14-08-09

Klachten bij Minister van Justitie Stefaan De Clerck


1.stefaandeclerck300

 

20:07 Gepost door Justice in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: klachten bij minister de clerck |  Facebook |

Commentaren

Corruptie
Minister van Justitie Stefaan De Clerck beweert dat hij het 'beeld van een corrupte justitie onuitstaanbaar vindt'.

Anderzijds stellen wij in ons dossier 'Vervloesem' vast dat De Clerck in grote mate zelf verantwoordelijk is voor de corruptie van justitie.

Strafrechterlijke praktijken binnen Justitie (zoals het laten verdwijnen van ontlastende documenten uit strafdossiers en het wegsteken van medische rapporten), en strafrechterlijke feiten zoals die van de Psycho Sociale Diensten (PSD's) van de gevangenissen te Brugge en te Hasselt, laat de Minister stilzwijgend toe.

Minister De Clerck sluit zijn ogen voor dergelijke toestanden waarover hij en zijn kabinetsmedewerkers geinformeerd worden.

In plaats van dergelijke gevallen grondig te laten onderzoeken omdat het de goede werking van justitie betreft, laat de Minister de informatie die hij erover ontvangt, wegmoffelen in geheime dossiertjes waartoe niemand toegang krijgt.

Simpele vragen zoals: 'Geachte heer Minister, In Uw brief van 25 maart 2009 aan de heer Vervloesem deelde U mede dat U de opdracht gaf om de detentieomstandigheden van de heer Vervloesem te laten onderzoeken. Wij stellen vast dat daar niets van terechtkwam. In afwachting van Uw antwoord,", blijven gewoonweg onbeäntwoord.

Zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker, nieren die maar voor 50% werken, meer dan 20 operaties en spoedopnames waarvan een zestal in de gevangenis) mogen van de Minister verder blijven lijden en zelfs overlijden.

De Clerck pleit op zijn website voor een 'menselijke justitie' en een 'gevangenisstructuur in menselijke omstandigheden' terwijl hij de mensenrechten en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dagelijks laat schenden.

De Minister beklaagt zich steeds over de 'overbevolking in de gevangenissen' en wil de Belgische regering miljoenen euros laten betalen voor de huur van een Nederlandse gevangenis terwijl zijn gevangenissen uitpuilen door mensen die in voorhechtenis zitten, door zieke gevangenen en gedetineerden die op een electronisch enkelbandje wachten.

De parlementaire vragen die terzake aan de Minister worden gesteld, verdwijnen telkens in een sermoen van ontwijkende antwoorden.

Mooie woorden en beloftes zijn typisch voor deze Minister, die al sinds de zaak Dutroux, moeilijk oprecht te noemen is.

Indien De Clerck kiest voor een vriendjespolitiek waarbij hij allerlei strafrechterlijke feiten in de gevangenissen toelaat, dan zal dit ook op andere gebieden wel het geval zijn...

-------------------------

De Clerck: 'Beeld van corrupte justitie onuitstaanbaar'

Gazet van Antwerpen 19/08/2009

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) beveelt een gerechtelijk onderzoek naar Francine De Tandt, de voorzitster van de Brusselse handelsrechtbank. De Tandt wordt genoemd in een corruptiezaak.

----------

Reacties:

LEUVEN, 20 augustus '09 om 10:18

Ik vind een corrupt gerecht in een corrupte belgique wel uitstaanbaar ! Wel is een misdadig gerecht onuitstaanbaar, en in het bijzonder een misdadig parket, waarvoor de minister van justitie wel en zelfs persoonlijk verantwoordelijk voor is zodat hij niet kan zeggen dat hij of zij geen middelen heeft ! Het gaat daarbij eerstens om bewezen constructies van misdrijven door gerecht ism een ditto politie, en tweedens om botte weigering van vervolging van instanties inzake bewezen foltering !

1/2
RANST, 19 augustus '09 om 20:10

Ook de CD&V is mede verantwoordelijk voor de talrijke schandalen in de gerechterlijke wereld. Zij hebben ook,zoals alle "grote" (nu eindelijk wat kleiner) partijen jarenlang het schoon weer gemaakt op het ministerie van justitie.

Gepost door: Jan Boeykens | 25-08-09

traagheid of corruptie ?
A A N G E T E K E N D

Brussel, 12.8.2009

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: dossier Vervloesem

Zoals U weet, werd de heer Vervloesem van onze vereniging reeds zes weken geleden van de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Turnhout getransfereerd.

De Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout heeft het PSD-verslag van de gevangenis van Brugge echter nog altijd niet ontvangen.

Mijn schrijven naar U en Uw kabinetsmedewerkers werd tot nogtoe niet beantwoord en ik kreeg ook geen antwoord op mijn herinneringsschrijven waarin ik U vroeg tot welke dienst ik mij kan richten indien U en Uw kabinetsmedewerkers onbevoegd zijn.

Het dossier van de heer Vervloesem wordt hiermede opnieuw geblokkeerd en zijn aanvragen (penitentiair verlof, psycho-sociale begeleiding enzoverder) dreigen hierdoor opnieuw wegens het laattijdig arriveren of het niet ontvangen van rapporten, negatief te worden geadviseerd.

De situatie betekent ook een nieuwe aanslag op de gezondheid van de heer Vervloesem die volledig gestresseerd is en die, zoals U weet, enkele maanden geleden nog een zware open-hart-operatie in het AZ Sint-Jan te Brugge moest ondergaan.

De heer Vervloesem schreef een paar dagen geleden een rapportbriefje naar de PSD te Turnhout en vroeg of men het rapport van professor-psychiater Cosyns die een psycho-sociale begeleiding op de Universitaire Instelling te Antwerpen aanbood, al heeft ontvangen.
Hij wacht daar namelijk al maanden op nadat de PSD van Brugge de Dienst Individuele Gevallen (DIG) van uw ministerie mededeelde dat men dit 'rapport nog steeds niet had ontvangen' en daardoor negatief moest adviseren voor wat de vorige aanvragen van de heer Vervloesem betrof.

De heer Vervloesem vroeg in zijn rapportbriefje ook of men het rapport van de PSD van Brugge reeds had ontvangen.
Hij kreeg echter geen antwoord alsof de PSD van Turnhout daartoe een verbod heeft gekregen.

Volgens de Wet Dupont zou de PSD de gevangenen moeten helpen om hun terugkeer in de samenleving mogelijk te maken (begeleiding, reintegratie, reclassering,) maar daarvan is in het dossier van de heer Vervloesem maar weinig te merken.

Er schijnen zich ook problemen voor te doen met de PSD van de gevangenis van Hasselt en gevangenen worden door bepaalde personen van de PSD te Hasselt eerder in de put geduwd dan geholpen.

Misschien kan U Tine Vander Taelen die vroeger voor de PSD van Brugge werkte en thans verantwoordelijk is voor de Dienst Individuele Gevallen van Uw ministerie, hiervoor aanspreken indien U werkelijk van plan bent om Uw Masterplan voor een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' uit te werken.

In de zaak Vervloesem doen zich de laatste weken nog andere problemen voor die ik graag door U behandeld zou willen zien.
Zo kreeg een 80-jarige man enkele weken geleden de toelating om de heer Vervloesem in de gevangenis van Turnhout te gaan bezoeken.
Toen hij enkele dagen geleden ter plaatse kwam werd hij weggestuurd met de mededeling dat hij 'geen bewijs van goed gedrag en zeden' bij had terwijl dit niet noodzakelijk was.
De man was verplicht om terug de trein naar Antwerpen te nemen.

De Nederlandse ouders van misbruikte kinderen die door de heer Vervloesem werden gesteund en hem blijven schrijven en bezoeken, deelden mij mede dat zij de brief die de heer Vervloesem een week geleden naar hen heeft geschreven, nog steeds niet hebben ontvangen.

Het is niet de eerste keer dat de heer Vervloesem problemen ondervindt met het bezoekrecht en met zijn briefwisseling terwijl de gevangenisreglementen en de Wet Dupont toch zeggen dat iedere gevangene daar recht op heeft.

Betreft het hier misschien de zoveelste reeks (willekeurige) tuchtmaatregelen en, zo ja, waarom ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kopie: Wendy Vervloesem, Raf Jespers (advocaat van de heer Vervloesem),

Brussel, 25 augustus 2009

Men spreekt steeds over de 'traagheid van de werking van justitie'.

Minister De Clerck die in het lang en in het breed beweert dat hij op dit vlak 'orde op zaken wil stellen', is daar een sprekend voorbeeld van.

De brief inzake de PSD van de gevangenis van Brugge werd nog niet beäntwoord en de vzw Werkgroep Morkhoven vraagt zich af wanneer de Minister van plan is om de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem door de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen te laten onderzoeken zoals hij in zijn brief van 25 maart 2009 aan Marcel Vervloesem mededeelde.

Men zegt wel eens dat een Minister een 'voorbeeldfunctie' moet vervullen maar daarvan is dus weinig te merken.

Intussen hebben de Nederlandse ouders van misbruikte kinderen de brief eindelijk toegekregen.

Dokter-professor Cosyns zou contact hebben opgenomen met een aantal diensten.

Over het bezoekrecht van de 80-jarige man die terug naar huis werd gestuurd 'omdat hij geen bewijs van goed gedrag en zeden kon voorleggen' (terwijl hij een toelating tot bezoek had gekregen en dit moet volstaan), werd er niets meer vernomen.

De PSD van de gevangenis van Brugge, stuurde (na zes weken) eindelijk haar rapportje 'Vervloesem' naar de PSD van de gevangenis van Turnhout die sindsdien niets meer van zich liet horen terwijl Marcel Vervloesem op 4 september 2009 zijn nieuwe aanvragen in verband met zijn penitentiair verlof enzovoorts moet indienen.

De PSD van de gevangenis van Brugge heeft de medische verslagen over Marcel Vervloesem opnieuw achtergehouden en alles wijst er op dat de Gentse strafuitvoeringsrechter Nadia Goossens die zwaar uitviel naar de vzw Werkgroep Morkhoven maar met geen woord over de fraude en manipulaties van de PSD van Brugge sprak, opnieuw negatief zal adviseren.

Minister De Clerck zegt wel dat hij het 'beeld van een corrupte justitie onuitstaanbaar vindt' maar hij laat wel toe dat bepaalde rechters zich partijdig opstellen en zij de criminele praktijken van sommige justitiediensten goedkeuren...

Gepost door: Morkhoven | 26-08-09

De commentaren zijn gesloten.