09-02-10

Verdwijning en naamsverwisseling van skynetblog

Oscar.safe_image.php

De naam van deze blog werd door een onbekende in 'Slachtoffers Justitie' gewijzigd.

Vandaag lieten we de naam van deze blog opnieuw in 'Klachten Justitie' veranderen.

Er gebeuren soms rare zaken met de skynetblogs.

Enkele jaren geleden werd er tegen de skynetblogs 'Slachtoffers Justitie' en 'Doofpot Justitie' van onze vereniging, een klacht ingediend door een zekere Charly.
Volgens Charly werd zijn naam 'zonder zijn toelating gebruikt'.
Skynet nam deze klacht serieus en verwijderde de twee blogs zonder de minste waarschuwing.
Toen we de Skynet Klantendienst attent maakten op het feit dat er wellicht duizenden 'Charly's' rondliepen en dat Charly geen familienaam was, besloot Skynet om de beide sites terug te plaatsen.

We veranderden 'Charly' in 'Piet L.' (van Piet Lul) om verdere problemen te vermijden.

Einde 2007, een jaartje voor dat Marcel Vervloesem van onze vereniging, na een vuile mediacampagne van zo'n 10 jaar, definitief werd veroordeeld, riep een Gentse advocate via haar blog op om de 'dubieuze skynetsite Werkgroep Morkhoven uit de rankings en van het internet te verwijderen'.
De advocate die in de Raad van de Orde van Advocaten en de Gentse probatiecommissie zetelt, vond de kinderpornozaak Zandvoort enkel een verzinsel dat bedoeld was om een 'kindermisbruiker te beschermen en de justitie in discrediet te brengen'.

In 2008 bleek rechter Nadia Goossens van de Gentse strafuitvoeringsrechtbank die redenering te volgen, waarop onze vereniging de Gentse advocate fel bekritiseerde.
De advocate kreeg toen de steun van een zekere V., voorzitter van de vzw Gentblogt, die de vzw Werkgroep Morkhoven op alle mogelijke manieren in discrediet trachtte te brengen (de Gentse advocate is een redactielid van de Gentse online-krant Gentblogt.be).

V. diende een klacht in bij de Skynet Klantendienst wegens een 'schending van copyright' waarop Skynet drie skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven, waaronder 'Doofpot Justitie', zonder enige waarschuwing liet verwijderen.

Kort voor de verwijdering die door de vzw Werkgroep Morkhoven nog steeds betwist wordt, werd de naam 'Doofpot Justitie' in 'Werkgroep Morkhoven' veranderd en liet men de inleiding van 'Doofpot Justitie' verdwijnen.
Skynet zou er misschien goed aan doen om te achterhalen wie dat er met de namen van de skynetblogs knoeit...

Stefaan Saey, de man die regelmatig op deze blog publiceerde, stapte een half jaar geleden met zijn verhaal over begraven lijkjes op een domein in Grobbendonk, naar het kabinet van justitieminister De Clerck. Hij werd de dag voordat hij een afspraak had met een kabinetsmedewerker die de chauffeur van minister De Clerck bleek te zijn, opgepakt en ondervraagd inzake zijn publicaties op deze blog.

Hij blijkt nu spoorloos te zijn verdwenen.

De vzw Werkgroep Morkhoven deed hiervan aangifte bij de politie...

Commentaren

Open discussie
Is minister van justitie Stefaan De Clerck een voor- of tegenstander van criminele activiteiten in de gevangenissen ?

Gepost door: Morkhoven | 14-02-10

archief 11-08-2009

KLACHTEN OVER JUSTITIE

Nogmaals bedankt voor je informatie Stefaan.

Je werkt in ieder geval beter dan de klachtendienst van justitie die wel mooie publiciteit maakt op het Internet maar niet functioneert.

Zoals je weet, diende ik enkele dagen geleden een online-klacht in bij de klachtendienst Justitie.

Een antwoord hoef ik waarschijnlijk niet te verwachten.
Ik diende immers ook een klacht in bij Minister van Justitie Stefaan De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers zonder een antwoord te ontvangen.
Een telefoontje van de Minister en/of zijn kabinetsmedewerkers naar de vrienden van de klachtendienst Justitie, en klaar is kees.
Of het kan zijn dat ik over enkele maanden van het kabinet van Minister De Clerck te horen krijg, zoals een kabinetsmedewerker van ex-justitieminister Vandeurzen mij destijds in antwoord op mijn telefonische vraag mededeelde, dat mijn brieven 'waarschijnlijk bij de kabinetschef zijn blijven liggen'.

Mijn vragen zijn nochthans simpel en duidelijk gesteld.

Ik geef je een voorbeeld:


Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

Betreft: PSD Brugge

Gezien U verantwoordelijk bent voor de goede werking van de Justitie, schrijf ik U in verband met de werking van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge die zich volgens de Wet Dupont (de gevangeniswet van 2004) met de reintegratie van de gevangenen bezig houdt.

Het betreft hier met name het dossier 'Vervloesem'.

Marcel Vervloesem van onze vereniging werd namelijk zes weken geleden van de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Turnhout getransfereerd.
De PSD van Brugge heeft haar rapport echter nog altijd niet aan de PSD van de gevangenis van Turnhout overgemaakt zodat het dossier Vervloesem volledig geblokkeerd wordt en de aanvragen van de heer Vervloesem (penitentiair verlof, psycho-sociale begeleiding door Professor-psychiater Cosyns van de Universitaire Instelling te Antwerpen, electronisch toezicht,) door de directie van de gevangenis te Turnhout, de PSD te Turnhout en de Dienst Individuele Gevallen van Uw Ministerie, opnieuw negatief zullen geadviseerd worden omdat 'men het rapport van Cosyns nog niet heeft ontvangen' en omdat 'men het rapport van de PSD te Brugge nog niet kreeg'.

Gisteren diende de heer Vervloesem terzake nog een rapportbriefje in bij de PSD te Turnhout.
Hij ontving geen antwoord.

Kan U mij soms mededelen bij welke dienst de heer Vervloesem en ik met onze klachten terecht kunnen ?

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis


Link: http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Gepost door: Morkhoven | 24-02-10

Enkele maanden geleden werden ook de titels en de introducties van 'Werkgroep Morkhoven' en 'Doofpot Justitie' met elkaar verwisseld.

Een dikke maand geleden bleken de skynetblogs gehackt te zijn. Van de blogs werd een rommeltje gemaakt. De foto's in onze artikels over Palestina en over de vzw Werkgroep Morkhoven bleken te zijn verdwenen.
Na een klacht bij de Skynet Klantendienst werd dit terug in orde gebracht.

Een paar weken geleden bleken alle skynetblogs gedurende een 10-tal dagen ontoegankelijk te zijn terwijl de blogs een flinke opknapbeurt nodig hebben doordat Skynet overstapte naar een ander systeem.
Na een reeks klachten bij de Skynet Klantendienst en een reeks Open Brieven, werden de blogs opnieuw toegankelijk.

We maken er een gewoonte van om telkens een gedetailleerd verslag uit te brengen over deze problemen omdat wij met onze MSN-nieuwsgroepen (Microsoft), voortdurend problemen hadden.
De MSN-groep van Prinses Jacqueline de Croÿ, ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, en van de genaamde Alain Fauvage werden zonder meer van het Internet verwijderd. Het beheer van bepaalde nieuwsgroepen werd onmogelijk gemaakt en onze klachten bij Microsoft haalden niets uit. Er werden stelselmatig foto's gedesactiveerd en er verdwenen ook artikels en commentaren.
Wij publiceerden op een bepaald moment een bericht over de prijzen die kindermisbruikers voor het sexueel misbruiken van kinderen (en zelfs baby's) vroegen.
Vijf jaar na de publicatie van dit bericht ontvingen wij een bericht van Microsoft waarin we 3 dagen tijd kregen om dit bericht te verwijderen, zoniet zou de MSN-nieuwsgroep 'Werkgroep Morkhoven' worden gesloten.
Het email-verzoek van Microsoft werd juist voor een weekend verstuurd. Op een moment nog wel dat onze server geblokkeerd was en ik verplicht was om naar een Internetcafé te gaan. Ik ontdekte het bericht toevallig tussen mijn emailberichten en kon nog tijdig reageren.

Wij worden reeds jarenlang door bepaalde diensten van de overheid op het Internet, 'geöbserveerd'.

Gepost door: Jan Boeykens | 30-07-10

De commentaren zijn gesloten.