verklaarde Jef Vermassen, de advocaat van de burgerlijke partijen, na het arrest in de zaak van de parachutemoord.

"Niet de straf, maar de schuld was het belangrijkst voor de families De Wilde en Van Doren. Het zijn geen rancuneuze mensen, ze waren niet uit op wraak. Dit proces was een verwerking", aldus Vermassen.

Ambulance
Dochter Karol is volgens Vermassen nu al vijf jaar jonger geworden. "Nu hebben ze eindelijk rust. Deze tieners vertrekken met het idee dat gerechtigheid bestaat. Deze uitspraak is zalf op een gekneusde ziel. De verwerking kan beginnen."

"Een vrijspraak was een ramp geweest. Dan hadden we de 100 kunnen bellen voor Karol en haar broer Vincent."

http://www.vandaag.be/binnenland/49745_vermassen-familie-wilde-geen-wraak-maar-verwerking.html

Gepost door: Yves | 12-11-10

De commentaren zijn gesloten.