10-05-09

De Chardon


Chardon.front

Grobbendonk

 

17:42 Gepost door Justice in Actualiteit | Permalink | Commentaren (9) | Tags: chardon |  Facebook |

Commentaren

'Personeel bar vecht met politie'
ARCHIEF

GROBBENDONK - Vier personeelsleden van bar Chardon in Grobbendonk moesten voor de strafrechtbank in Turnhout verschijnen omdat ze verdacht worden van slagen en verwondingen. Tijdens een controle door de politie enkele jaren geleden ontstond een vechtpartij tussen het personeel en de agenten. 'Een van de klanten beweerde dat er geld uit zijn portefeuille werd gestolen', zei openbare aanklager Peter VanderAvort. 'Enkele weken later vond een nieuwe controle plaats en waren er opnieuw agressieve reacties van de aanwezige vrouwen. Ik vraag om een strenge bestraffing uit te spreken.'

De vier beklaagden gaven verstek en twee van hen stuurden een advocaat naar de zitting. Meester Anthonis zei dat de moeilijkheden met de controles zijn gebeurd omdat de zaak in het verleden geviseerd is geweest. Volgens meester Paul Benijts zijn er geen bewijzen tegen zijn cliënte Maria D.C.L. 'Ze heeft haar geboorteland Portugal ontvlucht om familiale redenen en werkte als dienster in de bar. In het onderzoek is nergens bewezen dat ze slagen heeft toegebracht. Omdat ze een blanco strafblad heeft, vraag ik om opschorting te verlenen.'

Vonnis op 26 juni. (ram)

Het Nieuwsblad, 16/6/2008

Gepost door: Stefaan | 10-05-09

'Barmeiden op de vuist met politie'
ARCHIEF

Gazet van Antwerpen, 13/06/'08

Een politiecontrole in bar Chardon, aan de Herentalse Steenweg in Grobbendonk, liep in oktober 2005 flink uit de hand toen de vier aanwezige Portugese barmeiden zich niet bepaald meegaand toonden en met de agenten in de clinch gingen. De rel duurde tot in de nor van de Herentalse politie. De vier furies stuurden gisteren alleen hun advocaten naar de rechtbank.

Aanklacht


“Slagen aan de politie en weerspannigheid”, zo luidde de aanklacht. Voor één van de dames kwam daar nog het vernielen van openbaar eigendom bij. Daarmee werd het toilet in de cel van het Herentalse politiecommissariaat bedoeld, dat door één van de vrouwen onder handen was genomen, toen ze er een nachtje doorbracht om af te koelen.

De poppen gingen aan het dansen toen de politie, vergezeld van een inspecteur van de sociale inspectie, een controle uitvoerde in de Chardon. Volgens meester Joost Anthonis, die de belangen van één van de meisjes verdedigde, gebeurde dat met veel machtsvertoon. Ook de aanwezige klanten werden verzocht hun paspoort te tonen en daarmee zat het spel op de wagen. Vooral nadat één van de klanten werd meegenomen voor ondervraging nog voor hij zijn rekening had betaald. In het gewoel dat daarop volgde, zouden de agenten een paar rake klappen hebben geïncasseerd, maar volgens de barmeiden waren zíj het die slaag kregen.

Verdediging

Meester Anthonis vroeg voor zijn cliënte de vrijspraak op grond van twijfel. Volgens de advocaat was de politie door de herhaalde controles bezig “de zaak kapot te maken.” Meester Paul Benijts pleitte voor de dame die het toilet van de politiecel had verbouwd. Dat werd niet betwist, maar zijn cliënte had volgens hem beslist geen slagen uitgedeeld aan de agenten.

Daar kon het openbaar ministerie weinig tegenover stellen, want niet alleen werd de betrokken agent niet verhoord tijdens het onderzoek, zelfs de barmeid werd niet ondervraagd. Substituut-procureur Peter Van de Avort kon dan ook niet anders dan op dit punt van verdere vervolging afzien.

Het vonnis valt op 26 juni.

Marc HELSEN

Gepost door: Stefaan | 10-05-09

vechtend barpersoneel
ARCHIEF

Het Nieuwsblad, 27/06/2008


Voorwaardelijke straf vechtend barpersoneel

GROBBENDONK/HERENTALS - De strafrechtbank in Turnhout heeft drie vrouwelijke personeelsleden van bar Chardon in Grobbendonk veroordeeld tot een maand celstraf met uitstel. Tijdens een controle van de politie ontstond een gevecht tussen het personeel en de agenten. Bij een nieuwe controle enkele weken later gedroegen MariaD.C.L. (43) uit Herentals, IndianaP.D. (30) uit Antwerpen en MadelinR.S. (42) uit Grobbendonk zich opnieuw agressief. (ram)


Gepost door: Stefaan | 10-05-09

Pro Justitia ARCHIEF

'Gezien de GDA Turnhout op regelmatige basis controleakties doet in de bars gelegen Herentalse Steenweg nemen wij contact op met deze dienst.
Wij worden te woord gestaan door commissaris Verswyfelt van de dienst mensenhandel. Deze weet dat Da Lopez Maria werkt in bar Chardon en tijdens de controles niet zwanger was. Het is zelfs zo dat er regelmatig problemen waren met Maria tijdens deze controles. Hiervan werden de nodige processen-verbaal opgesteld door de GDA en de politiezone Neteland. Op een bepaald moment is zij zelfs bestuurlijk geweest.---

Hiervan werden de volgende processen-verbaal opgesteld:
TU.41.F1.150652/05 weerspannigheid GDA Turnhout
TU.50.L7.108134/05 opzettelijke vernielingen PZ Neteland
TU.41.L7.108038/05 bestuurlijke aanhouding PZ Neteland dd. 20.10.2005. In het pv is er geen melding gemaakt van het feit dat zij zwanger was niettegenstaande zij werd opgesloten in de doorgangscel TU.41.L7.108039/05 weerspannigheid PZ Neteland ---

Bijlagen:
- Bijlage 01: verhoor van Romero Suarez Madelin
- Bijlage 02: verhoor van DA COSTA LOPES Maria da Conceiçao

Waarvan akte,

kan niet tekenen

Wouters Kris
Hoofdinspecteur

Spooren Niel
Inspecteur

Gepost door: Stefaan | 10-05-09

Even een kleine verduidelijking.
De Madeline R. S. s geen Portugese vanuit het gerechterlijk dossier , mensenhandel , te Antwerpen. Zij is van Cubaanse roots , Nederlands paspoort en eigenares van die prive club De Chardon.

Maria D.C.L. is uiteraard dezelfde Maria vanuit het dossier in Antwerpen.

Even een klein vraagje aan meester Benijts Paul en/of Kristof , hebben beide al eens opgetreden in de verschillende dossiers:
Was ze daar nu gehuwd of of moest ze speciaal voor deze zitting ongehuwd zijn.
Op welke ID was dan ook het blanco strafblad gebruikt of moesten we daarvoor een totaal nieuwe ID laten maken.

Gepost door: stefaan | 13-05-09

verzoekschriften VERZOEKSCHRIFT TOT BIJKOMEND ONDERZOEK OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 61 QUINQUIES VAN HET STRAFWETBOEK VAN STRAFVORDERING

ingekomen Griffie raadkamer de 02 oktober 2007


Aan de voorzitter van de raadkamer

zitting van de raadkamer Bis 03/10/2007
notitienummer Parket: AN.21.99.850/06
Onderzoeksrechter : Camberlain
Dossiernummer : 202/06


Geachte,

Eerst en vooral heb ik gegevens in mijn bezit dat enkele stukken zijn verdwenen vanuit het dossier 202/06 en het nevendossier 089/06 (bijlage 1). Het gaat ondermeer over belangrijke brieven of procesverbalen die cruciaal zijn voor het onderzoek.
Met zekerheid kan ik melden dat iemand , tewerkgesteld op het parket , dit kwaadwilleg heeft verwijderd en dat deze haar dan ook direct schuldig maakt aan het achterhouden van stukken vanuit verschillende gerechterlijke dossiers alsook het vervalsen daarvan. Enkele stukken die verdwenen zijn maar waar ik nog de originele ervan nog in mijn bezit heb (bijlage 2)

Ook moet ik eerst melding maken dat ik op datum van 04 oktober 2006 een klacht met Burgerlijke Partijstelling heb neergelegd. Bij het inkijken , nadat het reeds afgesloten was , blijkt er TOTAAL GEEN onderzoek gedaan te hebben. Onderzoeksrechter Camberlain heeft dus mogelijke mensenhandel , schriftvervalsing en het doorgeven van informatie van politiediensten naar het prostitutiemilieu door de vingers gezien alhoewel de feiten wel aangegeven zijn in mijn klacht. Ook heb ik er mijn bedenkingen bij of hij nog een verder onderzoek kan voeren als onderzoeksrechter aangezien hij me steeds weigerde om een onderhoud te hebben , teneinde nieuwe elementen aan te geven , en dat hij me in een poging tot provocatie mij zelfs eens laten arresteren heeft (bijlage 2 , P.V. A.N.45.LB.137433/2006- GF dd. 08/12/2006) , niet toevallig ook 1 van de stukken die niet meer voorkomen of verwijderd zijn is uit het dossier 202/06.

Enkele citaten vanuit mijn klacht met burgerlijke partijstelling;

DAT TEGEN DE HEER sAEY STRAFKLACHT WEGENS BELAGING WERD INGEDIEND DOOR DE EX-VRIENDIN VAN DE HEER SAEY , DE GENAAMDE MARIA DA COSTA LOPES DA CONCEICAO.
Deze had als reden om het volledige dossier 089/06 te laten invoegen in de klacht met burgerlijke partijstelling. Doordat ik al wist dat ze de zwangerschap wilde verdoezelen (voor een verkoop of ruilhandel van een kind) , doordat ze gelogen heeft over de datum over het eindigen van de relatie om die zwangerschap proberen te verdoezelen , doordat de onderzoeksrechter wel op de hoogte was wat ze al op dat moment heeft verklaard in andere verklaringen (bijlage 3) (een tegenverhoor op mijn verklaring neergelegd op 20 april 2006 bij de onderzoeksrechter en het onderzoek van het jeugdparket van Turnhout) , doordat de onderzoeksrechter wel benieuwd was voor het onderzoek naar dat kind maar het probleem was dat hij geen initiatiefrecht heeft en omdat hij mij gevraagd heeft , nadat ik hem had gesteld dat ik ALLEMAAL de geseponeerdeklachten + het onderzoek van hem en van Turnhout wou bundelen in een klacht met burgerlijke partijstelling (om niet de mogelijkheid te geven aan bepaalde magistraten om deze te kunnen seponeren en/of te laten openstaan zonder onderzoek te doen of mij geen inzagerecht te verlenen) en omdat hij gevraagd heeft de onderzoeksrechter van dienst die de klacht met burgerlijke partijstelling ontvagen zal bij het indienen van deze om een notie te maken naar de Voorzitter van de rechtbank dat er al een onderzoek lopende was bij onderzoeksrechterBogaerts om deze dan ook aan onderzoeksrechter Bogaertste geven.
De notie naar de Voorzitter is gebeurd maar Onderzoeksrechter Camberlain heeft het gekregen , met het gekend gevolg.
Op datzelfde moment heeft onderzoeksrechter Bogaerts zijn dossier afgesloten en mij ter kennis gesteld.

DAT HET GERECHTERLIJK ONDERZOEK INZAKE GEVOERD WORDT DOOR DE HEER ONDERZOEKSRECHTER J.L. BOGAERTS (DOSSIER NR. 2006/089)
Hiermee verwijs ik naar de uitleg van het vorige punt.

DAT DE HEER SAEY INZAKE VERWIJST NAAR ZIJN VERKLARING AFGELEGD BIJ ZIJN ONDERVRAGING ALS INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE HEER ONDERZOEKSRECHTER J.L. BOGAERTS IN DATUM VAN 20 APRIL 2006 (BIJLAGE 1)
Hiermee verwijs ik naar de uitleg van het vorige punt.

DAT DE HEER SAEY ALSDAN (EN TEVENS BIJ ANDERE VERHOREN IN VERBAND MET DEZE ZAAK) VERKLAARD HEEFT DAT MEVROUW DA COSTA LOPES DA CONCEICAO ZWANGER WAS EN DAT HIJ HET VERMOEDEN HAD DAT ZIJ HET KIND DAT ZOU GEBOREN WORDEN ZOU VERKOPEN AAN DERDEN.
***an.45.lb.135263/2005-GF dd.27/12/2005
***op 7 april 2006 heeft mijn toenmalig advocaat zich aangemeld bij de procureur van dienst , namelijk mevrouw Van Hecke , met de vraag of het mogelijk was op 1 of andere manier een verrificatie uit te voeren. (brief geschreven op 28 april 2006 van meester J.F. Missal naar onderzoeksrechter Bogaerts)
***met die brief op het voorgaande punt was Onderzoeksrechter Bogaerts daarmee ook ervan op de hoogte gesteld.
***KV-021279/06-BS dd. 01/04/2006
***KV-022194/06-BS dd. 05/04/2006
***KV-022966/06-BS dd. 08/04/2006
***mijn verklaring afgelegd bij onderzoeksrechter Bogaerts , op datum van 20 april 2006.
***de brief van 4 pagina's , chronologische weergave van de feiten tot en met de datum van 15 mei 2006 door mij geschreven , afgegeven aan onderzoeksrechter Bogaerts , Rijmenants Ronald hoofdinspecteur interne politie alsook aan mevrouw procureur van Hecke.
***AN 45.991581/06 dd.20/06/2006. Strafklacht neergelegd van mij tegen inspecteur Luc Menheer.
***AN.53.LB.067049/2006 dd. 14/06/2006
***de tweede brief door mijn hand geschreven en afgegeven op datum van 1 augustus aan onderzoeksrechter Bogaerts , mevrouw procureur van Hecke en procureur Teunis.
***Een fax van mij op datum van 13/11/2006 naar procureur Daeleman L. jeugdparket Turnhout die hij later heeft doorgestuurd naar onderzoeksrechter Bogaerts (bijlage 4) met de vraag of er nuttige informatie in het dossier van onderzoeksrechter Bogaerts stond om zijn onderzoek verder te zetten of om mij een antwoord te geven.


DAT BIJ HET ONDERZOEK NAAR DE FEITEN IS GEBLEKEN DAT MEVROUW DA COSTA LOPES DA CONCEICAO BLIJKBAAR OP ONRECHTMATIGE WIJZE DE BESCHERMING GENOOT VAN DE HEER AGENT VAN POLITIE LUC MENHEER , DIE ONDER MEER VOORNOEMDE MEVROUW DA COSTA LOPES DA CONCEICAO INLICHTINGEN VERSCHAFTE OVER RAZZIA'S DIE ZOUDEN PLAATSVINDEN IN HET PROSTITUTIEMILIEU WAARIN VOORNOEMDE MEVROUW DA COSTA LOPES DA CONCEICAO WERKZAAM WAS (ZIE O.A. BIJLAGE 2: BIJLAGE AAN PV NR. AN.64.LB.040276/2006- GF DD.08/04/2006)
Dat is van in het begin waarneembaar vanuit de 2 gerechterlijke dossiers. Belangrijk hier is het verhoor van Luc Menheer op mijn klacht tegen hem te vergelijken met de realiteit dat voorkomt in de 2 gerechterlijke dossiers (bijlage 5 , 5 bundels)
We gaan beginnen bij de allereerste klacht (AN.45.LB.135263/2005- GF.27/12/2005)
In mijn verklaring heb ik nergens vermelding gemaakt van inspecteur Luc Menheer noch is die naam voorgekomen bij de persoon die de 'VASTSTELLINGEN DOOR DE VERBALISANT(EN)' heeft genoteerd. Maar we een paar citaten uit die vaststellingen van de verbalisant:
......Betrokkene Da Costa Loppes Ferramanta biedt zich op datum van 30/12/2005 SPONTAAN ten burele aan. Volgens verklaring heeft ze vernomen dat er door haar ex-vriend een klachttegen haar werd ingediend......
Nu de verklaring van Luc Menheer op datum van 20/04/2006 aan interne zaken:
......Op 27/12/2005 kreeg ik kennis dat er een klacht was neergelegd door die Stefaan lastens Maria. Ik heb dan Inspecteur Faes aangesproken omdat deze de klacht behandelde. Deze vroeg mij om haar te vragen om naar het bureel te komen. Ik heb haar prive-nummer en wou deze zo maar niet aan iemand doorgeven. Daarom heb ik mijn collega daarbij geholpen. Ik heb haar dan telefonisch gecontacteerd en is daarna naar het bureel gekomen. Het zou kunnen dat zij op 30/12/2005 naar het bureel is gekomen maar dat kan ik niet meer bevestigen. Ik ben er in ieder geval die dag niet samen mee binnengekomen. Omdat de bureau's van de wijkinspecteurs achter deze van de wacht gelegen zijn in het bureel Handelstraat zag ik Maria bij inspecteur Faes zitten van de wacht. Ik heb haar enkeleen goededag gewenst meer niet......
In het verhoor van Maria da Costa Lopes wordt er niets gevraagd over wat er gebeurd is op 30/12/2005. Nochtans , het verhoor van Maria Da Costa Lopes was op 03/07/2006 en dus veel later dan het verhoor van Luc Menheer op 20/04/2006.
Maar dit was maar een voorbeeld van de bescherming van Maria Da Costa Lopes door inspecteur Luc Menheer. Als je de verklaring van Luc Menheer leest en vergelijkt met de verklaring van Maria Da Costa Lopes. Ik heb trouwens op 1 augustus 2006 verschillende magistraten op de hoogte gesteld dat Luc Menheer compleet aan het liegen is en toch doet het gerecht niets???
Wat nu zal volgen is een bewijs dat dossier 089/06 daardoor is ontstaan om alles in de doofpot te laten belanden.
Bij het afsluiten van het dossier 089/06 heb ik kunnen zien dat Maria Da Costa Lopes altijd veranderde van data over het eindigen van de relatie. Hoe verder het onderzoek , hoe verder ze terug ging in tijd over het eindigen van relatie. OOK VERANDERDE ZE VAN MENING VAN EEN AL DAN NIET SEXUELE RELATIE!!! (bijlage 3). Hiermee was het duidelijk dat ze iets wilde verbergen. Waarom verander je anders van datum van eindigen relatie? Ik denk dat daar geen schaamte voor is wanneer het nu gelijk in welke maand gedaan is. Maar als je goed kijkt naar de verschillende datums valt er direct 1 ding bij mij op. Meestal geeft ze voor het eindigen van de relatie een maand op. Op 19/07/2006 geeft ze een dag op voor het eindigen van de relatie meerbepaald 7 april 2005. Als je nu terug kijkt naar de allereerste verklaring op 30/12/2005 (waarin ze de juiste datum zei) geeft ze september op voor het eindigen van de relatie. Tel gewoon de periode van een zwangerschap op en dan kom je vreemd genoeg uit rond de maand april. Volgens mij heeft ze gewoon het eindigen van de zwangerschap , dus de bevalling , genomen min exact 1 jaar om proberen aan te tonen dat het onmogelijk is om van mij zwanger te zijn.
Dattot hier toe niemand van het gerecht heeft ingegrepen is een schande , ondanks dat de eigenares van die nachtclub in haar verklaring bevestigd heeft dat Maria Da Costa Lopes miju heeft gezegd dat ze zwanger is !!!

Dus volgens mij is die bevalling gebeurd op 7 april 2006. Maar hoe heeft ze het volgens mij kunnen verborgen houden voor het gerecht en voor mij? Nu gaan we in de 2 dossiers de kleine lettertjes lezen.

Tussen 7 april 2006 en 20 april 2006 zijn er heel wat dingen gebeurd. Een belangrijke datum is 18/04/2006 , het neerleggen van haar klacht tegen mij en het opstarten van het gerechterlijk dossier 089/06. Die dag zijn er dingen gebeurd dat de doofpotopperatie bevestigd.
Op 08/04/2006 heb ik een strafklacht neergelegd tegen inspecteur Luc Menheer over de feiten die mijn advocaat J.F. Missal 1 dag voordien mevrouw PROCUREUR VAN HECKE op de hoogt had gesteld. Mevrouw procureur van Hecke had tegen mijn advocaat gezegd dat ze direct een INTERN ONDERZOEK ging opstarten , wat er NOOIT IS GEKOMEN. Op 18/04/2006 is er een klacht van Maria Da Costa Lopes tegen mij van belaging. Diezelfde dag heeft inspecteur Luc Menheer gebeld naar interne zaken. Een citaat van hoofdinspecteur Rijmenants Ronald in zijn stuk 'vaststellingen door de verballisant' (bijlage 5) :
......Inspecteur Luc Menheer nam op 18/04/2006 met onze diensten contact op en gaf te kennen dat hij had vernomen dat er een klacht was neergelegd lastens hem wegens schending van het beroepsgeheim......
Dus met andere woorden , luc Menheer heeft vernomen dat er een klacht is neergelegd , weet waarover het gaat , belt toevallig op hetzelfde moment dat Maria Da Costa Lopes een valse klacht tegen mij neerlegd???
Die informatie kon Luc Menheer alleen maar bekomen van een magistraat op het parket , dat er een klacht tegen hem was ingediend wegens schenden van het beroepsgeheim! Als je danterug de verklaring leest van Luc Menheer , dan komt er nog iets schandelijk boven.
Een citaat van zijn verklaring aan interne zaken (nog eens) van20/04/2006:
......Op 10/04/2006 zou Stefaan Saey nog een keer op het bureel geweest zijn en zou hij toe te woord gestaan zijn door Commissaris Michielsen. Ik was die dag niet op het werk. Volgens ik vernomen heb zou hij komen vragen hebben of zijn ex-vriendin Maria zwangerwas en dat de politie dit moest oplossen. Op 18/04/2006 komt Maria ten burele zonder dat ik haar of zij mij gebeld heeft. Ze wou klacht neerleggen tegen Stefaan Saey. Ik heb haar verwezen naar de wacht. Ze toonde mij een brief van comité P. aan Stefaan gericht. Ik mocht daarvan een kopie nemen. Ik vermoed dat het verband houd met de klacht die Stefaan Saey tegen mij wou neerleggen bij Comité P.. Zij verklaarde mondeling tegenover mij dat hij eveneens inspecteur Freddy Blietgen zoekt. Ik heb mijn collega Blietgen daarvan onmiddelijk in kennis gesteld. Ze verklaarde spontaan tegen mij dat ze de klacht tegen haar ex-vriend wou neerleggen wegens stalking.OP HEDEN (20/04/2006)IN SAMENSPRAAK MET COMMISSARIS MICHIELSEN EN MAGISTRAAT VAN HECKE HEB IK VERNOMEN DAT STEFAAN SAEY GISTEREN VAN ZIJN VRIJHEID WERD BENOMEN. DEZE MELDING MOCHT VAN DE MAGISTRAAT IN MIJN VERKLARING OPGENOMEN WORDEN. HET PROCES-VERBAAL TER ZAKE WERD OPGESTELD BETREFT HET NAVOLGEND PROCES-VERBAAL AN.53.LB.044356/2006......

MAG IK BELEEFD VRAGEN AAN DE VOORZITTER OM DE ONDERZOEKSRECHTER TE BEVELEN OM ONMIDDELIJK PROCUREUR VAN HECKE AAN TE HOUDEN ALSOOK INSPECTEUR LUC MENHEER ALSOOK MEVROUW DA COSTA LOPES!!!!!!!

De klacht van Maria Da Costa Lopes, neergelegd op 18/04/2006 , is een zeer vreemd feit.(bijlage 6) Niet zozeer wat ze daar verklaarde , maar de manier hoe die klacht is opgesteld.
Je moet je voorstellen dat als iemand naar een politiebureel stapt met een klacht van belaging via sms-verkeer , dat het dan zeer vreemd is in mijn ogen om deze eerst te noteren met de hand om daarna dezelfde sms-en te typen. Het is idioot dat ge niet direct die sms-en (je leest toch gewoon maar af) noteerd in het officieel getypt PV.
Nogg iets vreemd is dat er meer sms-en geschreven zijn met de hand dan dat er genoteerd zijn in het getypte pv. van 18/04/2006.
Als we dan gaan kijken naar het stuk 'vaststellingen van de verballisant' valt het mij toch verschrikkelijk op dat er eigenlijk geen vaststellingen zijn gebeurd. Het zijn gewoon zinnen perfect overgenomen vanuit die zogezegde klacht van Maria Da Costa Lopes. Nog iets vreemd aan die klacht is dat ik een paar maanden geleden een gesprek heb gehad met Commissaris Arnouts van interne zaken Antwerpen over een stukje op de tweede pagina van die geschreven sms-en. Meerbepaald onderaan die pagina; ...proces verbaal van verhoor PV 039523/06- GF van vercauteren Vannessa , Claudine , Patrick dd. 06/04/2006....
Nog vreemder is dat ik daarvan vanuit het gerechterlijk dossier op datum van 08/01/2007 daarvan een kopij heb genomen en dat het nu verdwenen is vanuit mijn tweede kopij , maar nu van het volledige dossier , op datum van 05/09/2007.

vOLGENS MIJ IS ZE DAAR HELEMAAL NIET GEWEEST OP 18/04/2006 OP HET POLITIEBUREEL TE HANDELSTRAAT , LAAT STAAN DAT DIE GESCHREVEN SMS-EN GESCHREVEN ZIJN IN DE HANDELSTRAAT.
Had ze daar die dag geweest , dan had iedereentoch haar loshangend buikje gezien tengevolgen van de zwangerschap.
Dat is volgens mij de reden waarom deze eerst zijn genoteerd met de hand en gewoon niet direct zijn getypt!!!

Dezelfde rare methode is ook gehandhaafd geweest met haar verhoor aan interne zaken op datum van 03/07/2006.
Komt daar nog bij dat het geschreven verhoor van haar die dag ondertekend is en het getypte niet. Komt daar nog bij dat ik er niets van terug vind dat ze daar die dag effectief is geweest op het bureel van interne zaken.
Komt daar nog bij dat ik , eveneens vanuit de vaststellingen van de verballisant , er niets van terug vindt dat ze op verplaatsing zijn geweest voor dat verhoor te doen.
Komt daar nog bij dat ze niet getoetst is aan de verklaring van Luc Menheer.
Komt daar nog bij dat ze juist het tegenovergestelde verklaard vergeleken met de verklaring van Luc Menheer.
Komt daar nog bij dat procureur Teunis niets onderneemt en zelfs de klacht tegen de politie van de Handelstraat , omwille van dat sms-je tijdens mijn vrijheidsberoving , blijkbaar ook verloren heeft omdat het niet vanuit zijn dossier is ingevoegd in het dossier 202/06
KOMT DAAR NOG BIJ DAT ZE DEZELFDE VALSE IDENTITEIT HEBBEN GEBRUIKT VAN MARIA DA COSTA LOPES ALS VOOR HET ONDERZOEK VAN TURNHOUT!!!!!!!

Inderdaad; In al de ondervragingen , in opdracht van onderzoeksrechter Bogaerts is ze ongehuwd. In het onderzoek van het jeugdparket is ze ineens getrouwd , in de proces verbalen afgenomen in Antwerpen , na de datum van het verhoor van Turnhout is ze dan weer eens ongehuwd. Maar voor het onderzoek van interne zaken in Antwerpen is ze voor deze speciale gelegenheid gehuwd!

BIJ DEZE KAN IK DE SCHRIFTVERVALSING EEN BEETJE BEGRIJPEN VAN DE HEER BAELEMANS EDDY ? KORPCHEF TE ANTWERPEN. OPENBARING BRENGT SOMS SCHAAMTE MET ZICH MEE!

Het onderzoek van het jeugdparket Turnhout (bijlage 7).
Eenprocesverbaalnummer van Antwerpen na 10/08/2006: AN.53.LB.065027/2007- GF dd.05/06/2007 (bijlage 8)
Deze laatst genoemd PV is nog in onderzoek. Het gebeurd waarschijnlijk op een razend tempo dat onderzoek aangezien ze de vaststellingen nog moeten komen doen , maar daarin is ze dan weer eens ongehuwd en verklaard ze zelfs dat het niet haar man is die de feiten heeft gepleegd. Doordat het nog openstaat voor een schijnonderzoek kan ik niet aan een kopij komen van haar verklaring !?!?

Nog een feit over het onderzoek van interne zaken is het onderzoek van dat ene sms-je tijdens mijn vrijheidsberoving (bijlage 9) .
Ik stel me de vraag over hoe hoog nu het niveau was van interne zaken als ze dit ingestudeerd nummertje niet door hebben.


OM DEZE REDENEN BEHAGEN DE RECHTBANK ALVORENS OVER DE GROND VAN DE ZAAK EEN UITSPRAAK TE DOEN , VOLGENDE ONDERZOEKSDADEN TE BEVELEN.Waarbij mijn oprechte dank,
Saey Stefaan.
handtekening

Gepost door: stefaan | 13-05-09

jaja , de kwartieragent Luc Menheer is toch wel een bezig bijtje. Je zou je toch kunnen afvragen wat zijn tegenprestatie zou kunnen geweest zijn voor al die diensten.
Even denken , Wat zou het prostitutiemilieu nu als tegenprestatie kunnen gegeven hebben?
Ah , mogelijk een fruitschaal of de verboden vruchten vanuit ons christelijk denken.

Gepost door: collega Luc Menheer fed. | 14-05-09

bijlage 3 , eerste verzoekschrift Voor ik het tweede verzoekschrift geef wil ik jullie wel eens bijlage drie laten zien. Deze is via persmagistraat Domenique Reyniers van het parket te Antwerpen naar onderzoeksrechter Camberlain gestuurd.Het is een samenvatting van die verschillende data om het bestaan van mijn zoon te verbergen.


Gefaxt door Saey Stefaan - tel. onderhoud dd. 15.01.07. Bestemd voor OR Camberlain.
D. Reyniers 15.01.07

AN.45.LB.135263/2005-GF dd. 27/12/2005
...relatie gehad dewelke zo'n drie maanden geleden op de klippen is gelopen...
...ik zou graag mijn gerief terug hebben want dat behoort mij toe...

Rep/Reg : 6572/2005
Onze ref : 05D431
Betreft Da costa Lopes Da Conceiçao Maria / Saey Stefaan omtrent teruggave van persoonlijke bezittingen.

AN.53.LB.43823/2006 19/04/06
Dossiernr. : 2006/089
Costa Lopes : eindigen relatie mei 2005
Saey Stefaan : i.v.m. SMSen van 15,17,18 en 19 april alles vlot kunnen verklaren
-vals paspoort
-activiteit nachtclub verteld
-verkeerde datum van Maria kunnen weerleggen aan de hand van een met de hand geschreven brief van de minnelijke schikking.

AN.53.LB.081197/2006-GF dd. 19/07/2006
Verhoor afgenomen zo'n 3 maanden na mijn in hechtenisneming na een rappel van de onderzoeksrechter.
... Ik weet dat hij denkt dat ik zwanger geweest ben. Dit is pure onzin. We hebben nooit een duurzame relatie gehad...
...Dit was in de periode december 2004 tot 7 april 2005...
...wij hadden geen sexuele relatie...
...betreft Elvis Martinez Brania , dit is een vriend van mij. Elvis is een Cubaan en woonde in Belgie doch hij woont nu reeds sedert 2004 in Amerika. Saey kent enkel die naam omdat ik geregeld post van Elvis kreeg...
...Romero Suarez is de eigenares van de club Chardon. Zij is momenteel op vakantie naar Amerika. Ik verwacht haar pas terug tegen eind augustus...

Resterende SMS berichten van 25,29, en 31 mei , 22,26 en 30juni , 2,7 en 9 juli 2006
-Globaal karakter is alleen maar een dialoog te vormen waarop zij steeds weigerd om er op in te gaan. Dit alles te maken met die vermeende zwangerschap.
-!!!!!!!Proc. weigerd SMS van 19 april 2006 te 23.08u op te nemen in de vordering doordat ik onmogelijk deze kon sturen!!!!!!!

TU.L7.105930/2006 dd. 10/08/2006
Klacht eerder neergelegd te jeugdparket te Antwerpen op 20 juni 2006.
!!!Waar zat zij de afgelopen maanden? Wou zij iets verdoezelen? Als je klacht neerlegd tegen een persoon wil je dat dit toch zo snel mogelijk behandeld wordt en werk je zeker het onderzoek niet tegen. (AN.53.LB.081197/2006-GF dd. 19/07/2006)
-inlichtingen van inspecteur opsteller : niets bijzonder
-Bijkomende inlichtingen : totaal nutteloos!!!!!
Er wordt gesproken over 20/10/2005,dit is ongeveer 7 maanden voor de mogelijke bevalling. Er is op dat moment normaal gezien nog niets zichtbaar.
VERHOOR ROMERO SUAREZ MADELINE
...zij gaat niet met klanten naar bed in ruil voor geld...(ik heb nooit verklaard dat zij dat zou doen , zie eerste brief naar onderzoeksrechter Bogaerts)
...ik weet dat zij in 2005 een relatie was begonnen met Saey Stefaan en deze relatie heeft geduurd tot eind 2005 , denk ik ...
...wat ik wel weet is dat Maria tegen Stefaan op een bepaald moment heeft gezegd dat ze zwanger was en dat hij haar met rust diende te laten...
...Stefaan dacht dat dit van hem was. Toen hij daar maar over bleef doordrammen heeft ze zelfs gezegd dat ze niet echt zwanger was maar zwanger in haar achterwerk...

VERHOOR DA COSTA LOPES MARIA
...ik heb Saey Stefaan leren kennen in een café van een vriendin en heb even een relatie gehad met Saey gedurende 3 maanden van ongeveer januari 2005 tot maart 2005. Stefaan mocht in mijn appartement wonen in Antwerpen omdat hij slecht gehuisvest was. Ik heb toen de relatie gedaan gemaakt gezien het leeftijdsverschil...
...Stefaan en ik hadden kort een liefdesrelatie met sexuele contacten...
...ik weet nog goed dat ik de relatie in maart 2005 heb beeindigd want als ik mijn paspoort zocht om naar Portugal te gaan , vond ik het zijne en zag ik dat hij slechts 25 jaar oud was. Ik heb toen de relatie gedaan gemaakt gezien het leeftijdsverschil...
...ik heb met Saey telefonisch contact gehad omdat hij veel spullen gestolen had uit het appartement...
...ik ben het beu om alle keren naar de politie te moeten gaan omdat Stefaan vanalles verzint...
...Stefaan is niet goed bij zijn hoofd en ik ben bang dat hij mij zal doden omdat hij mij al meermaals telefonisch heeft bedreigd , waarvoor ik klacht indiende bij de politie van Antwerpen op 18/04/2006...

*********************************************

SAMENVATTING:

27/12/2005
relatie zo'n 3 maanden geleden op de klippen gelopen

19/04/2006
einde relatie mei 2005

19/07/2006
periode december 2004 tot 7 april
Wij hadden geen sexueel contact

10/08/2006
Suarez : in 2005 begonnen tot einde 2005

15/08/2006
Ongeveer jan. 2005 tot maart 2005
liefdesrelatie met sexueel contact.

Gepost door: stefaan | 15-05-09

verzoekschrift VERZOEKSCHRIFT TOT BIJKOMEND ONDERZOEK OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 61 QUINQUIES VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING

ingekomen griffie raadkamer de 04 december 2007

Aan de voorzitter van de raadkamer

Zitting van de raadkamer : 05/12/2007
Notitienummer Parket : AN.21.99.850/06
Onderzoeksrechter : Camberlain
Dossiernummer : 202/06

Geachte heer/mevrouw

De vorige raadkamer was maar een formaliteit , door dat het toch een uitgestelde was en daardoor geen verzoekschriften konden ingediend worden. Nu is het een nieuwe raadkamer , geen uitgestelde , dus vraag ik u beleefd om dit verzoekschrift , met uitleg , te aanvaarden.
Ook wil ik alvast een reactie geven op het antwoord dat de heer Camberlain zou moeten geven op deze zitting van 5 december 2007. dit antwoord slaat eigenlijk nergens op. Dat het verzoekschrift niet aanvaard was , dat was al beslist op de vorige raadkamer. Maar nog steeds durft hij mij niet te antwoorden of hij wel nog als onderzoeksrechter kan aanblijven in deze zaak door het niet naleven , en deze heeft hij heel bewust gedaan , van de procedure in een klacht met burgerlijke partijstelling.

Eerst even de feiten op een rijtje zetten

Op 4 oktober 2006 is er een klacht met burgerlijke partijstelling neergelegd

Bij het afsluiten ervan bleek er totaal geen onderzoek gedaan te zijn.

Zo ontbreekt het onderzoek:
***Naar de valsheid in geschriften van Eddy Baelemans , Korpchef te Antwerpen
***Het onderzoek tegen Luc Menheer naar het doorgeven van tips van razzia's , het doorgeven van vertrouwelijke informatie naar het prostitutiemilieu , de constante 'hand boven het hoofd' houding tenopzichte van Maria da Costa Lopes , het mede opstellen van een vals P.V. ter bescherming van Maria Da Costa Lopes en/of het prostitutiemilieu en/of personen tewerkgesteld in het prostitutiemilieu , het mogelijk maken en/of het weten en/of het toelaten van de 2 verschillende en/of meerdere identiteiten van Maria Da Costa Lopes , als inspecteur van de politie Handelstraat valse verklaringen afleggen bij interne zaken en/of zelfs zijn eigen persoon tegenspreken domweg 1 zin verder in zijn verklaring , het in diskrediet brengen van Maria Da Costa Lopes door te zeggen dat zij en niet hij gebeld heeft voor de tips van razzia's , het weten van de zwangerschap van Maria Da Costa Lopes , er zelfs bij aanwezig zijn bij de bevalling in de privé club De Chardon en het voort verdoezelen van het bestaan van mijn zoon.
***Het onderzoek naar Maria Da Costa Lopes reden voor het veranderen van data eindigen relatie , het onderzoek naar haar eigen tegensprekelijkheden van een al dan niet sexuele relatie met mijns persoon , het onderzoek naar de 2 en/of meerdere identiteiten , de valse adressen die ze opgaf , het al dan niet getrouwd zijn op hetzelfde tijdstip en waarvan blijkt dat ze tot op heden gescheiden is sinds een paar jaar en dit nog voor de relatie met mijns persoon , de reden waarom ze die tips van razzia's nodig had , de reden waarom ze altijd naar de politie Handelstraat ging te Antwerpen en altijd binnen de werkuren van inspecteur Luc Menheer terwijl ze op 80 meter van het politiestation woont in Herentals , de reden waarom de biologische vader absoluut moest verdwijnen in de vorm van valse klachten neer te leggen en toevallig of niet altijd binnen de werkuren van inspecteur Luc Menheer , waarom het kind eerst een tijdje bij haar heeft verbleven en daarna plots verdwenen is , dat ze van de veronderstelling vanuit gaat dat het kind in goede handen is in Noord Afrika maar dat het eigenlijk in een pedofiel netwerk is terecht gekomen , dat ze door het 1-malig koerierdienst van drugs te spelen van Noord Afrika naar Europa zelf in de problemen is gekomen omdat ze nu constant wordt bedreigd door de Noord Afrikanen die pal tegenover haar wonen ; Hoofdrolspelers in dat drugs koeriergedoe en 1 ervan heeft als vriendin Olga ; niet toevallig een ex meisje van de Club Chardon.

Ook moet ik er melding van maken dat er zelfs een manspersoon mij benaderd heeft , mij bedreigd heeft met het leven als ik niet een paar zaken zou laten vallen , waaronder mensenhandel en drugsmilieu. Dat diezelfde man ook de naam van Maria Da Costa Lopes liet vallen , al wetend dat ze constant onder de dreiging leeft.
Bij navraag aan mijn contactpersonen in het prostitutiemilieu in Herentals-Grobbedonk gaat het echter om een manspersoon met de naam Alex. Hun vermoeden is dat de volledige naam Alexander is , een ex-klant van Maria , en dat hij erop uit is gekomen dat ik teveel wist van die zaakjes die daar geregeld worden in het Herentalse nachtleven.

Ook moet ik er melding van maken dat ik bij de vaststelling ben gekomen dat mevrouw Procureur van Hecke verschillende keren dossiers van mij in handen heeft gekregen terwijl ze dat eigenlijk niet had mogen hebben , aangezien de klacht tegen haar persoon op het Parket-Generaal met als dossiernummer PARK 1.
Dat ik er ben op uitgekomen dat ze de klacht met burgerlijke partijstelling ook op haar kabinet heeft laten liggen tot dat ik een telefoon naar haar gedaan heb met de vraag waar ze dat recht vandaan haalde. Ze viel , zogezegd, compleet uit de lucht , wrong haar in aale bochten dat het een vergissing moest geweest zijn van het 4de bureel en ze heeft me dan verzekerd dat het dezelfde dag nog bij de onderzoeksrechter zal belanden.
De klacht met Burgerlijke partijstelling is dan door de handen gegaan van Substituut Lootens , die er een stukje van dossier 089/06 heeft ingevoegd alsook een stukje van procureur Teunis zijn dossier , om daarna door de handen te gaan bij Procureur Domenique Reyniers, persmagistraat. Daarna zou het dan waarschijnlijk naar de voorzitter van de rechtbank gegaan zijn en deze heeft het waarschijnlijk aan onderzoeksrechter Camberlain gegeven.
Mijn mening is dat het wel door heel veel handen is gegaan voordat het uiteindelijk , na het schijnvooronderzoek , bij een onderzoeksrechter is kunnen belanden.

Ook moet ik er melding van maken dat Onderzoeksrechter Camberlain , ondanks dat de klacht was neergelegd met burgerlijke partijstelling , totaal niets van onderzoek heeft gedaan. Het enige wat hij gedaan heeft , via het Comité P. Dienst Enquete , is een uitgebreid verhoor van mijn klacht laten afnemen van mij en verder niets.
In mijn doelstelling van dit alles hou ik geen rekening met beroepsonbekwaamheid of bepaald titels van personen.
DE WET IS DE WET EN IK ZAL NIET DULDEN DAT ER PERSONEN DIE STRAFBARE FEITEN HEBBEN GEPLEEGD WORDEN BESCHERMD DOOR HET GERECHT ZELF OF DAT ER AAN VRIENDJESPOLITIEK WORDT GEDAAN!!!
Onderzoeksrechter Camberlain mag mij op de raadkamer eventjes antwoorden op enkele vragen van mij , zoniet zal automatisch zijn rechtstreekse dagvaarding volgen!
***Waarom hij geen onderzoek heeft gedaan?
***Heeft hij het op zijn eigen houtje dit geweigerd of heeft iemand hem daartoe op aangestuurd?
***Wie zijn de personen die er belang bij hebben dat er geen onderzoek mag komen?
***Wat was de tegenprestatie daarvoor?
***Denkt hij nu echt dat hij mij kan stoppen naar de zoektocht van mijn zoon?
Zijn antwoord dat hij per brief moest geven is al even belachelijk.Dat het niet goed geformuleerd is , mijn gevraagde onderzoeksdaden , heb ik heel bewust gedaan en is ook al onontvankelijk verklaard op de zitting van de raadkamer van 3 oktober 2007.
In mijn ogen wil hij er zo te gemakkelijk een drogreden geven voor zijn niet onderzoek. Ook is het voor mij zeer duidelijk dat hij alles , zo vlug mogelijk , in de doofpot wil stoppen.

Ook moet ik er melding van maken dat de rol van het parket ook zeer merkwaardig is!!!
Daarmee bedoel ik de slotverklaring van Substituut Maggy Lootens. Wat ik vorig jaar aan Procureur Teunis heb meegegeven , daar krijgt zij er nu ook van langs.
Persoonlijk weet ik niet in welke toestand zij verkeerde op het moment dat zij die slotverklaring geschreven heeft. Was ze een beetje beschonken? Was ze bevangen door de warmte? Of neemt ze af en toe haar toeloop tot een jointje om de zaken beter te kunnen relativeren? Wat ik wel weet is dat zij een SCHANDE is in haar functie! Hoe kun je anders verklaren om in een dossier , waar trouwens geen onderzoek in is gedaan , een persoon met schriftvervalsing , een persoon die in zijn functie de democratie aanvalt en een persoon die aan mensenhandel doet niet door te verwijzen naar de rechtbank.
Waar baseerde zij haar trouwens op om tot die stelling te kunnen komen aangezien er geen onderzoek is gedaan?
Ook durft ze zelfs een vals adres te geven aan Maria Da Costa Lopes in die slotverklaring. Een adres dat nota bene nog niet eens bestaat!!!
Ook heeft Substituut Maggy Lootens ondertussen een vooronderzoek gedaan i.v.m. die klacht tegen mevrouw Procureur van Hecke (PARK 1) wat toch inhoud dat ze tegenstrijdige belangen heeft in deze zaak. Daarmee bedoel ik eerst iedereen beschermen en zeggen dat er niets aan de hand is om tegelijkertijd een onderzoek te doen omdat er strafbare feiten zijn gepleegd.


OM DEZE REDEN BEHAGEN DE RECHTBANK ,ALVORENS OVER DE GROND VAN DE ZAAK EEN UITSPRAAK TE DOEN , VOLENDE ONDERZOEKSDADEN TE BEVELEN.

*De verklaringen van 30/12/2005 vergelijken met die verklaring van inspecteur Luc Menheer en hem daarbij te confronteren.

*De verklaringen van mij vergelijken met die van Luc Menheer , de verklaring van Interne zaken , alsook te vergelijken met die van Maria Da Costa Lopes en deze mensen daarbij te confronteren met al die tegensprekelijkheden.

*Alles wat in mijn artikel 61 quinquies van het strafwetboek van strafvordering staat , ingediend op 2 oktober 2007 , te onderzoeken en bekijken welke mandaten er dringend moeten genomen worden om te voorkomen dat de hoofdrolspelers niet de kans krijgen om mogelijke elementen of bewijzen te vernietigen

*Een onderzoek naar wat er daadwerkelijk is gebeurd op 18/04/2006 i.v.m. die valse klacht en de wijze hoe die is ontstaan.

*De praktijken van mevrouw Procureur van Hecke Carine te onderzoeken zoels beschreven in vorig artikel 61 alsook in dit artikel 61.

*De verklaring van Luc Menheer eens onder de neus schuiven van Luc Menheer zelf. Hij zit daar duidelijk in te liegen en spreekt dan zijn eigen persoon tegen een paar zinnen verder.

Een verklaring afnemen van Maria Da Costa Lopes van wie er al dan niet aanwezig was op 30/12/2005 en te confronteren met verklaring van Luc Menheer om daarna Luc Menheer nog eens te confronteren met de verklaring van Maria Da Costa Lopes.

*Het tijdstip van het openen van de zaak Habbana club te gemeentestraat natrekken, Aurora ondervragen die momenteel werkt in club De Chardon , over de aanwezigheid van Luc Menheer in haar café alsook de aanwezigheid van Maria Da Costa Lopes.

*Een gedetailleerde ondervraging Van Baelemans Eddy , korpchef Antwerpen , over wat hij eigenlijk bedoeld met die brief naar het Comité P. dat verstuurd is na het informeel onderzoek.

*Ronald Rijmelandts , hoofdinspecteur Interne zaken Antwerpen en onderzoeker in deze politionele aspecten , confronteren met mijn bevindingen in dit dossier , zoals beschreven in beide artikels 61.

*Een gedetailleerde ondervraging van Baelemans Eddy over die valsheid in geschriften.

*Welke onderzoeksrechter er was aangesteld in dat gerechterlijk onderzoek , zoals beschreven in die valsheid in geschriften van Baelemans Eddy.

*Welke onderzoekshandelingen zijn er gebeurd in dat bewuste dossier beschreven in die brief van Baelemans Eddy.

*Aan het hoeveelste gerechterlijk dossier zaten we op het gerecht op het moment van het schrijven van die brief van Baelemans Eddy.

*Waarom werd er gebeld naar Luc Menheer voor vertrouwelijke informatie en/of tips van razzia's.

*Waarom werd er bescherming gegeven aan Maria Da Costa Lopes door Inspecteur Luc Menheer?

*Waarom gaf Luc Menheer Informatie door aan Maria Da Costa Lopes , dus eigenlijk ook naar het prostitutiemilieu?

*Waarom ontkent Maria Da Costa Lopes dat ze in club Habbana heeft gewerkt terwijl dat ik en Luc Menheer het tegenovergestelde verklaren?

*Waarom heeft mevrouw procureur van Hecke informatie doorgegeven aan Luc Menheer , dus ook eigenlijk aan Maria Da Costa Lopes en het prostitutiemilieu?

*Waarom werden al mijn klachten niet onderzocht?

*Waaromliegt inspecteur Luc Menheer in zijn verklaring aan Interne zaken en doet het gerecht daar niets aan?

*Heeft Luc Menheer nog meer feiten gepleegd?

Waarom heeft procureur Teunis eerst geprobeerd te seponneren en pas na mijn tussenkomst een onderzoek gestart dat uiteindelijk maar een schijnonderzoek bleek te zijn en nog is tot op heden?

*Gelieve wijkagent Freddy Blietgen te confronteren met de verklaring van Luc Menheer.

*Waarom Maria Da Costa Lopes , wonende en verblijvend in Herentals , altijd naar dat ene politistation ging meerbepaald Handelstraat te Antwerpen , terwijl ze op 80 meter woont van het politiestation Herentals en waarom altijd tijdens de werkuren van Luc Menheer?

*Waarom heeft het onderzoek van het jeugdparket Turnhout een valse identiteit aanvaard?

*Waarom hebben ze geen onderzoek gedaan naar de tegensprekelijkheden van Maria Da Costa Lopes , ondanks dat ik verschillende keren heb aangegeven wat haaks staat met het onderzoek in Antwerpen?

*Waarom heeft onderzoeksrechter Camberlain geen onderzoek gedaan , ondanks al de feiten die hij in zijn bezit had en al die faxen die ik hem gestuurd heb?

*Waarom is het nummer veranderd van de zaak 202/06 en wie heeft die stukken verwijderd?


Dank bij voorbaat,
Saey Stefaan.
handtekening

Gepost door: stefaan | 15-05-09

De commentaren zijn gesloten.