23-06-09

Tony

 

 

00:38 Gepost door Justice in Actualiteit | Permalink | Commentaren (14) | Tags: tony |  Facebook |

18-06-09

Annick Van Uytsel


fkannickgrijzezak300

'Het gerecht weet in welke beroepssectoren de grijze zak, waar het lichaam van Annick in gewikkeld was toen ze op 3 mei 2007 uit het Albertkanaal werd gehaald, gebruikt wordt'

'Over welke sectoren het gaat, wil Patrick Vits van het Leuvense parket in het belang van het onderzoek niet kwijt. 'We hebben enkele grijze zakken gevonden die niet identiek zijn aan de zak uit de zaak-Van Uytsel, maar die er wel heel fel op lijken. Zo hebben we kunnen achterhalen in welke sectoren dat soort zakken gebruikt worden.' Wel is duidelijk dat de grijze zak zeker geen vuilniszak is.

Voorlopig heeft het onderzoek naar de grijze zakken nog geen concreet spoor opgeleverd. "Het lijkt er nochtans op dat dit soort zakken op zijn minst ooit in serieproductie is geweest. Maar voorlopig weten we nog niet waarvoor de zak dient. Als we de fabrikant zouden vinden, zou dat ons nochtans dichter bij de doder kunnen brengen."

'We zijn er niet in geslaagd om goede foto's te maken van de zak waarin het lichaam van Annick gewikkeld was.'

 


'Haar lichaam was verpakt in zwarte propexdoek, blauw dekzeil en grijze zakken. Het pak werd dichtgebonden met nylonkoord en verzwaard met een betonblok. Misschien kan aan de hand van de gebruikte verpakkingsmaterialen de dader worden opgespoord : zwarte propexdoek, gebruikt in de wegenbouw, (zie foto), blauw zeildoek, 3 x 2 m, met metalen ringen, (zie foto), betonblok, (zie foto), grijze plastic zakken, (zie foto's), 80 x 100 cm, voorzien van één lasnaad waardoor ze opengevouwen veel smaller zijn aan de onderkant (dubbel geplooid) dan aan de bovenkant. De zakken zijn gemaakt van recyclagemateriaal en vrij dun van stof.'

zak2.getafbeelding

blauwAnnick.getafbeelding

Annick.beton.getafbeelding

'De Innerlijke Mens' (http://www.deinnerlijkemens.be/nieuws/bericht.aspx?id=268)

 

 

19:38 Gepost door Justice in Actualiteit | Permalink | Commentaren (20) | Tags: annick van uytsel |  Facebook |

Comité P: Gil Bourdoux


Bourdoux.media_l_383417Gerecht vervolgt raadsheer Comité P voor samenspanning van ambtenaren

'Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar Gil Bourdoux, je waarschijnlijk niet onbekend als alcoholverslaafde kolonel bij de vroegere rijkswacht.' Dat zinnetje, in een onderschepte mail naar een vakbond, werd Walter Demoerloose, de ontslagen speurder van de enquêtedienst van het Comité P, fataal.

Waarom werd Demoerloose, de speurder die het onderzoek deed naar de valse aangifte van een gsm-diefstal door een van zijn collega's, op staande voet ontslagen? Omdat hij e-mails heeft gestuurd met kritische bemerkingen over de raadsleden van het Comité P? Of was er meer aan de hand?

Eén zinnetje in de mail die Demoerloose schreef naar de politievakbond VSOA vormt misschien de oplossing voor het raadsel: "Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar Gil Bourdoux, je waarschijnlijk niet onbekend als alcoholverslaafde kolonel bij de vroegere rijkswacht."

Dat zinnetje over Comité P-raadslid Bourdoux, een notoire PS-benoeming, werd Demoerloose blijkbaar zeer kwalijk genomen door zijn bazen bij het Comité P. "De commissaris-auditor verheft zich tot arts door iemand een alcoholverslaafde te noemen, wat een medische term is", sneerde Henri Berkmoes, de chef van de enquêtedienst, in zijn voorstel tot afzetting van de speurder.

Het vijfkoppige Comité P verweet hem eveneens dat hij "een aanval lanceert op raadsheer Bourdoux door die te beschimpen en als 'alcoholverslaafde kolonel' te betitelen, waarvoor de betrokken commissaris-auditor al evenmin enig bewijs voortbrengt, nog daar gelaten de volstrekt deloyale, grove en beledigende aard van zijn bewering".

Het gerechtelijke onderzoek waarvan sprake in de mail is een onderzoek van de Brusselse onderzoeksrechter Jean-Claude Van Espen, waarin Bourdoux genoemd wordt als mogelijke verdachte van samenspanning van ambtenaren. De zaak begon op 21 december 2004, toen de lokale politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene tijdens een betoging overdreven gewelddadig optrad tegen manifestanten.

Er volgde een onderzoek door een inspecteur van de interne controledienst van de lokale politie en er werd een informatieonderzoek opgestart door de Brusselse substituut Mawet.
Het onderzoek van de inspecteur bracht verontrustende elementen aan het licht. Bovendien bleken vijf politiemannen die werden verhoord opvallend gelijklopende verklaringen te hebben afgelegd. Op dat moment greep de top van de Brusselse politie in.

Korpschef Roland Vanreusel, PS'er en een persoonlijke vriend van Bourdoux, en directeur-generaal commissaris Yves Calicis probeerden het onderzoek uit de handen van substituut Mawet te halen. Op die manier kon ook de inspecteur van de interne controledienst van het dossier gehaald worden, om het daarna over te hevelen naar het Comité P.

"Ik zal vrijdag een rapport opstellen voor het Comité P waarin wordt uitgelegd waarom wij van het onderzoek verlost willen worden", schreef Calicis in een mail aan een collega-commissaris die vorig jaar uitlekte in de Brusselse krant Le Soir. "Indien Mawet weigert, zou het Comité P aanbevelingen kunnen doen aan de procureur-generaal, opdat hij in die zin zou tussenkomen."

De bewuste mail viel via een gunstige wind in handen van de inspecteur van de interne controledienst, waarna de politiezone klacht met burgerlijke partijstelling indiende tegen hem wegens diefstal. Op zijn beurt diende de inspecteur vervolgens klacht in wegens samenspanning van ambtenaren tegen Bourdoux, Calicis en Vanreusel.

"De laatste paragraaf van de mail zou geïnterpreteerd kunnen worden als de samenvatting van een strategie", verklaarde Bourdoux op 1 augustus vorig jaar tijdens een ondervraging door de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC). "Maar die formulering klopt op geen enkele manier met wat ik gedaan zou hebben of zou kunnen hebben doen."

Nog vorig jaar probeerde Bourdoux zich zonder succes voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling te beroepen op de voorrang van rechtsmacht, hoewel hij geen magistraat is maar een voormalig kolonel van de rijkswacht.

Een hoge bron bij het Comité P bevestigt het bestaan van het onderzoek tegen Bourdoux, maar relativeert tegelijkertijd het belang ervan. "Zijn contacten met de top van de Brusselse politiezone werden slecht geïnterpreteerd. De zaak heeft erg weinig om het lijf." (Georges Timmerman)
De Morgen, 7/05/08

Foto: Gil Bourdoux, geviseerd lid van Comité P, bij zijn eedaflegging. Hij ontkent dat hij iets mispeuterd heeft.

 

18:11 Gepost door Justice in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: comite p gil bourdoux |  Facebook |

Comité P: Dominique Reyniers


DReyniers.images Parketwoordvoerster Dominique Reyniers wil naar Comité P

De Antwerpse perswoordvoerster van het parket Dominique Reyniers is kandidaat- plaatsvervangend voorzitter van het Comité P, dat de politiediensten controleert.

Er zijn nu twee kandidaten om voorzitter André Vandoren op te volgen. Vandoren ging naar het centrale antiterreurorgaan OCAD. De twee kandidaat-voorzitters zijn: de Antwerpse procureur Bart Van Lijsebeth en raadsheer Walter Peeters, één van de vijf huidige leden van het Comité P.

In tegenstelling tot wat eerder werd geschreven is nog niemand benoemd. Er zijn ook twee kandidaten om de voorzitter te vervangen als hij er niet is: de Antwerpse perswoordvoerster van het parket, Dominique Reyniers, én de Brusselse substituut-procureur-generaal Kathleen Desaegher.

JDW
Het Belang van Limburg 22/10/'08

 

17:34 Gepost door Justice in Actualiteit | Permalink | Commentaren (5) | Tags: comite p dominique reyniers |  Facebook |

Comité P-baas Bart Van Lijsebeth


lijsebeth_jpg_250De Antwerpse procureur des konings Bart Van Lijsebeth (53) werd in januari 2009 aangewezen tot voorzitter van het Comité P, in opvolging van André Vandooren die de centrale antiterreurdienst Ocad leidt. Het Comité P dat de politiediensten controleert, werkt in opdracht van het parlement en controleert zowel de lokale als federale politie.

Van Lijsebeth had geen ambities voor die hoge post, maar de druk uit CD&V-hoek voor een daadkrachtige leider bij het Comité P was te groot.

Bart Van Lijsebeth begon zijn carrière in 1979 als advocaat in Leuven. In juli 1982 werd hij substituut-procureur des Konings te Brussel, waar hij zich bezighield met georganiseerde misdaad, wapen- en drugstrafiek en hormonenzwendel. Hij werd vooral bekend omdat hij Patrick Haemers uit Brazilië terughaalde naar België.

In 1994 werd Van Lijsebeth administrateur-generaal van de Staatsveiligheid. In september 1999 werd hij procureur des Konings te Antwerpen. Dat mandaat werd in april 2007 verlengd.

Van Lijsebeth wordt door de parketmagistraten erg gerespecteerd. Bij zijn aantreden herstructureerde hij het parket en zorgde hij ervoor dat magistraten zich als teams specialiseerden in bepaalde materies. Hij heeft veel ervaring als magistraat in Brussel en Antwerpen, en als topman bij de Staatsveiligheid. Bart Van Lijsebeth evolueerde in Antwerpen van een open communicator naar een discrete achtergrondfiguur. Hij werkt het liefst in de schaduw.

Hij drukte zijn stempel op de Scheldestad. Zo liet hij het Falconplein opkuisen, pakte de drugsplaag in vzw’s aan en lanceerde hij controles in nacht- en belwinkels.