30-04-09

Internetcensuur in België


imagesOp de zwarte lijst die justitie met Child Focus en de Belgische Internet Service Providers Association (ISPA Belgium ) opmaakte, staan niet alleen kinderpornosites.

Alle blogs en websites die de werking van justitie in vraag stellen of met gevoelige rechtszaken te maken hebben, blijken namelijk te worden gesloten.

- In 2006 werd de website van Prinses de Croÿ (Werkgroep Morkhoven), na een klacht bij de Canadese provider Bravenet vanwege het 'belachelijk maken van de Belgische Staatsveiligheid' gesloten.
- In 2007 werd de MSN nieuwsgroep 'Fondation Princesse de Croÿ' gesloten.
- In 2008 werd de MSN nieuwsgroep 'Fauvage Scandals' met informatie rond de zaak Dutroux gesloten. De moderator van deze groep werd al twee maal door de gerechtelijke politie opgeroepen en verhoord.
- Enkele weken geleden werd de site 'Knokke waakhond' met belangrijke politieke informatie over Maurice Lippens (die in kinderpornodossiers genoemd wordt) geblokkeerd of gesloten.
- Een tiental dagen geleden werden de sites van 'Stop Kinderporno' voor de Belgische internetter geblokkeerd terwijl slechts één van die sites een paar namen van veroordeelde pedofielen bevatte.
- Een paar dagen geleden zou de blog 'De Prins van X3' aangaande de x-dossiers gesloten zijn nadat er op deze blog naar werd verwezen.
- Vandaag wordt er dan weer een Dutroux website gesloten.

Het valt op dat de meeste sites worden gesloten na een al dan niet anonieme klacht die misschien van justitie zelf afkomstig is en dat het blokkeren of het sluiten van een site vooraf wordt gegaan door een reeks artikels in Het Nieuwsblad (Corelio mediagroep) of Het Laatste Nieuws (NV De Persgroep) waarin met wat modder wordt gesmeten.

Zijn er misschien onderlinge afspraken tussen de de media groepen en justitie gemaakt ?
Een van die afspraken zou kunnen zijn: Jullie breken de sites via de dagbladen af, wij zorgen ervoor dat ze van het internet verdwijnen, we verwerven samen de controle op het internet.

================

Dossier-Dutroux op internet met namen pedofielen

De voorbije weken was er veel te doen om een website die pedofielen met naam en toenaam wereldkundig maakte en vervolgens door de politie werd afgesloten, maar volgens La Dernière Heure staat ook een deel van het dossier-Dutroux op het internet. Daarin macabere details over het schandaal, gedetailleerde onderzoeksdaden én ook de namen van verdachte pedofielen.

1.200 bladzijden

Het hele dossier Dutroux telt 450.000 bladzijden. Meer dan 1.200 daarvan zjin vrij te consulteren voor iedereen op het internet. En de website die het dossier brengt, gaat heel ver: zelfs de identiteit en de bezittingen van verdachten in de zaak worden op straat gesmeten. Met de publicatie van processen-verbaal wordt de wet op de privacy nog maar eens met de voeten getreden.

Bush

Ook de theorie over een grootschalig pedofilienetwerk wordt uit de doeken gedaan. Daardoor duiken namen op van politici. Sommige verklaringen zijn echt om te lachen door hun ongeloofwaardigheid, zoals de beschudliging dat George Bush naar Wallonië zou komen om er jonge kinderen te verkrachten.

Luikse

Erger is het openbaar maken van de identiteit van talloze verdachte pedofielen. De meeste namen die opduiken zijn uit het Luikse, maar ook anderen werden verdacht. De soms gruwelijke feiten waarvan ze verdacht worden, staan in detail uitgelegd. Die pedofielen kunnen makkelijk opgespoord worden via de site.
Sommigen hebben hun straf uitgezeten en toch worden ze aan de mogelijke haat van de publieke opinie overgeleverd.

Lek

Elke internetgebruiker kan al die gegevens heel makkelijk consulteren.
Onderzoeksgegevens ook over andere kinderontvoeringen en over de banden van de hoofdverdachten in de zaak-Dutroux. De vraag rijst hoe zo'n gedetailleerde onderzoeksdaden gelekt konden worden. Wie heeft ze op het internet geplaatst en wat moet er gedaan worden om ze niet meer toegangelijk te maken voor het grote publiek? (kh)

Het Laatste Nieuws, 30/04/09

Bron: http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be/

 

27-04-09

Lijst van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie (2004-2008)


imagesVoor wie gelooft dat de Hoge Raad voor de Justitie een oplossing kan betekenen voor de klachten die men over justitie heeft, publiceren we hierbij een lijst van magistraten en niet-magistraten die er deel van uitmaken.

-----

Lijst van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie en hun opvolgers (2004 – 2008)

1 Nederlandstalig college
1.1 Magistraten
1.2 Niet-Magistraten
2 Franstalig college
2.1 Magistraten
2.2 Niet-Magistraten

Magistraten

Werden verkozen als lid:

1. Eric Stassijns, raadsheer in het Hof van Cassatie
2. Edithe Van den Broeck, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen
3. Jean-Luc Cottyn, substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent
4. Michel Rozie, raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen
5. Chantal Merlin, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
6. Jozef Colpin, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
7. Nadia Goossens, toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel
8. Rosette Vandenborne, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren
9. Karin Carlens, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
10. Alfred Vanwinsen, ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
11. Kathelyne Brys, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Hebben de hoedanigheid van opvolger (art. 259bis -2, § 4 Ger.W.):

1. Alain Bloch, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent;
2. Bruno De Hous, onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen;
3. Thierry Freyne, onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;
4. Pol Van Iseghem, rechter in de rechtbank van koophandel te Kortrijk;
5. Helena Eeckeleers, substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Mechelen;
6. Annemieke Serlippens, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent;
7. Alberic De Roeck, vrederechter van het zevende kanton Antwerpen;
8. Kathleen Desaegher, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;
9. Els Herregodts, rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel;
10. Roland Tack, voorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent;
11. Jan Verhavert, raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen;
12. Guy Delvoie, eerste voorzitter in het hof van beroep te Brussel;
13. Eddy Lemmens, raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen;
14. Paulus Emsens, ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout
15. Christiaan Voet, rechter in de politierechtbank te Ieper.

Niet-Magistraten

Werden verkozen verklaard tot lid:

1. De heer Carl Bevernage (*), advocaat;
2. De heer Boudewijn Bouckaert (*), gewoon hoogleraar aan de U.G.;
3. Mevr. Ann Collin (*), advocate;
4. De heer Pol Deltour, nationaal secretaris van de Algemene Vereniging van beroepsjournalisten;
5. Mevr. Arlette Geuens, administratief en juridisch adviseur bij “De Voorzorg”;
6. De heer Lucien Potoms, griffier bij het Arbitragehof;
7. Mevr. Cathy Van Acker, hoofddocente aan de Faculteit rechten van de U.G.;
8. De heer Romain Vandebroek (*), advocaat;
9. De heer Robert Vanosselaer, advocaat;
10. Mevr. Myriam Van Varenbergh, advocate;
11. De heer Geert Vervaeke (*), hoogleraar aan de Faculteit rechten van de K.U.Leuven.

Hebben de hoedanigheid van opvolger (art. 259bis -2, § 4 Ger.W.):

1. De heer Koenraad Aurousseau, bediende bij een advocaat;
2. De heer Luc Ballon (*), advocaat en hoogleraar aan de Faculteit rechten van de K.U.Leuven;
3. Mevr. Caroline Bergez, advocate;
4. De heer Danny Crabeels, advocaat;
5. De heer Piet Deslé, hoofdredacteur van het nieuws op de radio van de VMMa, op VTM-tekst en internet;
6. De heer Ralph De Wit, advocaat en hoofddocent aan de Faculteit rechten van de V.U.B.;
7. De heer Frank Franceus, adviseur-generaal van het Openbaar Ambt (FOD Personeel en Organisatie - bureau ABC en directie-generaal eHRM);
8. De heer Guido Jacobs, eerste auditeur bij de Raad van State;
9. Mevr. Kristine Kloeck, bureaulid van de Hoge Raad voor de Justitie;
10. De heer Joris Lagrou, advocaat;
11. De heer Johan Maertens, directeur van een therapeutische gemeenschap voor drugsverslaafden;
12. De heer Stanislas Ossieur, advocaat;
13. De heer Flip Petillion, advocaat;
14. De heer Karel Tobback, notaris;
15. De heer Joannes Vanderhaege, ambtenaar bij de FOD Justitie;
16. Mevr. Mieke Vanhaegendoren, gewoon hoogleraar aan de Faculteit toegepaste economische wetenschappen van de L.U.C.;
17. De heer Ludovicus Van Osta, justitieassistent;
18. De heer Piet Vermeeren, bedrijfsrevisor;
19. Mevr. Gerda Vervecken, ambtenaar van de Bijzondere Belastinginspectie, gedetacheerd naar het parket te Antwerpen;
20. Mevr. Katelijne Weyts (*), advocate.

Franstalig college

Magistraten

Werden verkozen als lid:

1. Christine Matray, raadsheer in het Hof van Cassatie
2. Karin Gerard, kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel
3. Xavier De Riemaecker, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie
4. Jeann Prignon, vrederechter van het kanton Fléron
5. Christiane Malmendier, raadsheer in het hof van beroep te Luik
6. Vincent Macq, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen
7. Philippe Morandini, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant
8. Jacqueline Devreux, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
9. Patrick Mandoux, raadsheer in het hof van beroep te Brussel
10. Jean-Claude Van Espen, ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
11. Annie Philippart, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi

Hebben de hoedanigheid van opvolger (art. 259bis -2, § 4 Ger.W.):

1. Jean-François Funck, rechter in de arbeidsrechtbank te Nijvel
2. Georges-Henri Simonis, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi
3. Emile Goldenberg, ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
4. Pierre Cornélis, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel
5. Yves Deloge, substituut-generaal bij het arbeidshof te Luik
6. Christine Wilwerth, eerste substituut-krijgsauditeur, met opdracht bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Luik
7. Charles-Eric Clesse, substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Charleroi
8. Laure Du Castillon, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
9. Philippe de Hemricourt de Grunne, substituut-krijgsauditeur, met opdracht bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
10. Pierre Papleux, vrederechter van het kanton Aat-Lessen
11. Denis Maréchal, substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Luik
12. Christine Larcin, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
13. Pierre Charles, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen
14. Marianne Renson-Salme, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik
15. Françoise Kevers, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik
16. Carine Van Damme, toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel
17. Damine Chevalier, vrederechter van het tweede kanton Doornik
18. Georges Stevens, toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel

Niet-Magistraten

Werden verkozen verklaard tot lid:

1. De heer Jean-François Cats, bedrijfsrevisor
2. Mevr. Françoise Collard (*), advocate
3. De heer Edouard Delruelle (*), gewoon hoogleraar aan de ULg, leerstoel morele en politieke filosofie
4. De heer Benoît Frydman (*), docent aan de Faculteit rechten van de U.L.B.
5. De heer Jacques Hamaide (*), advocaat
6. De heer Pierre Jadoul (*), advocaat en docent aan de ICHEC-ISC Saint-Louis
7. Mevr. Jacqueline Oosterbosch, advocate
8. De heer Jean-Paul Pruvot (**), gedelegeerd bestuurder van een verzekeringsmaatschappij
9. Mevr. Nicole Roland, directeur van de niet-gesubsidieerde opvangmilieus binnen de directie “opvang” van de “Office de la naissance et de l'enfance (ONE)”
10. De heer Pascal Vrebos, hoogleraar aan het “Institut Cooremans”, aan de “Académie des beaux-arts » en aan het « Conservatoire royal de Bruxelles”
11. Mevr. Rosita Winkler, lector aan de ULg en hoofd van het laboratorium moleculaire oncologie, afdeling radio-immunologie van de ULg

Hebben de hoedanigheid van opvolger (art. 259bis -2, § 4 Ger.W.):

1. Mevr. Annie Allard, juridisch adviseur bij de RTBF
2. Mevr. Marie-Christine Belleville, adviseur-generaal van Ambtenarenzaken in functie bij het Adviesbureau voor organisatie en beheer (ABC), met opdracht bij de FOD Financiën
3. De heer Luc Bihain, advocaat, lector en adjunct-docent aan de Faculteit rechten van de ULg
4. De heer Jacques Bourgaux (*), advocaat
5. De heer Philippe Damman, kandidaat-gerechtsdeurwaarder
6. De heer Jean-Albert Deltenre (*), advocaat
7. De heer Etienne Descamps, advocaat
8. Mevr. Isabelle de Viron, advocate
9. Mevr. Françoise Domont-Naert, belast met de economische en juridische informatie bij de consumentenvereniging Test Aankoop
10. De heer Philippe Dumoulin, arts
11. De heer Bernard Garcez, administratief directeur van de haven van Brussel
12. De heer Serge Hauppe, parlementair medewerker
13. De heer Bernard Hermant, bedrijfsleider
14. De heer François Jongen (*), advocaat, hoogleraar aan de Faculteit rechten van de U.C.L. en adjunct-hoogleraar aan de ULg
15. Mevr. Pascale Lecocq (*), docente aan de Faculteit rechten van de ULg
16. De heer Michel Loozen, secretaris van het politiecollege en van de politieraad en tevens hoofd van de dienst Juridische Zaken en Geschillen van de zone Anderlecht-Vorst-Sint-Gillis van de lokale politie
17. De heer Philippe Marchandise, bedrijfsjurist
18. De heer Laurent Marlière (**), bedrijfsleider en hoofdredacteur van de “Journal du Juriste”
19. Mevr. Béatrice Remy, notaris
20. Mevr. Sylvie Risopoulos, bestuursdirecteur bij de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie
21. Mevr. Bernadette Smeesters, onderzoekster bij het “Centre de recherche et de prospective en droit social” van de U.L.B.
22. De heer Paul Vanwelde, zaakvoerder
23. De heer José Vilain, ambtenaar bij de FOD Financiën
24. Mevr. Jeanine Windey (*), advocate

-----------

Nota

(*) Kandidaten voorgedragen door de orden van advocaten of door de universiteiten en hogescholen van de Vlaamse en Franse Gemeenschap. (**) Kandidaten met kennis van het Duits.

 

10-04-09

Mijn brief aan de Hoge Raad voor Justitie


imagesAntwerpen, 27 maart 2009

Hoge Raad voor de Justitie
Louisalaan 65 - bus 1
1050 Brussel

Geachte,

Bij deze geef ik chronologisch de feiten weer met de namen van de magistraten en uitleg.

De personen tegen wie ik klacht neerleg zijn:
procureur T., procureur V.H., procureur D. (jeugdparket Turnhout), advocaat-generaal Van I., onderzoeksrechter B., onderzoeksrechter C., onderzoeksrechter V.S., de voorzitter van raadkamer en voorzitter R. van het hof van beroep te Antwerpen.

Met de meeste hoogachting,

S. Stefaan

 


Deze zaak is heel privé begonnen op 27.12.2005.
Op die datum had ik een melding gedaan op het politiekantoor, Handelstraat te Antwerpen. De melding ging erover dat mijn ex-vriendin Maria D.C.L. mij gemeld had dat ze 2 à 3 maanden zwanger was van mij. De relatie toen was ook ongeveer 3 maanden ten einde zonder dat we nog enig contact met elkaar hadden gehad.
Vanaf dat moment wist ik direct dat er meer aan de hand was dan alleen maar de zwangerschap. (Ik ben trouwens een medium. Niet zomaar een die veel vertelt, maar eentje die desnoods ook aantoont dat wat hij vertelt waar is, zoals in deze zaak)

Op dat politiebureau had ze namelijk goede contacten met wijkagent Luc M. Deze persoon ging haar regelmatig opzoeken in het prostitutiemilieu waar ze werkte en gaf haar ook zonder problemen toegang tot informatie die ze absoluut niet zou kunnen krijgen (tips over razzia's, vetrouwelijke informatie over andere personen,...)

Omdat ik merkte dat die persoon van in het begin zich aan het moeien was met mijn zaak versus Maria (de melding die ik trouwens gedaan heb ging erover dat ze het kind ging verhandelen) heeft mijn toenmalig advocaat dit ook gemeld aan procureur V.H. van het parket te Antwerpen.

Procureur V.H. heeft toen tegen mijn advocaat gezegd dat ze direct een onderzoek ging opstarten tegen inspecteur L.M.

Later heeft mijn toenmalig advocaat dit ook per brief aan onderzoeksrechter B. bevestigd.

Een week na het gesprek met mijn toenmaiig advocaat en procureur V.H. was er ineens een klacht tegen mij van belaging omwille van een 5-tal SMS-en naar Maria. Ik had namelijk gedreigd met juridische stappen tegen haar.

Een dag nadien ben ik gaan reageren op het politiestation in de Handelstraat waarbij ze tot in het absurde misbruik van macht hebben gebruikt. Ook mocht ik niet antwoorden en werd er in het P.V. niet genoteerd zoals ik het wou maar moest het P.V. in hun versie getekend worden, wat ik absoluut weigerde.

Ik ben dan 24 uren daarna voorgeleid geweest bij onderzoeksrechter B. (089/06) die me onmiddellijk heeft vrijgelaten onder voorwaarden.

Later bleek dat er tijdens mijn aanhouding vertrouwelijke informatie was gestuurd met mijn GSM en deze was verstuurd meer dan 3 uur na afgifte van mijn persoonlijke spullen.

Ook heeft L.M. aan Interne Zaken verklaart dat de klacht van belaging tegen mij, is samenspraak met procureur V.H. gebeurde.
In diezelfde verklaring aan Interne Zaken heeft L.M. schaamteloos toegegeven dat Maria inderdaad soms informatie vroeg, zoals tips over razzia's.

Ondertussen was ik op het jeugdparket van de justitie in Turnhout bezig met een dossier voor de verrificatie van mijn zoon. Titularis van dat dossier was procureur D.
Hij heeft een verrificatie op de ID-gegevens van Maria gedaan en kwam me glimlachend vertellen dat er geen geboorte was.
Toen ik het dossier inkeek, heb ik hem onmiddellijk gefeliciteerd met zijn fantastisch onderzoek omdat hij die verrificatie aan de hand van een valse ID-kaart had gedaan.
In het dosiier van het jeugdparket van Turnhout was Maria plotseling gehuwd om tegelijkertijd ongehuwd te zijn in het dossier van onderzoeksrechter B. in Antwerpen.
Procureur D. was van mening dat zijn gebruikte ID van Maria wel de juiste ging zijn en vond het niet nodig om verder onderzoek in te stellen.
Dus met ander woorden, voor een bepaald onderzoek neemt Maria gewoon een andere ID, en daarmee is de kous af !

 

23:08 Gepost door Justice in Algemeen | Permalink | Commentaren (17) |  Facebook |