30-04-09

Internetcensuur in België


imagesOp de zwarte lijst die justitie met Child Focus en de Belgische Internet Service Providers Association (ISPA Belgium ) opmaakte, staan niet alleen kinderpornosites.

Alle blogs en websites die de werking van justitie in vraag stellen of met gevoelige rechtszaken te maken hebben, blijken namelijk te worden gesloten.

- In 2006 werd de website van Prinses de Croÿ (Werkgroep Morkhoven), na een klacht bij de Canadese provider Bravenet vanwege het 'belachelijk maken van de Belgische Staatsveiligheid' gesloten.
- In 2007 werd de MSN nieuwsgroep 'Fondation Princesse de Croÿ' gesloten.
- In 2008 werd de MSN nieuwsgroep 'Fauvage Scandals' met informatie rond de zaak Dutroux gesloten. De moderator van deze groep werd al twee maal door de gerechtelijke politie opgeroepen en verhoord.
- Enkele weken geleden werd de site 'Knokke waakhond' met belangrijke politieke informatie over Maurice Lippens (die in kinderpornodossiers genoemd wordt) geblokkeerd of gesloten.
- Een tiental dagen geleden werden de sites van 'Stop Kinderporno' voor de Belgische internetter geblokkeerd terwijl slechts één van die sites een paar namen van veroordeelde pedofielen bevatte.
- Een paar dagen geleden zou de blog 'De Prins van X3' aangaande de x-dossiers gesloten zijn nadat er op deze blog naar werd verwezen.
- Vandaag wordt er dan weer een Dutroux website gesloten.

Het valt op dat de meeste sites worden gesloten na een al dan niet anonieme klacht die misschien van justitie zelf afkomstig is en dat het blokkeren of het sluiten van een site vooraf wordt gegaan door een reeks artikels in Het Nieuwsblad (Corelio mediagroep) of Het Laatste Nieuws (NV De Persgroep) waarin met wat modder wordt gesmeten.

Zijn er misschien onderlinge afspraken tussen de de media groepen en justitie gemaakt ?
Een van die afspraken zou kunnen zijn: Jullie breken de sites via de dagbladen af, wij zorgen ervoor dat ze van het internet verdwijnen, we verwerven samen de controle op het internet.

================

Dossier-Dutroux op internet met namen pedofielen

De voorbije weken was er veel te doen om een website die pedofielen met naam en toenaam wereldkundig maakte en vervolgens door de politie werd afgesloten, maar volgens La Dernière Heure staat ook een deel van het dossier-Dutroux op het internet. Daarin macabere details over het schandaal, gedetailleerde onderzoeksdaden én ook de namen van verdachte pedofielen.

1.200 bladzijden

Het hele dossier Dutroux telt 450.000 bladzijden. Meer dan 1.200 daarvan zjin vrij te consulteren voor iedereen op het internet. En de website die het dossier brengt, gaat heel ver: zelfs de identiteit en de bezittingen van verdachten in de zaak worden op straat gesmeten. Met de publicatie van processen-verbaal wordt de wet op de privacy nog maar eens met de voeten getreden.

Bush

Ook de theorie over een grootschalig pedofilienetwerk wordt uit de doeken gedaan. Daardoor duiken namen op van politici. Sommige verklaringen zijn echt om te lachen door hun ongeloofwaardigheid, zoals de beschudliging dat George Bush naar Wallonië zou komen om er jonge kinderen te verkrachten.

Luikse

Erger is het openbaar maken van de identiteit van talloze verdachte pedofielen. De meeste namen die opduiken zijn uit het Luikse, maar ook anderen werden verdacht. De soms gruwelijke feiten waarvan ze verdacht worden, staan in detail uitgelegd. Die pedofielen kunnen makkelijk opgespoord worden via de site.
Sommigen hebben hun straf uitgezeten en toch worden ze aan de mogelijke haat van de publieke opinie overgeleverd.

Lek

Elke internetgebruiker kan al die gegevens heel makkelijk consulteren.
Onderzoeksgegevens ook over andere kinderontvoeringen en over de banden van de hoofdverdachten in de zaak-Dutroux. De vraag rijst hoe zo'n gedetailleerde onderzoeksdaden gelekt konden worden. Wie heeft ze op het internet geplaatst en wat moet er gedaan worden om ze niet meer toegangelijk te maken voor het grote publiek? (kh)

Het Laatste Nieuws, 30/04/09

Bron: http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be/

 

Commentaren

De prins van X3

Oorspronkelijk verschenen in Kort Manifest, vlak na de verloving van prins Filip met Mathilde


Dit artikel is geschreven op 15 november, de dag van de dynastie. In een normaal jaar leidt die dag slechts tot een kortstondige opstoot van de monarchistische ziekte, ongeveer zoals een lichte koortsaanval. Men is niet echt ziek, men voelt zich alleen een beetje misselijk, maar de volgende dag is het alweer voorbij. Dit jaar raast die ziekte echter over het land als een epidemie van zinsverbijstering. Het is het intellectuele equivalent van de pest in de Middeleeuwen. Er bestaat geen enkele medicijn tegen. Alleen wordt dit keer niet het lichaam aangetast, maar het denkvermogen. Een dure en nutteloze prins, die in zijn 39-jarige bestaan nooit enige belangstelling voor vrouwen heeft laten blijken, heeft zich verloofd met een adellijke jonkvrouw, die zelfs al enige woorden in gebroken Nederlands kan stamelen, en dat is genoeg om een vlaag van verstandsverbijstering te veroorzaken. Tienduizenden mensen - zelfs Vlamingen die voor die prinselijke komedie moeten betalen- lopen te hoop om de verloofden te begroeten en hen te overstelpen met bloemen en geschenken. De kroonprins doet zijn plicht met zichtbare tegenzin. Zijn jubelende onderdanen lijken hem al even weinig te interesseren als zijn toekomstige bruid. Maar het volk juicht, het volk is laaiend enthousiast. Verstand op nul, emoties op oneindig, portemonnaie wijd open. De toelage van de prins moet immers verdubbeld worden tot meer dan dertig miljoen frank per jaar, en daarbovenop krijgt hij nog een huwelijksgeschenk van afgerond tien miljoen. Het verlovingsfeest werd eventjes verstoord door de onthulling dat koning Albert een buitenechtelijke dochter had verwekt in een overspelige relatie met een gehuwde Britse vrouw, maar dat werd niet echt als een schandaal beschouwd. De pers was vrijwel unaniem: dit zou het imago van de dynastie niet schaden, de vorst was hierdoor menselijker geworden, hij was dichter bij zijn onderdanen komen te staan. Ja, die koning is toch wel een bliksemse kerel! Overspel en het verwekken van een bastaardkind werden nog net niet als heldendaden voorgesteld. Ook de twijfels over het vaderschap van Laurent hebben niet tot enige ontnuchtering geleid. Heeft Paola nu eigenlijk overspel gepleegd met een Italiaanse wijnhandelaar, met een Spaanse edelman of misschien met allebei? Alleen met een DNA-test zou die prangende vraag afdoende beantwoord kunnen worden. Maar in het archaïsche pre-wetenschappelijke denken waaruit de basisbeginselen van de erfelijke dynastie voortkomen is natuurlijk geen plaats voor moderne technologische verwezenlijkingen als DNA-onderzoek.

Tegen die collectieve verdwazing kan slechts één kruid genezing brengen: de waarheid over de vunzige en ronduit misdadige seksuele escapades van de Saksen-Coburgers. En de onthulling van die waarheid komt wel uit een zeer onverwachte hoek. De Vlaamse beweging en zelfs het republikeinse Vlaams Blok laten het wat dat betreft volledig afweten. Zij durven niet tegen de stroom van de collectieve waanzin ingaan. De angst voor de vox populi zit er heel diep in. Maar drie linkse journalisten - Annemie Bulté, Douglas De Coninck en Marie-Jeanne Van Heeswyck -hebben de koninklijke kat de bel aangebonden met de publicatie van hun boek De X-dossiers, met de veelbetekenende ondertitel Wat België niet mocht weten over de zaak-Dutroux. Dit boek gaat natuurlijk niet over de monarchie. De titel verraadt dat al. Maar één van de essentiële onthullingen ervan heeft wel rechtstreeks betrekking op het vorstenhuis: de auteurs tonen namelijk met bikkelharde bewijzen aan dat de onderzoeken naar de X-dossiers werden stilgelegd omdat enkele getuigen een lid van de koninklijke familie hadden aangewezen als cliënt van een pedofilienetwerk. Deze “koninklijke piste” is slechts één aspect van het boek, zij het dan politiek gezien het meest geruchtmakende. Het grootste deel van De X-dossiers gaat over andere zaken: de achtergronden van Dutroux, het relatienetwerk van Nihoul, de bekentenissen van Lelièvre, de manipulaties in de cel-Neufchâteau, verklaringen van slachtoffers van Dutroux die het hebben overleefd... Dit boek ontleend zijn overtuigingskracht aan het gebruik van talrijke primaire bronnen. Zoals dat in de journalistiek en in de wetenschap eigenlijk hoort, grijpt men zoveel mogelijk terug naar de oorspronkelijke bronnen. Hier lezen we voor het eerst wat de X-getuigen, Lelièvre of Laetitia Delhez letterlijk hebben gezegd, inclusief hun aarzelingen, hun herhalingen, hun “euhs”. Dit keer geen gemanipuleerde samenvattingen, geen tweedehandsmateriaal, maar de basisteksten zelf. De intelligente lezer kan dan met eigen ogen vaststellen hoe onvolledig, misleidend en soms ronduit bedrieglijk die teksten in de pers werden weergegeven. Ik kan best begrijpen dat niemand de verklaringen van X1 en haar lotgenoten gelooft zoals zij in De Standaard, Knack of Het Volk werden weergegeven. Daaruit kon men alleen maar afleiden dat die getuigen voortdurend logen, fantaseerden en zichzelf tegenspraken. Maar wie hun oorspronkelijke, ongecensureerde verklaringen leest, krijgt een heel ander beeld. Een beeld dat ronduit vernietigend is voor de Belgische beau monde.

Uit de tientallen voorbeelden van manipulatie halen we er slechts één enkel aan. De Standaard, Het Nieuwsblad en La Dernière Heure hadden veel ophef gemaakt over een flagrante “leugen” van X1. Zij had verklaard dat zij een bepaald meisje -de naderhand vermoorde Kristien Van Hees- had gekend in het milieu van sexfuiven en jeugdprostitutie waarin Nihoul de spilfiguur was. Moeder Van Hees stelde X1 een strikvraag over een reis naar Canada die Kristien gemaakt zou hebben. Volgens die drie kranten ging X1 daar gretig op in door allerlei details te herhalen die Kristien haar over die reis verteld zou hebben. In werkelijkheid is Kristien nooit in Canada geweest, dus besluiten de kranten triomfantelijk dat X1 liegt. Honderdduizenden lezers hebben op basis van dat Canada-verhaal ongetwijfeld dezelfde logische conclusie getrokken, en X1 afgeschreven als een onbetrouwbare bron. Lees nu het ongecensureerde tekstfragment van het gesprek tussen Regina Louf en de moeder van Kristien Van Hees, en trek zelf uw conclusies.

De moeder van Kristien vraagt: “En ondertussen maakt zij een grote reis. Zij gaat naar Canada. Heeft zij daar ooit over gesproken?”

Regina Louf antwoordt: “Ik denk niet dat wij daar ooit de kans toe gehad hebben, over die dingen te praten.”

De samenvattingen die De Standaard, Het Nieuwsblad en La Dernière Heure van dat korte fragmentje geven zijn dus niet eenzijdig of partijdig, maar ronduit vervalst. Men legt X1 precies het tegendeel in de mond van wat zij werkelijk heeft gezegd. In de minimale hypothese hebben alleen de betrokken parketten opzettelijk foutieve informatie verspreid, en zijn de kranten alleen schuldig door nalatigheid, omdat zij dat klakkeloos en zonder controle hebben overgenomen, hetgeen flagrant in strijd is met de journalistieke deontologie. In de maximale hypothese hebben de krantenredacties wetens en willens meegewerkt aan die vervalsingen. Deze maximale hypothese wint aan kracht als men de gedrevenheid en het fanatisme ziet waarmee die redacties enerzijds de X-getuigen verketteren en anderzijds Nihoul door dik en dun verdedigen. De verbetenheid waarmee zij tegen de X-en schreven grensde aan pure haat. Dat die mensen slachtoffers waren was plots voor niemand nog een overweging. Bij Knack en Het Volk was het trouwens nog erger.


Voor de publieke opinie is slechts één van de vele X-getuigen in de collectieve herinnering bewaard gebleven: Regina Louf, alias X1. De andere getuigen zijn na een korte periode van ruchtbaarheid volkomen vergeten. Ten onrechte, want hun verklaringen waren soms nog explosiever en nog duidelijker dan die van Regina Louf zelf. Zo is er bijvoorbeeld X4, die verklaarde hoe zij als kind door haar moeder werd verhuurd voor het maken van sadomasochistische filmpjes met kinderen. Zij maakt melding van extreme pijnigingen, verkrachtingen en moorden op baby’s. Bij de perverten die tegen betaling aan die gruwelijke sessies deelnemen noemt zij de politici O. en E. als vaste klanten. Men zou dit kunnen wegwuiven als de ziekelijke fantasie van een getraumatiseerde en onevenwichtige vrouw. Maar dezelfde O. en E. worden onafhankelijk van elkaar ook door X1 en X3 aangeduid als kindermoordenaars. Als we aannemen dat er honderd politici in België zijn - dat is een zeer voorzichtige schatting, alleen al in de Kamer van Volksvertegenwoordigers zitten er veel meer!- dan is de kans dat drie getuigen puur toevallig hetzelfde tweetal raden kleiner dan één op vierentwintig miljoen. Daarnaast wijst X4 een hotel in Knokke aan als plaats van de misdaden. Hetzelfde hotel wordt ook door X1 genoemd. De lezer kan zelf in een telefoongids van de stad Knokke nagaan hoeveel hotels daar staan, en hoe klein de kans op een toevalstreffer dus is. Dezelfde getuige X4 vermeldt ook de deelname van een prins aan die moord- en verkrachtingsscènes (blz. 327). Dezelfde prins wordt ook genoemd door nog een andere getuige, namelijk Natalie W. Eén van de minder bekende mannen die X4 als dader aanwijst -geen politicus dit keer- blijkt inderdaad twee keer veroordeeld te zijn wegens zedenfeiten met kinderen. Een andere betrokkene blijkt een hooggeplaatst overheidsfunctionaris te zijn. De speurders spitsen hun oren als zij zijn naam horen: hij komt ook voor in het dossier-Pinon, dat de voorbode was van het onderzoek naar de Roze Balletten, maar X4 kan dat natuurlijk niet weten: zijn naam is nooit in de pers verschenen. Alleen insiders waren daarvan op de hoogte. Over X4 verscheen slechts één anekdote in de pers, namelijk dat zij ook... de paus had vernoemd als cliënt van zo’n netwerk. Daarmee had zij in de ogen van de publieke opinie natuurlijk alle geloofwaardigheid verloren. In werkelijkheid was die anekdote over de paus slechts een staaltje van de morbide humor waarmee X4 soms de speurders verbaasde. Haar verklaringen over politici en de prins gingen nooit in procedure, en ze werden zorgvuldig geheim gehouden. Maar haar grap over de paus werd in een uitvoerig pv vastgelegd, en men zorgde ervoor dat het uitlekte naar de pers. Daarmee was X4 uitgeschakeld.

X3 was moeilijker het zwijgen op te leggen. Zij maakte geen grappen die tegen haar gebruikt konden worden. X3 behoorde tot de kennissenkring van Marie-Noëlle Bouzet, de moeder van het verdwenen meisje Elizabeth Brichet. Haar verklaringen waren sereen en van een hoog intellectueel niveau. Ze genoot veel aanzien in de kringen die zich bezighouden met hulpverlening aan de slachtoffers van seksueel geweld, en haar strijd tegen de kinderprostitutie werd ook door het Franstalige kinderrechtencommissariaat gesteund. X3 was een verstandige en nuchtere oudere dame, die als kind door haar ouders was uitgeleend voor avondjes in chique villa’s, waar zij seksueel misbruikt en gefolterd werd. Het schokt de lezer misschien, maar de meeste kinderen die in zulke netwerken terechtkomen worden niet ontvoerd door louche individuen als Dutroux en consorten. Zij worden gewoon door hun ouders verhuurd. X3 noemt als cliënten en daders niet alleen een voormalig minister van de SP, een bekende Brusselse bouwpromotor, een vooraanstaand PSC-politicus en de voormalige toppoliticus E. die ook in het relaas van X1 een centrale rol speelt. Verder zijn er kennissen van haar ouders en... iemand van het Hof (blz. 322). Daarmee tekent zij zonder het te weten het doodvonnis van het onderzoek naar de X-en. Van dan af wordt alles in het werk gesteld om de zaak in de doofpot te stoppen. Eén van de ongeschreven maar onwrikbare wetten in het gesloten wereldje van de Belgische justitie zegt namelijk dat ieder gerechtelijk onderzoek onmiddellijk wordt stopgezet als daarin op één of andere manier een lid van het Hof ter sprake komt. Gezien de chronologie moet de bedoelde prins ofwel prins Karel zijn geweest ofwel de toenmalige kroonprins Albert. Ja, een overspelige relatie en een buitenechtelijke dochter zijn misschien nog de onschuldigste escapades van onze beminde vorst. Wachtmeester Winkel, die de voorbereidende gesprekken met X3 heeft gevoerd, voelt een constitutioneel drama in de lucht hangen. De feiten die X3 beschrijft zijn gesitueerd in de periode tussen 1950 en 1962, dus ze kunnen niets met Dutroux te maken hebben, maar ze komen wel terecht in hetzelfde dossier 109/96 dat bij het parket van Neufchâteau berust. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het inderdaad om hetzelfde geheime circuit waarin verschillende generaties vooraanstaande Belgen zich al minstens sinds 1950 overgeven aan partnerruil, sadomasochisme en pedofilie. De continuïteit van dit soort georganiseerde misdaad zou ons niet mogen verbazen. De maffia is nog veel ouder. In China bestaan er geheime criminele genootschappen die al eeuwenlang functioneren. De mensen veranderen, maar de structuren blijven dezelfde. Dutroux kan natuurlijk nooit kinderen ontvoerd hebben voor een prins in de jaren ‘50. Maar ze behoorden wel tot dezelfde schimmige organisatie, Dutroux als werknemer en leverancier, de prins als betalende cliënt. Het is chronologisch gezien wel mogelijk dat Dutroux en/of Nihoul nog meisjes hebben geleverd voor de wufte escapades van Albert II, maar de dossiers die daarover opheldering zouden kunnen brengen zullen waarschijnlijk nooit in de openbaarheid komen. Wachtmeester Winkel herinnert zich maar al te goed de volkswoede en de emotionele scènes na de afzetting van Connerotte, en hij ziet voor zijn geestesoog al de krantenkoppen: “Hof betrokken bij de zaak-Dutroux”. Men besluit tot een vertragingsmaneuver: men houdt X3 aan het lijntje. Ze wordt met alle égards behandeld, maar de ploeg die haar ondervraagt krijgt opdracht haar zoveel mogelijk te laten vertellen en zo weinig mogelijk te noteren. Hoewel X3 in november 1996 herhaaldelijk uitvoerige en gedetailleerde verklaringen aflegt, duurt het tot 10 december vooraleer er ook maar één pv wordt opgemaakt. De notabelen die zij met naam en toenaam heeft genoemd worden daar niet in vermeld. Connerotte is geliquideerd, de nevendossiers worden één na één gesloten, en het onderzoek naar de X-en wordt geleidelijk maar systematisch naar een dood spoor geleid. De “restauratie” - de term is van Marc Verwilghen- is begonnen. Het Belgische establishment sluit de rangen. De pers wordt tot de orde geroepen, en ze krijgt strikte instructies: Nihoul moet geleidelijk witgewassen worden, de X-getuigen moeten afgeschilderd worden als ongeloofwaardige fantasten, over pedofilienetwerken met hooggeplaatsten en over de bescherming van Dutroux mag alleen nog in negationistische zin geschreven worden. De meeste redacties schikken zich naar die richtlijnen, net zoals zij zich geschikt hebben naar de richtlijnen over het diskrediteren van het Vlaams Blok of het minimaliseren van migrantencriminaliteit. De eerder vermelde vervalste verslagen over de X-en zijn voorbeelden van die medeplichtigheid van de media. Het duurt nog eens zes maanden voor X3 officieel verhoord wordt. Het proces-verbaal eindigt met een veelbetekenend zinnetje: “Identiek verhoor als 151.829, maar nu citeert zij geen personen die verbonden zijn aan het Hof.” (blz. 323, verhoor X3, BOB Brussel, 26 mei 1997, pv 151.688). Langlois probeert X3 tot rede te brengen: zij moet begrijpen dat de misdadigers die zij aanklaagt niet meer vervolgd kunnen worden: zelfs moorden zijn in België na maximaal twintig jaar verjaard. Een idiote wet die in vele andere westerse rechtsstaten trouwens niet bestaat. Bovendien wijst Langlois haar erop dat een aantal van de beschuldigden een door de grondwet gegarandeerde immuniteit voor rechtszaken geniet. Let wel, Langlois zegt niet dat haar beschuldigingen aan het adres van het Hof onjuist zijn. Alleen dit: de betrokkenen genieten een gegarandeerde immuniteit. Misschien dacht U dat zulke immuniteiten de dragers ervan beschermden tegen verkeersboetes, juridische moeilijkheden in verband met hun bankrekeningen in Zwitserland, of à la limite tegen processen wegens overspel. Maar die immuniteiten blijven met een onwrikbare juridische logica ook gelden om pedofielen, kindermoordenaars en sadistische verkrachters te beschermen. Vrouwe Justitia is blind en wreed en zelfs een lange lijst van vermoorde kinderen kan haar niet vermurwen. Als zij daar zin in hebben mogen de onschendbaren zelfs folteren, kinderen verkrachten en baby’s vermoorden. Men vraagt zich trouwens af wie die andere onschendbaren zijn. Want het gaat duidelijk niet alleen om die ene prins. Wie geniet er nog van zulke juridisch vastgelegde straffeloosheid? Ministers? Diplomaten? Magistraten? Wie heeft er in België nog zo’n license to kill? Een license to rape?
De stompzinnigheid, de blindheid en de boosaardigheid van het Belgische gerecht blijken ook uit de coördinatievergaderingen die eens per maand de betrokken magistraten uit de verschillende gerechtelijke arrondissementen bijeen moeten brengen. Op de derde vergadering werd daar in alle ernst gepalaverd over de vraag of men de X-getuigen wel foto’s van politici of leden van de koninklijke familie had mogen voorleggen. Was dat geen schending van de privacy van die personen? Had men foto’s van onschendbare ministers of parlementsleden mogen gebruiken zonder dat het Hof van Cassatie geraadpleegd was? Het doet er nu niet toe of dit een onhandige poging tot protectie was, of een voorbeeld van contraproductieve juridische haarkloverij. Het is in alle geval tekenend voor de schizofrenie van de Belgische justitie. Maar dat zou geen enkele Vlaams-nationalist nog mogen verbazen. Niet na de repressieprocessen. Niet na de executies van Irma Laplasse, Borms en Vindevogel. Toch blijven vele oprechte verstandige Vlaams-nationalisten nog in alle ernst geloven in dat Belgische gerecht. In een discussie over de X-getuigen argumenteren zij met een aandoenlijk vertrouwen dat er niets van waar kan zijn want... het Belgische gerecht heeft immers niets gevonden? De woordvoerders van drie Belgische parketten hebben dat immers met de hand op het hart verklaard? Na zulke argumenten vraagt men zich af of de Vlaamse beweging ooit iets heeft geleerd uit de geschiedenis van repressie.

Intussen is de commissie-Dutroux bezig met het onderzoek naar de beschermingspiste. Marc Verwilghen heeft vernomen dat er ernstige problemen zijn in de onderzoekscel Neufchâteau, en hij stuurt er zijn raadsheer Etienne Marique op af, met de opdracht enkele speurders te verhoren. Wachtmeester Decker, de rechterhand van de intussen beruchte commandant Duterme, komt als één van de eersten aan de beurt. Decker en Duterme behoren tot de kliek van de “herlezers” die de opdracht hebben de X-getuigen uit te schakelen. Daarbij krijgen ze uitdrukkelijk politieke steun van de PS-er Claude Eerdekens. Decker raakt in paniek als hij merkt hoeveel Marique weet. Hij kent de grote lijnen van de X-getuigenissen, hij weet welke speurders met welke dossiers bezig zijn, en hij kent de spanningen binnen de onderzoekscel Neufchâteau. Enerzijds zijn daar Duterme en Langlois, die de notabelen, de politici, Nihoul en de Saksen-Coburgers willen sparen. Anderzijds zijn daar Bourlet en adjudant De Baets met zijn team. Zij willen tot op het bot gaan. Wachtmeester Decker schrijft daarover een vertrouwelijke nota aan zijn oversten. Ook Duterme ondertekent die nota. De kern ervan is de passage: “Wat de verklaring van X3 betreft, die de koninklijke familie in opspraak brengt, moet men weten dat deze verklaring tot op heden niet in de procedure zit (beslissing van mijnheer Langlois). Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om tegenover raadsheer Marique te preciseren dat geen enkele speurder van de antenne-Neufchâteau onderzoek verrichtte tegen personen die onschendbaarheid, immuniteit of een privilegie van jurisdictie. In dezelfde gedachtenorde heb ik gepreciseerd dat geen enkele magistraat ook maar de minste onderzoeksopdracht heeft uitgeschreven betreffende deze personen.” (blz. 325, nota van Jean-Luc Decker aan majoor Guissard, geviseerd door commandant Duterme, 23 september 1997, nr. 250/Ant.)
Een speurder die anoniem wenst te blijven bevestigt dat het onderzoek stilgelegd moest worden om de explosie van een constitutionele bom te vermijden: “Liever dan dat risico te lopen, is halfweg 1997 beslist dat de onderzoeken kapot moesten, goedschiks of kwaadschiks. Je moet je trachten te verplaatsen in de leefwereld van de magistraten. Voor hen is een pv in de eerste plaats een juridisch stuk, een klein heiligdom. Als zoiets van X3 op pv staat, dan is dat iets dat hun loopbaan kan kraken. De geringste positieve evolutie in de X-dossiers, verhoogde het risico dat de verklaringen van X3 de pers zouden halen. Ook al staan de diverse getuigenissen los van elkaar. In zo’n situatie moet alles wijken voor de raison d’état.” (325-326)

De Vlaamse publieke opinie heeft voetstoots koningen en koninginnen aanvaard die nauwelijks Nederlands spreken. De Vlamingen aanvaarden dat ze jaarlijks honderden miljoenen moeten ophoesten voor de koninklijke familie, die ook zonder die dotaties al stinkend rijk is. Zij aanvaarden dat de koning en de koningin overspel plegen en buitenechtelijke kinderen hebben. Zij zijn zo weinig trots, zo weinig zelfbewust dat zij die wufte vorsten zelfs toejuichen. Zij aanvaarden dat de Saksen-Coburgers op kritieke momenten hun volle politieke gewicht in de schaal gooien om Vlaanderen te benadelen. Maar aanvaarden zij ook dat men pedofielen, kinderhandelaars, moordenaars en sadistische verkrachters vrijuit laat gaan om de reputatie van de Saksen-Coburgers te redden? Aanvaarden zij een koninklijke familie die zo pervers en gedegenereerd is dat zij zich met dat soort ziekelijke amusement inlaat? Aanvaarden zij dat koningen en prinsen boven alle menselijke en morele wetten verheven zijn? Dat zij een license to kill hebben? Een license to rape?

Gepost door: CCJ | 30-04-09

De dubbele campingmoord
3 Februari 1985

De lijken van een oude prostituee en een pornofotograaf op een camping in Oud-Heverlee. De mysterieuze verdwijning van een door het gerecht in beslag genomen deur. De naam 'Michel Dolo' die opduikt in een adresboekje. Een aanwezigheidslijst die tussen twee inbeslagnames door met Tipp-Ex is bewerkt. Dat zijn de ingrediënten van het kortstondige onderzoek naar de betrokkenheid van enkele extreem-rechtse rijkswachters bij seksfuiven aan het begin van de jaren '80. Er waren ook mannen bij die zich gedroegen zoals jullie", zegt X1 wanneer ze halfweg november 1996 voor de achtste keer wordt verhoord. Haar ondervragers kijken haar eerst niet begrijpend aan. "Ze hadden dezelfde manieren", verduidelijkt X1. Het is niet de eerste keer dat de BOB'ers van hun getuigen te horen krijgen dat ze ook in eigen rangen naar mogelijke daders moeten zoeken. Enkele weken voor X1 dat doet, heeft een andere X-getuige haar ondervragers verrast met een vrij punctueel relaas over hoe zij aan het begin van de jaren '80 van hand tot hand ging in het wereldje van politiemensen, politici en magistraten wier naam later veelvuldig zou vallen in persartikels en parlementair onderzoek naar de Bende van Nijvel.

De X-getuige geeft blijk van meer parate kennis dan ze als aandachtige krantenconsument ooit zou kunnen hebben vergaard. In het iets minder precieze verhaal van X1 worden de mannen die zich gedragen zoals haar ondervragers omschreven als "de waakhonden". Het gaat, zegt X1, over de lui die ervoor zorgden dat niemand in de buurt kon komen van de plaatsen waar de seksfuiven met VIP's plaatsvonden. "Het gebeurde ook dat ze mij kwamen ophalen met een dienstwagen van de rijkswacht. Nu en dan werden ze beloond. En dan kregen ze mij als geschenk." Namen van waakhonden kende X1 niet. Het gebeurde allemaal toen ze zelf nog een prille tiener was. Aan identificeren kwam ze pas toe toen ze vele jaren later in de Humo een foto aantrof van de man die voor haar "Dani" heette. Het was Madani Bouhouche. Op 30 november 1996 troont adjudant Patrick De Baets X1 mee naar een tafel waarop hij veertig foto's heeft uitgespreid. De foto's komen uit de archieven van de personeelsdienst van de rijkswacht zelf. De collectie is een mix van volslagen onbekende opperwachtmeesters en iets minder anonieme figuren uit de eerder extreem-rechtse entourage van Madani Bouhouche en Robert Beijer. Na enig aarzelen pikt X1 er acht foto's uit. Gesteld dat X1 een fantaste zou zijn met een perfide voorliefde voor de betere complottheorie, zou het niet echt hoeven te verbazen dat ze onder meer Bouhouche zelf, kolonel René Mayerus (inmiddels overleden) en Christian Amory aanwijst.

Vaste waarden

Het zijn alledrie vaste waarden in de stroom van verhalen die het afgelopen decennium omtrent de Bende of infiltratie van de rijkswacht door extreem-rechts de pers haalden. Bevreemdend is echter dat X1 met net zoveel gemak ook nog vijf andere rijkswachters aanwijst van wie nog nooit de naam of een foto in wat voor publicatie dan ook verscheen. Alleen binnen het korps is over hen bekend dat ze destijds sympathiseerden met de overige drie. Het gaat om M.H., J.D., F.C., S.K. en G.L. De onderzoeken rond wat X1 vertelt over meisjes als Christine Van Hees en Carine Dellaert ogen eind 1996 nog erg veelbelovend. Wat de speurders dwarszit, is dat ze na ruim twee maanden zoeken op nog niet één materieel element zijn gestoten dat kan gelden als een onbetwistbaar bewijsstuk. Waar zij op hopen, is een videocassette waarop X1 zelf als slachtoffer te zien is. In de loop der jaren zijn in België duizenden pornografische videobanden in beslag genomen, waarop soms ook kinderen te zien zijn. Misschien, hopen de speurders, ligt er ergens in de kelder van een of ander gerechtsgebouw wel een cassette met X1 in de hoofdrol. Het is een van de enquêteurs zelf die daags na de herkenning van de acht foto's door X1 een inval krijgt. Hij herinnert zich het verhaal van een van zijn informanten. Daarin luidde het dat er in 1985 in de buurt van Leuven een dubbele moord is gepleegd op een camping. Het motief voor de op het eerste gezicht banale moord, zegt de informant, was het doen verdwijnen van een hoeveelheid film- en fotomateriaal dat bijzonder belastend kon worden voor bepaalde rijkswachters. Luidens de informant hadden de aan lager wal geraakte bezitters ervan het waanzinnige plan opgevat zich via chantage van een onbekommerde oude dag te verzekeren en was dat helemaal anders uitgedraaid.

De dubbele moord

Het bijbehorende gerechtelijke dossier wordt snel gevonden. Het gaat om zaak nummer 55/85 van de Leuvense onderzoeksrechter Raymond Decoux. Voorwerp van het onderzoek: de moord op het oudere koppel Edmond Vissers en Maria-Louiza Van Ruyskensvelde, op 3 februari 1985 op camping La Hetraie in Oud-Heverlee. Allebei zijn ze achteraan in de vijftig. Hij komt occasioneel aan de kost als fotograaf. Zij plaatst als prostituee advertenties in de krant en ontvangt mannen "aan huis". Dat wil zeggen: een gammele caravan op een camping. In het Brusselse zijn Vissers en Van Ruyskensvelde allebei erg gekend in het milieu van de privé-clubs rond het Ter Kamerenbos. Het is het milieu van Patrick Haemers, Denise Tyack en enkele twijfelachtige figuren uit het Brusselse establishment. Die ochtend worden de lijken van Edmond Vissers en Maria-Louiza Van Ruyskensvelde ontdekt. Hij heeft een kogel in zijn linkeroog gekregen en een in zijn hals. In zijn ene hand houdt hij een nog niet aangestoken sigaret vast, in de andere een aansteker. Het lijkt er sterk op dat Vissers de dader kende en dat de schoten zijn afgevuurd tijdens een aanvankelijk nog gemoedelijk gesprek. Na de eerste twee schoten op haar man heeft zij blijkbaar getracht te vluchten. Dat leiden de eerst aanwezige Leuvense politiemannen af uit de kogel die door de rug van de prostituee ging en uit de bloedsporen die ze aantreffen op de deur van de caravan. Haar lijk, zo stellen ze vast, is nadien terug de caravan binnengesleept. Edmond Vissers en Maria-Louiza Vanruyskensvelde zijn omgebracht met kogels met punt 22. Er is iets dat deze moord "ongewoon" maakt, merkt een ijverige Leuvense politieman al in 1985 op. Hij vindt de houding van de overige bewoners op de camping verdacht. Pas omstreeks 10.00 uur in de ochtend verwittigt de campinguitbater de politie. Dit, terwijl de man later zal toegeven dat hij, net als meerdere andere campingbewoners, "tussen twee en drie uur 's ochtends" schoten heeft gehoord.

Dat de uitbater niet eerder reageert, is onbegrijpelijk. De caravan van het oudere koppel staat vlakbij de chalet aan de ingang van de camping, waar de uitbater de nacht heeft doorgebracht. De Leuvense politieman stelt vast dat de moordenaar aan het rotzooien is geweest in de albums met foto's en negatieven die Edmond Vissers in de caravan bewaarde. Met zekerheid stellen dat er materiaal verdween, kan hij niet. De ordeloze staat van de collectie laat wel toe te vermoeden dat er materiaal is verdwenen. Tijdens zijn onderzoek, in 1985, gaat de politieman ervan uit dat het motief voor de dubbele moord gezocht moet worden bij de dienstverlenende activiteiten van het koppel. Er worden in de caravan sporen aangetroffen die er duidelijk op wijzen dat het koppel in nauw contact staat met een welbepaalde organisator van seksfuiven in het Brusselse: Robert M. Hij was de huurder van appartementen in de buurt van het Ter Kamerenbos waar dergelijke fuiven plaatsvonden. Het parket van Leuven laat een huiszoeking verrichten bij M. Dat levert weinig meer op dan de bevestiging dat de man inderdaad samen met Vissers en Van Ruyskensvelde actief is in het beschreven milieu. Het adressenbestand van M. wordt in beslag genomen. Ook dat maakt de speurders in 1985 niet veel wijzer. Onder de letter D staan er twee namen die elf jaar later al een stuk interessanter klinken: Dolo 02/649.22.09 en Dolo Michel 02/734.43.78. Het eerste nummer verwijst naar de inmiddels genoegzaam bekende privé-club, het tweede naar een adres in de Atrebatenstraat waar Michel Nihoul in die periode woonde. Wanneer de speurders van de antenne-Neufchâteau begin 1997 een kopie van het dossier van onderzoeksrechter Decoux in handen krijgen, wachten hen nog meer verrassingen. Zoals kon worden gevreesd, is de moord nooit opgehelderd. En te oordelen aan wat er met de door het parket in beslag genomen overtuigingsstukken gebeurde, kon dat ook moeilijk.

Een beetje in de sfeer van de politieoorlog

De met bloed besmeurde deur van de caravan is zoek. Volgens het parket van Leuven is deze vermeende goudmijn van vingerafdrukken destijds wel degelijk onderzocht, maar heeft dat niets opgeleverd. Voor het feit dat de deur zich nu niet meer tussen de ter griffie neergelegde bewijsstukken bevindt, heeft men niet direct een verklaring. Onderzoeksrechter Decoux tilt niet zo zwaar aan het verdwijnen van de deur. "Als we er toen geen sporen op konden vinden, dan zal dat nu ook wel niet meer kunnen." Bij de antenne-Neufchâteau betwisten ze dat. Toen was DNA-onderzoek nog niet mogelijk. Vandaag wel. Er is ook iets eigenaardigs gebeurd met het register waarop de uitbater van de camping, Jean-Marie V., de namen van alle bezoekers inschreef. Op de griffie te Leuven treft de antenne-Neufchâteau begin 1997 twee versies aan van dit register: een origineel en een fotokopie. De kopie is in de eerste dagen na de moord gemaakt door Decoux zelf. Zo kon hij het document rustig bestuderen zonder zich te hoeven bekommeren over vlekken. Op het origineel, zo blijkt nu, zijn verschillende namen met Tipp-ex uitgewist en vervangen door andere. Hoe zoiets kon gebeuren, weet niemand. Decoux gaat ervan uit dat de uitbater na de inbeslagname nog de gelegenheid heeft gezien om met dat register te knoeien. Volgens de speurders kan uit het dossier worden opgemaakt dat het register, na eerst in beslag te zijn genomen, door de rijkswacht per vergissing is teruggegeven aan de uitbater. Om daarna opnieuw in beslag te worden genomen door de politie.

Ook van dat voorval ligt Decoux niet echt wakker. "Die hele zaak baadde een beetje in de sfeer van de politieoorlog", herinnert hij zich. "Alle politiediensten hebben er op een gegeven moment op gewerkt: de politie, de GP en de rijkswacht." De verklaring hiervoor ligt bij het beroep van de enige verdachte die er al die jaren is geweest. Hij heet M.D. en hij is een rijkswachter. Volgens ooggetuigen is M.D. een van de laatsten die Maria-Louiza Vanruyskensvelde in leven heeft gezien. Hij is die avond de camping binnengekomen om 20.00 uur. De rijkswachter reageerde naar eigen zeggen op een advertentie in de krant, maar vond de vrouw "te oud". Merkwaardig in de verhoren van de overige campingbewoners zijn de uiteenlopende versies over de aanwezigheid van M.D., die avond. Meerdere getuigen herinneren zich dat M.D. omstreeks 20.00 uur arriveerde. Weinigen hebben hem echter zien vertrekken. Er is één getuige die zegt dat hij de rijkswachter iets na middernacht de camping heeft zien verlaten. Hierover aan de tand gevoeld, zegt M.D. zelf dat hij om 00.10 uur is vertrokken. Maar wat had hij eigenlijk te zoeken in de caravan van de 57-jarige Maria-Louiza Van Ruyskensvelde? M.D. zegt dat hij reageerde op een advertentie in een krant. Op haar leeftijd bood de vrouw langs die weg - met weinig succes - haar diensten aan als prostituee. Tijdens het verhoor zegt M.D. dat hij haar "iets te oud" vond, maar beaamt hij in één adem dat hij inderdaad omstreeks 20.00 uur aankwam. Ruim vier uur om te oordelen dat hij de vrouw toch maar "zozo" vond?

De verborgen namen

Wanneer speurders van de antenne-Neufchâteau begin 1997 de kopie van het register vergelijken met het teruggegeven en daarna toch weer geconfisqueerde origineel valt gemakkelijk te achterhalen welke namen verdwenen zijn. Eén van de namen is die van een man die door getuige X1 is aangewezen als zijnde "een van de mannen die instonden voor de bewaking van seksfuiven". Het gaat om rijkswachter M.H. Toeval. De naam van M.H. duikt echter nog om een andere reden op in dit dossier. Hij is ook de man die zijn collega M.D. een alibi verschaft voor zijn tijdsgebruik na middernacht. Het is M.H. die op het hoofd van zijn moeder zweert dat zijn collega M.D. rond een uur of één bij hem is aangekomen. M.D. en M.H. zijn goede vrienden. Tot enige bewijsvoering lastens een van de twee rijkswachters is het nooit gekomen.

Het dossier 55/85 is nog steeds niet gesloten, maar volgens de Leuvense onderzoeksrechter Decoux ziet het er niet naar uit dat er nog veel te gebeuren staat. In wat overbleef van de fotocollectie van Vissers is vergeefs gezocht naar beelden van misbruikte kinderen, laat staan van X1. "Meer kunnen we ook niet doen, vrees ik", zegt Decoux. "Het was een vreemde zaak, dat zeker, maar laat ons ook niet overdrijven. Ergens is het normaal dat, als je begint te wroeten in het milieu van de seksfuiven van de jaren tachtig, je de naam Dolo tegenkomt. Het tegendeel zou bijna verbazen." Het onderzoek zal naar meer dan alle waarschijnlijkheid voor eeuwig en altijd blijven steken in de fase van de intrigerende aanwijzingen en de niet bewezen verdenkingen. Twee maanden nadat de antenne-Neufchâteau een uitgebreid verslag opstelde over de raakpunten tussen de moord op de camping en de getuigenis van X1, worden de speurders uit de antenne-Neufchâteau verwijderd.


Uit persoonlijke bronnen

Gepost door: CCJ | 30-04-09

emails vlaams parlement erik.arckens@vlaamsparlement.be
jos.bex@skynet.be
gilbert.bossuyt@vlaamsparlement.be
geert.bourgeois@vlaamsparlement.be
mathieu.boutsen@vlaamsparlement.be
louis.bril@skynet.be
agnes.bruyninckx@vlaamsparlement.be
karlos.callens@vlaamsparlement.be
ludwig@caluwe.be
bart.caron@vlaamsparlement.be
lode.ceyssens@vlaamsparlement.be
sonja.claes@vlaamsparlement.be
frank.creyelman@vlaamsparlement.be
rudi.daems@vlaamsparlement.be
dirk.decock@vlaamsparlement.be
philippe.decoene@vlaamsparlement.be
gino.decraemer@vlaamsparlement.be
patrick.de_klerck@blankenberge.be
dirk.dekort@vlaamsparlement.be
hilde.delobel@vlaamsparlement.be
kurt.deloor@vlaamsparlement.be
marnic.demeulemeester@vlaamsparlement.be
jos.demeyer@vlaamsparlement.be
herman.dereuse@vlaamsparlement.be
Annick.DeRidder@vlaamsparlement.be
else.dewachter@vlaamsparlement.be
carl.decaluwe@vlaamsparlement.be
johan.deckmyn@vlaamsparlement.be
tom.dehaene@vlaamsparlement.be
paul.delva@vlaamsparlement.be
mark.demesmaeker@vlaamsparlement.be
stern.demeulenaere@vlaamsparlement.be
filip.dewinter@vlaamsparlement.be
marijke.dillen@vlaamsparlement.be
vera.dua@groen.be
hilde.eeckhout@telenet.be
cindy.franssen@vlaamsparlement.be
jaak.gabriels@vlaamsparlement.be
sven.gatz@vlaamsparlement.be
eloi.glorieux@vlaamsparlement.be
dominique.guns@vlaamsparlement.be
kathleen.helsen@vlaamsparlement.be
margriet.hermans@vlaamsparlement.be
annemarie.hoebeke@vlaamsparlement.be
michele.hostekint@vlaamsparlement.be
pieter.huybrechts@vlaamsparlement.be
vera.jans@vlaamsparlement.be
patrick.janssens@stad.antwerpen.be
ward.kennes@vlaamsparlement.be
flor.koninckx@vlaamsparlement.be
patrick.lachaert@vlaamsparlement.be
jan.laurys@vlaamsparlement.be
laurence.libert@vlaamsparlement.be
marcel.logist@vlaamsparlement.be
chokri.mahassine@vlaamsparlement.be
werner.marginet@vlaamsparlement.be
luc.martens@vlaamsparlement.be
martens.bart@vlaamsparlement.be
erik.matthijs@vlaamsparlement.be
an.michiels@vlaamsparlement.be
monique.moens@vlaamsparlement.be
fientje.moerman@vlaamsparlement.be
marie-rose.morel@vlaamsparlement.be
frans.peeters@vlaamsparlement.be
jan.penris@vlaamsparlement.be
jan.peumans@riemst.be
hugo.philtjens@vlaamsparlement.be
leo.pieters@vlaamsparlement.be
sabine.poleyn@vlaamsparlement.be
els.robeyns@vlaamsparlement.be
jan.roegiers@vlaamsparlement.be
elke.roex@vlaamsparlement.be
tinne.rombouts@vlaamsparlement.be
ludo.sannen@vlaamsparlement.be
johan.sauwens@vlaamsparlement.be
joke.schauvliege@vlaamsparlement.be
herman.schueremans@vlaamsparlement.be
stefaan.sintobin@vlaamsparlement.be
Miet.Smet@vlaamsparlement.be
jos.stassen@groen.be
helga.stevens@vlaamsparlement.be
felix.strackx@vlaamsparlement.be
erik.tack@vlaamsparlement.be
jef.tavernier@skynet.be
anissa.temsamani@vlaamsparlement.be
jul.vanaperen@skynet.be
thedes@pandora.be
luc.vandenbrande@vlaamsparlement.be
marleen.vandeneynde@vlaamsparlement.be
koen.vandenheuvel@vlaamsparlement.be
vera.vanderborght@vlaamsparlement.be
kris.vandijck@vlaamsparlement.be
wim.vandijck@vlaamsparlement.be
christian.vaneyken@vlaamsparlement.be
roland.vangoethem@vlaamsparlement.be
joris.vanhauthem@vlaamsparlement.be
monica.vankerrebroeck@vlaamsparlement.be
greet.vanlinter@vlaamsparlement.be
bart.vanmalderen@vlaamsparlement.be
luk.vannieuwenhuysen@vlaamsparlement.be
andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be
karim.vanovermeire@vlaamsparlement.be
eric.vanrompuy@vlaamsparlement.be
gerda.vansteenberge@vlaamsparlement.be
els.vanweert@s-lp.be
dany.vandenbossche@vlaamsparlement.be
joris.vandenbroucke@vlaamsparlement.be
marleen.vanderpoorten@vlaamsparlement.be
burgemeester@veurne.be
francis.vermeiren@vlaamsparlement.be
jo.vermeulen@vlaamsparlement.be
christian.verougstraete@vlaamsparlement.be
bob.verstraete@vlaamsparlement.be
johan.verstreken@vlaamsparlement.be
jurgen.verstrepen@lijstdedecker.com
mieke.vogels@vlaamsparlement.be
robert.voorhamme@stad.antwerpen.be
john.vrancken@vlaamsparlement.be
paulwille@pandora.be

Gepost door: stef | 11-05-09


Er werd ons medegedeeld dat er bepaalde berichten van deze skynetblog zouden verdwenen zijn.

Voor zover wij het hebben kunnen natrekken, is dit echter (nog) niet het geval.

Het kan wel dat er een aantal providers zijn die de toegang tot deze blog, op vraag van bepaalde diensten, blokkeren.

Wij raden iederéén aan om interessante berichten te kopiëren want het is duidelijk dat er plannen bestaan om het Internet voor Belgische internetters verder te censureren.

Gepost door: CCJ | 12-05-09

vooral het aantal reacties kan al verschillen. Op de ene computer blijven de reacties steken op 2 , op een andere zoals nu het geval is zitten we op hetzelfde ogenblik op 4.

Gepost door: stefaan | 12-05-09

Censuur in België Ik verneem Stefaan dat je niet meer op deze blog kan en dat de publicatie van je commentaren geblokkeerd wordt.

Dat komt omdat er reeds lang voor dat de zaak STOP KINDERPORNO in het nieuws kwam, een internetcensuur bestaat in België waarbij persoonlijke computers, modems en dergelijke worden geblokkeerd.

Ook Indymedia had al heel wat problemen met haar servers.

Maar wat wil je in een politiestaat als België?

De belgische internetproviders hebben al sinds twintig jaar een samenwerkingscontract met justitie en bij het minste seintje voeren ze de opdrachten van justitie uit omdat ze 'moeten' (dat zegt een politieagent ook altijd: 'wij hebben daar niets aan te zeggen. We voeren alleen maar uit')

Het internet is heel wat minder 'vrij' dan dat we denken en wordt enorm gecontroleerd (ook wat de emails betreft).

Na het censureren van de media, willen de autoriteiten nu ook het internet volledig censureren, manipuleren en controleren.

Gepost door: Jan B | 18-05-09

Klachten over censuur
Ik heb de site van justitie even bezocht.

Er staat een hele lijst vermeld van zaken waarin men klacht kan indienen bij justitie.

Voor klachten over censuur of het blokkeren van sites door justitie (met of zonder bevel van een onderzoeksrechter) kan men nergens terecht...

Ik vergat er nog bij te vermelden: verwacht niet te veel van de behandeling van uw klachten bij justitie ! De meeste klachten worden toch niet onderzocht.

Je kan ook schrijven naar de Hoge Raad voor Justitie maar ook dat haalt niet veel uit omdat de Hoge Raad voor Justitie je (in het beste geval) alleen maar kan meedelen dat je klacht inderdaad gegrond was. Daar kan je dus verder niets mee doen.

Ikzelf wacht al 4 maanden op mijn antwoord van de Hoge Raad voor de Justitie.

---------

Dagelijks ontvangt de Minister van Justitie tientallen klachtenbrieven. Het merendeel van de klachten betreffen individuele problemen op justitieel vlak waarmee de briefschrijvers persoonlijk geconfronteerd worden. Het dient echter opgemerkt dat in een aantal gevallen de Minister van Justitie niet bevoegd is hoewel toch zijn hulp daarbij wordt ingeroepen. Dit is bijvoorbeeld het geval in hangende gerechtelijke procedures die onder de bevoegdheid van de rechterlijke macht vallen.

Deze webpagina tracht juist te voorkomen dat de burger in bepaalde gevallen nodeloos de Minister aanschrijft en hierdoor riskeert een voor hem teleurstellend antwoord te ontvangen, bovenop de dikwijls reeds doorstane miserie.

Daarom hebben we hieronder de meest voorkomende soorten klachten in categorieën ingedeeld, telkens voorzien van het typeantwoord waaraan de briefschrijver zich mag verwachten. Uiteraard wordt iedere klacht geval per geval behandeld zodat de briefschrijver een geïndividualiseerd antwoord, aangepast aan de voorgebrachte situatie, zal ontvangen. De typeantwoorden hieronder geven dus enkel de algemene strekking aan waarin de antwoordbrieven van de Minister van Justitie op de verschillende klachtencategorieën geformuleerd zijn.

In ieder geval raadpleegt u best eerst uw advocaat alvorens u een brief tot de Minister van Justitie richt. Besluit u toch om dit te doen, formuleer uw klacht dan zo duidelijk mogelijk en vermeld alle nuttige gegevens (welke rechtbank, nummer van de kamer, eventueel notitienummer en naam van de behandelende rechter) die het opzoeken van uw gerechtelijk dossier door het parket-generaal kunnen vergemakkelijken (ingeval de Minister uw brief aan deze laatste instantie toezendt). Laat niet ter zake doende gegevens achterwege (vb. : vermelding van uw partijlidnummer of van uw verdiensten bij een politieke partij…). Zend bij voorkeur uw brief rechtstreeks aan de Minister van Justitie over in plaats van dit via een politicus te laten doorsturen (hetgeen in wezen op tijdverlies neerkomt en derhalve eerder de behandeling van uw klacht zal vertragen in plaats van bespoedigen). Zend bij voorkeur ook een kopie van uw brief aan uw advocaat.

- Klacht: Mijn rechtszaak sleept reeds lang aan. Kan de Minister tussenkomen?
- Klachten m.b.t. de echtscheidingsproblematiek (bezoekrecht, hoederecht, alimentatiegelden, sociale onderzoeken die uitblijven...) Kan de Minister tussenkomen?
- Klachten over seponeringen (b.v. : " het parket klasseert mijn klacht op lichtzinnige wijze")
- Diverse klachten over advocaten
- Klachten over stafhouders (" b.v. : de stafhouder behandelt mijn klacht over een advocaat niet naar behoren ")
- Klachten over boetes (" b.v. : het bedrag van de boete ligt te hoog, onterechte boete...)
- Klachten over vonnissen (" b.v. : onterechte of oneerlijke vonnissen ")
- Klachten over magistraten, griffiepersoneel, parketpersoneel
- Klachten over gerechtsdeskundigen
- Klachten over notarissen


INFO:

Gepost door: Jan B | 18-05-09

O dierbaar België Het verhoren van slachtoffers van L.V. is een heikele onderneming. De meesten bedanken feestelijk voor de eer om tegenover Neufchâteau hun geheime verleden te openbaren. Enkele vrouwen merkten wel op dat L.V. als twee druppels water op Michel Nihoul lijkt. Ze vragen zich af of ze in Neufchâteau wel zeker zijn dat ze de juiste hebben gearresteerd. Geneviève C. beschrijft hoe ze op haar zestiende werd verplicht om L.V. voor het oog van de camera te pijpen en hoe hij haar hoofd tegen de muur beukte om het ritme op te drijven. Halfweg haar verhoor stort de jonge vrouw in elkaar.(17) Van Florence R. krijgen de speurders een gelijksoortig verhaal. Zij was op haar vijftiende de enige kostwinner van het gezin. Van V. kreeg ze juwelen, kleren, champagne en vijfduizend frank per beurt.(18) De 29-jarige vrouw dankzij wie het verband wordt gelegd met de zaak-Dutroux vertelt hoe ze destijds, in 1984, onmogelijk haar verhaal kon doen 'omdat de politiemensen overduidelijk bevriend waren met L.V.' Ze was toen zestien jaar. Men belette haar om te vertellen dat ze had moeten poseren voor kinderporno. ze bevestigt haar eerder verhaal over de ontmoetingen tussen Nihoul en V. in de snackbar nabij de Brusselse Rogiertoren.(19) Dat zou kunnen kloppen. Nihoul runde in die periode een vrije radio vanuit de Rogiertoren.

Die ene zeldzame keer dat L.V. meer dan enkele dagen in een gevangenis doorbrengt, zit hij wekenlang in de cel naast die van Marc Dutroux. Ze worden samen gelucht en kletsen wat.(20) Waarover, is niet bekend. Een gedetineerde die in dezelfde periode de cel deelde met Dutroux, vertelt later dat die helemaal geen geheim maakte van zijn plannen om opnieuw jonge meisjes te gaan ontvoeren en opsluiten.(21) Tot in 1993 woont Paolo Di Giorgio in Marcinelle, vlakbij het beruchte huis van Dutroux. L.V. is een vaste klant in Le Carré Blanc, een bar die zich vlakbij het huis van Dutroux bevindt.(22)
Op 20 december 1996 gaat een speurder van de antenne-Neufchâteau, waar inmiddels een zevenkoppige ploeg met het dossier 139/96 belast is, aankloppen bij het parket van Charleroi. Op de griffie stoot hij op de restanten van wat normaliter het onderzoek naar de dood van Pascal Meunier had moeten worden. Hij vindt er onder meer het filmrolletje.
Het is nooit ontwikkeld. De ouders krijgen hun diafilmpje wel terug. Zeven jaar na de feiten laten ze het zelf ontwikkelen en neemt het bij vader en moeder Meunier alle twijfels weg.(23) Dokter Beauthier blijft erbij dat de jongen stierf aan een overdosis. Ja, hij zag de bloeduitstortingen en de builen ook wel, zegt hij, maar hij blijft erbij dat die post mortem moeten zijn toegebracht.
In zijn rijhuisje in Gosselies heeft André Meunier de moed verloren. 'Hebt u al ooit gehoord van iemand die op straat een lijk ziet liggen en denkt van: "Hm, een lijk, dat ga ik hier eens een paar ferme meppen verkopen zie." Ik niet. Mijn zoon is twee keer vermoord. Eén keer door de handlangers van de pedofielen tegen wie hij beter nooit had getuigd, een tweede keer door het parket van Charleroi dat in de kranten berichten liet verschijnen dat Pascal een junkie was en zijn dood zelfs aangreep om te wijzen op het grote probleem van heroïneverslaafden in de stad. De vrienden van Pascal hebben die nacht de hele omgeving van de Jimmy's uitgekamd.Vijf uur later werd hij teruggevonden, op 28 meter van de ingang van de dancing. Daar waren ze toen al twintig keer voorbij gekomen'. Eind 1997 beslist procureur Marchandise dat het onderzoek naar de dood van Pascal Meunier niet wordt heropend.

Vandaag is L.V. van alle zorgen verlost. Op advies van commandant Duterme van de antenne-Neufchâteau beslist onderzoeksrechter Langlois op 11 juli 1997 te laten overgaan tot een 'herlezing' van het dossier 139/96.(24) De herlezing geschiedt door speurders die tot dan toe niks met het dossier te maken hebben gehad. Wanneer zij daar kort na de zomer van 1997 mee klaar zijn, blijkt dat ze weinig aan te merken hebben op het tot dan toe onder leiding van adjudant Christian Pirard verrichte onderzoekswerk. Kernpunt in de herlezing is de suggestie om G. nog eens uit te horen over wat hij zich precies kan herinneren over de banden tussen V. en Dutroux. En er is nog iets. L.V. is begin 1997 door de correctionele rechtbank in Lyon ceroordeeld voor de handel in Roemeense meisjes. Uit het Franse onderzoek is gebleken dat hij de draaischijf was van een handel in Roemeense tienermeisjes die bestemd waren voor de harde prostitutie in Duitsland en Frankrijk. Terwijl in België het onderzoek al maanden zo goed als stilligt, is men er in Lyon achter gekomen dat er een vaste route bestond voor deze meisjes en dat zij meestal overnachtten 'op plaatsen in Luik of Charleroi'. Charleroi? Daar woonde Dutroux toch? 'Duterme hevelde het dossier over naar een andere speurdersploeg, die geleid werd door zijn adjunct, Jean-Luc Decker', zegt een van de speurders. 'Decker besloot na twee weken dat V. geen verder onderzoek waard was.'
L.V. mag niet alleen een kaarsje branden voor Duterme en Decker. Hij mag dat ook doen voor procureur-generaal Eliane Liekendael van het hof van Cassatie. Net voor ze met haar spaghetti-arrest Jean-Marc Connerotte van de zaak-Dutroux weghaalt, heeft de magistraat ingestemd met de uitvoering van Operatie Raisin. Die zal erin bestaan acht huiszoekingen uit te voeren bij L.V., in zijn zaak, bij twee mannen die in 1996 voor hem meisjes ontvoeren en bij de autogarage waar hij zijn auto kocht en die al eerder in de zaak-Dutroux de aandacht trok.(25) Na het vertrek van Connerotte zijn de huiszoekingen er niet meer gekomen.


NOTEN

Reconstructie op basis van krantenknipsels in La Nouvelle Gazette van mei 1989 en mei 1991;
Gesprek met André Meunier, 7 januari 1998.
Het attest komt pas acht jaar na de feiten in een gerechtelijk dossier terecht, namelijk het dossier 139/96 van Neufchâteau. BOB Brussel, 7 november 1996, pv 116.603.
Bij het parket van Charleroi zijn onder de notitienummers CH 32.07.11984/89 en CH 30.43.3314/89 twee informatieve onderzoeken rond de dood van Pascal Meunier te vinden. AAngezien op geen enkel ogenblik rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van een moord, lopen de onderzoeken tegen de familie Meunier.
Reconstructie op basis van krantenknipsels in La Nouvelle Gazette en andere lokale kranten.
Bouchat trad in het verleden op voor Michèle Martin. Net als enkele van zijn confraters roept hij in augustus 1996 familiale redenen in om niet in te gaan op het verzoek.
Brief van Michel Bouchat aan de familie Meunier, 25 januari 1990.
Verhoor, GP Dinant, 26 augustus 1996, pv 1.103.
BOB Brussel, 13 september 1996, pv 112.653.
Verhoor Henri Eloy, BOB Brussel, 8 september 1996, pv 113.223.
Verhoren G., BOB Brussel, 8 en 28 september 1996, pv's 113.127 en 114.553.
BOB Brussel, 13 september 1996, pv 113.660.
De rijkswachter, zo blijkt later, rijdt met een auto van het bedrijf van V. en werkt er ook voor. Hij gaat 's nachts goederen afleveren in door V. bevoorraadde bars en restaurants. BOB Brussel, 25 februari 1997, pv 150.343
Fax Interpol Frankrijk, BOB brussel, 17 oktober 1996, pv 114.698.
Tijdens een van de verhoren in 1983 verklaart het slachtoffer dat L.V. ermee heeft gedreigd de burgemeester van een grote Waalse stad in te schakelen om haar en haar familie sociaal te isoleren.
Mustapha Iziz en Paolo Di Giorgio worden allebei veroordeeld tot 5 jaar effectief. Ze slaan echter tijdig op de vlucht en vertoeven momenteel wellicht in het buitenland.
Verhoor Geneviève C., BOB Brussel, 17 april 1997, pv 151.149.
Verhoor Florence R., BOB Brussel, 17 april 1997, pv 150.831.
Verhoor, BOB Brussel, 21 maart 1997, pv 150.802.
Het gaat om de perioden van 16 december 1986 tot 7 januari 1987 en van 27 januari tot 13 februari 1987. BOB Brussel, 14 december 1996, pv 118.480.
Gesprek met Daniel Dejasse, 15 juli 1998.
BOB Brussel, 23 december 1996, pv 118.218.
André Meunier liet de auteurs de foto's van het lijk zien en is bereid om zijn foto's te tonen aan al wie ooit nog belangstelling zou kunnen hebben voor de moord op zijn zoon.
Brief van onderzoeksrechter Langlois aan majoor Guissard (rijkswacht Neufchâteau) en commandant Duterme (BOB Brussel), 11 juli 1997.
Vijf dagen na het spaghetti-arrest wordt een nieuwe 'vraag om huiszoekingsmandaten' opgestuurd naar de nieuwe onderzoeksrechter Langlois. De lijst van acht doelwitten is op dat ogenblik uitgebreid naar elf. BOB Brussel, 25 oktober 1996, pv 116.122.Bron: De x-dossiers, wat België niet mocht weten over de zaak Dutroux.

Gepost door: stefaan | 30-07-09

O dierbaar België Het vergaat L.V. veel beter dan Pascal Meunier. Twee dagen na zijn arrestatie voor de feiten in Rosée is hij alweer vrijgelaten. Hij gaat onmiddellijk weer meisjes vangen en verkrachten. Daarvoor huurt hij 'ontvoerders' in, aan wie hij 15.000 frank betaalt per vangst. In de basse ville van Charleroi is iedereen op de hoogte van het trieste lot van Pascal meunier. Men kan V. maar beter geen strobreed in de weg leggen, zo is de overheersende conclusie. Tienermeisjes krijgen van hun oudere vrienden de raad uit zijn buurt te blijven en, als dat niet lukt, de martelingen lijdzaam te ondergaan. Naar het gerecht stappen wordt ten stelligste afgeraden. Niet iedereen volgt die raad. Op 8 mei 1991 wordt L.V. opnieuw gearresteerd, nadat het hele scenario van Rosée zich heeft herhaald. Dit keer is de ontvoerder niet Paolo, maar een zekere Mohammed Iziz. Hij sleurde twee meisjes in de auto van L.V. die hen dan verkrachtte in voor hem gereserveerde hotelkamers. Al na enkele dagen komt L.V. weer vrij.
Vier jaar na de feiten in Rosée start voor de correctionele rechtbank van Namen het proces van de verkrachting van Laurence en Sylvie. Op de beklaagdenbank zit alleen Paolo. L.V. is de dans ontsprongen., ook al werd hij tussen mei 1989 en nu meermaals opgepakt voor exact dezelfde feiten. Tijdens het proces neemt Sylvie het woord: 'Ik zou er nog iets willen aan toevoegen, meneer de voorzitter, over die avond toen we ontvoerd werden in Charleroi. Van de dertig mensen in het café die het zagen gebeuren, is er maar één die tussenbeide kwam. Die jongen werd met de verdachten geconfronteerd en veertien dagen later was hij dood. Men heeft nooit een onderzoek gevoerd naar zijn dood.'(5)
De ouders van Pascal Meunier hebben een advocaat. Hij heet Michel Bouchat. Voor strafzaken is hij een goede advocaat. Dat weet ook Michéle Martin. Wanneer zij in augustus 1996 wordt gearresteerd in Neufchâteau is hij de eerste naar wie zij belt.(6) Bouchat schrijft talloos veel brieven naar substituut Delpierre, van wie hij verneemt dat het medisch rapport van dokter Bauthier jammer genoeg kwijt geraakt is. Pas begin 1990 slaagt Bouchat er eindelijk in een onderhoud te bekomen met mevrouw de substituut. Het rapport is dan toch boven water gekomen. De heroïnethesis is luidens mevrouw Delpierre bevestigd door een tweede bloedanalyse, opgesteld door dokter Renaux. Volgens hem zijn in het bloed van Pascal Meunier sporen van cannabis, heroïne en het geneesmiddel Temgesic aangetroffen.(7) 'Wij vroegen geen bloedanalyse', zegt André Meunier. 'Wij achten het perfect mogelijk, erg waarschijnlijk zelfs, dat men de moord op onze jongen gecamoufleerd heeft door hem vol verdovende middelen te stoppen. Die Paolo had in zijn omgeving veel vrienden die perfect wisten hoe je iemand moet vermoorden zonder al te veel sporen achter te laten. Wat we willen, is dat men het lichaam onderzocht op slagen en verwondingen. Maar dat is dus niet gebeurd.'

Daags na de vondst van de lichamen van Julie en Melissa belt een hysterische vrouw aan bij de ouders van Pascal Meunier. Ze heeft gedronken, is compleet over haar toeren en staat te zwaaien met een bundeltje documenten. Het is de moeder van Sylvie. Ze wil dat André Meunier haar vergezelt naar Neufchâteau 'zodat de hele bende kan worden opgerold.' Vader Meunier heeft zijn twijfels, voelt er weinig aan om met een vrouw in een toestand als de hare waar dan ook binnen te stappen. 'Ze is toen vertrokken en heeft daarna niks meer van zich laten horen', zegt André Meunier. 'Het leek mij al te waanzinnig om ook maar te veronderstellen dat er een verband kon bestaan met de zaak-Dutroux. Ik had het idee dat haar hoofd op hol was geslagen door wat ze op de televisie had gezien.'
De moeder van Sylvie is niet de enige die een verband ziet. Een week na het losbarsten van de zaak-Dutroux wendt eerste substituut Staudt van het parket van Dinant zich tot zijn ambtsgenoten in Neufchâteau. Hij is gecontacteerd door een 29-jarige vrouw. Zij is vanaf 1982, ze was toen vijftien, meermaals door L.V. misbruikt. Haar ouders baatten een hotel uit. L.V. huurde er nu en dan een kamer om kinderen te verkrachten en daar filmopnamen van te maken. Moeder wist dat wel, maar zweeg zedig. Haar hele jeugd werd getekend door een komen en gaan van een hitsige V. Hij bood haar ooit 15.000 frank om op te treden in een filmpje. 'L.V. is een zeer goede kennis van Michel Nihoul', zegt de vrouw. 'Ze gingen aan het einde van de jaren tachtig regelmatig samen eten in de snackbar Nic-Nac nabij de Brusselse Rogiertoren.'(8)
Nog voor de dame haar verhaal heeft gedaan, is de Brusselse BOB zich al via een ander kanaal beginnen interesseren voor L.V. Tijdens een huiszoeking in Sars-la-Buissiére vinden de speuders op 24 augustus een uit 1986 daterend exemplaar van het Franse tijdschrift Actuel. Daarop staat geschreven: 'Eloy Henri, I130'.(9) Eloy is de naam van een gedetineerde die in 1986 gelijktijdig met Marc Dutroux in de gevangenis van Jamioulx verbleef. Hij heeft Dutroux nooit gekend, legt hij uit, maar acht het waarschijnlijk dat zijn Actuel via ruilhandel in de cel van Dutroux is terecht gekomen. 'Wie jullie beter kan helpen, is G.', zegt hij. 'Hij weet veel over Dutroux.'(10) G. is een Turk die het criminele milieu in Charleroi kent als zijn broekzak. Hij baat in die stad een café uit. Wanneer de BOB bij hem komt aankloppen, behoeft hij geen uitleg. 'Ik heb Dutroux vaak gezien in het Café Prince de Liège', aldus G. Hij sprak daar soms af met L.V. Hij is een bekende pedofiel. Tegen hem is meermaals klacht ingediend.' Veel heeft dat niet geholpen. G. kent een Marokkaanse vrouw bij wie V. ooit zijn familienaam boven de vagina liet tatoeëren. Ze was toen nog een kind. Nu is ze gehuwd, zegt G., maar ze leeft nog steeds onder zijn psychische terreur.(11)
Er loopt nog meer informatie binnen. V. zou in en rond Charleroi al jaren kansarme gezinnen afschuimen om kinderen te 'huren' voor bedragen in de orde van 50.000 frank. Van de kinderen zouden dan pornofoto's worden gemaakt.(12)
Een informant meldt dat Michael Diakostavrianos een tijdlang rond gereden heeft met de Citroën CX van V. In de chaos van auto's, wrakken en twijfelachtige boordpapieren van Dutroux' handlanger in de autozwendel zal echter nooit een bewijs worden gevonden dat het om een en dezelfde auto gaat.
In Neufchâteau wordt L.V. eind september 1996 het mikpunt van het zoveelste nevendossier. Het gaat om het dossier 139/96 van Jean-Marc Connerotte. Hij laat L.V. gedurende enkele weken schaduwen en laat ook de in- en uitgaande telefoongesprekken natrekken. Dat levert na enkele weken gigantische hoeveelheden papier op. L.V. is een bezige bij, belt wel honderd keer per dag. Met Brusselse pooiers, met mensenhandelaars in Roemenië, met Chinese restaurantuitbaters, met Henegouwse boeven, met een rijkswachter van de brigade van Walcourt... L.V. woont zelf ook in Walcourt. Hij belt de rijkswachter nu eens op zijn werk, dan weer bij hem thuis.(13) Het aantal uit te vlooien sporen is algauw een veelvoud van wat de voor Neufchâteau werkende speurders kunnen bolwerken. Bij verschillende Waalse parketten zijn getuigenissen binnengelopen die sterke gelijkenissen vertonen met het relaas van de 29-jarige vrouw. L.V. lijkt al vijftien jaar lang minstens eens per maand op pad te gaan om meisjes te laten ontvoeren en verkrachten. En elke getuigenis telt dezelfde ingrediënten: handlanger, hotelkamer, foto's, dreiging met chantage via de ouders, collecties foto's van meisjes van V. in de aanbieding heeft...
L.V. is een fransman. Zijn broer is burgemeester in een Zuid-Frans stadje. Beroepshalve is L.V. als exclusieve importeur in de voedingssector een graag geziene gast op recepties allerhande in Charleroi en de streek daarrond. In de weken na de affaire-Dutroux lijkt hij zich evenwel gedeisd te houden. OP het grote voedingssalon van Charleroi, waar hij jaar na jaar grote sier maakt, blinkt hij eind 1996 uit door zijn afwezigheid. Volgens een net ontslagen werknemer van zijn bedrijf is V. drukdoende met zijn hele handel uit te wijken naar Frankrijk.
Een telefoontje naar Interpol Frankrijk levert de speurders van Neufchâteau halfweg oktober interessante informatie op. Bij de Franse justitie staat hij bekend wegens diverse zedenfeiten - ook pooierschap - gepleegd tussen 1960 en 1972. Op 30 juli 1995 is hij in Lyon staande gehouden door de gendarmerie. In zijn bestelwagen werden niet alleen drie Roemeense meisjes aangetroffen, van wie er een pas zestien was, maar ook tien blanco voogdij-attesten van de gemeente Walcourt.(14) Met dergelijke documenten kan V. zich voordoen als de 'voogd' van de kinderen die hij vervoert.
Onwaarschijnlijk wordt het verhaal pas helemaal wanneer de Brusselse BOB'ers het justitiële parcours in kaart trachten te brengen. Tientallen keren zijn slachtoffers of hun ouders naar het gerecht gestapt met klachten over verkrachting, maar het is opvallend hoe vaak die achteraf weer worden ingetrokken. Men mag aannemen dat wat nu volgt slechts het topje van de ijsberg is.
Het verst in de tijd teruggaand dossier dat de Brusselse BOB kon terugvinden, is er een van het parket van Charleroi: zaak nummer 318/83 van onderzoeksrechter Lacroix. Ze gaat over een klacht wegens verkrachting vanwege Patricia C.(15) OP 23 september 1983 wordt de zaak daar geseponeerd wegens gebrek aan bewijzen. Een jaar later volgt een nieuwe klacht wegens verkrachting, eveneens bij het parket van Charleroi. Samen met nog twee andere dossiers, opnieuw in verband met verkrachting, blijft die jarenlang onaangeroerd liggen. Een van de drie klachten wordt aangehecht bij een ander dossier lastens L.V. in Charleroi, waar dan verder niets meer van wordt gehoord.
In 1988 opent het parket van Brussel een onderzoek (BR 381146/88) na de klacht van een meisje dat zegt door L.V. en zijn trawanten te zijn ontvoerd en verkracht. Er werden ook foto's genomen, bedoeld om als porno te worden verhandeld. Het Brussels parket kan die foto's in beslag nemen, maar besluit de zaak te seponeren wegens... gebrek aan bewijzen. Seponering is ook het lot van een resem klachten die tegen L.V. bij diverse parketten in het land worden neergelegd wegens oplichting, afpersing, diefstal en het 'uiten van bedreigingen.'
OP 15 december 1986 wordt L.V. samen met een kompaan gearresteerd voor het ontvoeren en verkrachten van Daphné R. Het scenario is alweer hetzelfde als toen, in Rosée. V. vertoeft 59 dagen in voorarrest in Jamioulx. Deze feiten leiden tot de enige veroordeling die L.V. ooit zal treffen. Op 24 oktober 1989 spreekt de correctionele rechtbank van Charleroi de straf uit: twee jaar cel met uitstel, min 59 dagen voorarrest. L.V. mag vrij blijven rondlopen. Dat hij vijf maanden eerder Sylvie en Laurence heeft ontvoerd, mishandeld en verkracht, doet luidens de rechtbank niet terzake.
Anderhalf jaar lang komt L.V. niet meer in aanraking met justitie. Op 18 maart 1991 wordt hij in de buurt van Namen gearresteerd samen met Mustapha Iziz en Paolo, zijn handlanger in Rosée. De modus operandi kent weinig variatie. Samen met dit duo heeft L.V. twee minderjarige meisjes opgescharreld in een café, meegevoerd naar een hotel en daar zwaar mishandeld en verkracht. Ook de modus operandi van de Belgische justitie heeft iets monotoons. L.V. blijft opnieuw slechts enkele dagen in de cel.
Op 8 mei vaardigt de Naamse onderzoeksrechter Marotte dan toch een aanhoudingsmandaat uit tegen Iziz, Paolo en L.V. Hij wordt op 18 juni 1991 gearresteerd. De arrestatie komt er lichtjes onder druk van de media, waarin melding is gemaakt van 'de onverbeterlijke verkrachter uit Walcourt'. Enkele slachtoffers hebben dat gelezen en voelen zich gesterkt om klacht in te dienen. Opnieuw is sprake van ontvoering, verkrachting, foto's en chantage. L.V. verblijft welgeteld negen dagen in de cel. Op 27 juni 1991 slagen zijn advocaten erin hem te laten opnemen in een psychiatrische instelling te Auvelais. V. is geestelijk ziek. Hij laat zich drie maanden verzorgen. Alle beschuldigingen tegen V. zullen worden gecounterd met 'niet-toerekeningsvatbaarheid'.
Begin 1993 ziet het ernaar uit dat Mustapha Iziz, Paolo Di Giorgio en L.V. voor de hele waslijst van aanklachten van Marotte voor de correctionele rechtbank van Namen zullen moeten verschijnen. Vanuit Charleroi, waar de klachten blijven binnenlopen, zijn enkele dossiers overgeheveld. Wanneer men hem in Namen voor de rechtbank wil dagen , vechten zijn advocaten die beslissing aan tot bij de raadkamer in Luik. Daar wordt L.V. op 6 maart 1993 buiten vervolging gesteld wegens 'geestelijk ziek'.(16) Die status belet hem niet om een trafiek met Roemeense tienermeisjes op het getouw te zetten en nog minder om zijn handelszaak met succes verder uit te bouwen - ook al staat de venootschap nu op naam van zijn echtgenote, die het allemaal prima lijkt te vinden.

Gepost door: stefaan | 30-07-09

O dierbaar België 'Die jongen werd met de verdachten geconfronteerd, en veertien dagen later was hij dood.'
Sylvie, slachtoffer ontvoering, rechtbank Charleroi, 1993

Al wat Pascal Meunier wou doen, was trachten te voorkomen dat twee meisjes werden ontvoerd en verkracht. Het ene meisje was zestien, het andere zeventien. Zij leven nog. Pascal Meunier niet. Wanneer de ouders zich in Gosselies op straat vertonen, worden ze door hun vroegere kennissen met de nek aangekeken. Als er al eens iemand een gesprek met hen aanknoopt, is dat om hen te zeggen dat ze zich 'zouden moeten schamen'.
Het is 21 mei 1989. In een café in het centrum van Charleroi ontmoet Pascal Meunier (24) twee vriendinnen, Laurence (17) en Sylvie (16). Hij slaat een praatje met Laurence, die hij al langer kent. Sylvie is in gesprek met Paolo. Pascal was een tijd lang samen met een Amerikaans meisje. Zij was door Paolo verkracht. Ze durfde geen klacht in te dienen, maar was integendeel spoorslags teruggereisd naar de VS. 'Sylvie moet uitkijken met die vent', zegt Pascal nog tegen Laurence.
'Ik denk dat Paolo Di Giorgio onmiddellijk begrepen had dat ik het een en ander over hem wist', blikt Laurence later terug. 'Op een gegeven moment heeft hij Sylvie naar de uitgang gesleurd. Een andere man, ouder, greep mij vast en sleurde ook mij mee.' Pascal tracht tussenbeide te komen, maar wordt tegengehouden door iemand die aan de toog het incident heeft zitten volgen. 'Hij heeft net zo hard geroepen als wij, maar niemand heeft gereageerd', zegt Laurence. 'Toen ze ons in de auto duwden, zag ik dat Pascal toch naar buiten was gerend. Hij stond op het voetpad en zei dat hij de politie zou bellen. Paolo draaide zich om, keek hem aan en zei dat hij hem wel zou weten te vinden'.
Het gebeurt in enkele seconden. De auto stuift weg met de twee meisjes op de achterbank. Pascal noteert de nummerplaat op de linkerarm. De mensen in het café verklaren hem gek wanneer hij vraagt waar hij kan bellen. Die twee mannen, zegt men hem, staan bekend als extreem gevaarlijk. En die ene, die vijftiger met zijn dure maatpak, heeft 'contacten tot op de allerhoogste niveaus'. Pascal haalt zijn schouders op, belt de rijkswacht.
Twee dagen later verneemt Pascal via de krant hoe het verder afgelopen is. De twee mannen zijn met Laurence en Sylvie naar Rosée gereden, een dorpje ten zuiden van Charleroi. De man in het maatpak, die L.V. blijkt te heten, heeft daar een hotelkamer gereserveerd. De twee meisjes zijn er gedrogeerd en meermaals verkracht. Dat heeft tot in de vroege uurtjes geduurd. Di Giorgio nam foto's van de naakte meisjes, in bed met V. Hij zei hen dat hij die aan hun ouders zou tonen als ze hier ooit over zouden durven praten. Toen de twee mannen, enigszins beschonken, op het bed gingen liggen, haalde Sylvie een zakmes uit haar jaszak. Laurence nam het haar af en plantte het in de keel van Paolo. Daarop sprong ze door het raam, brak vier meter lager haar pols, en rende naakt verder door de straten van Rosée. In shocktoestand kwam ze aan bij een behulpzame boerin. Die belde de rijkswacht. De twee mannen werden gearresteerd, maar vreemd genoeg beschuldigde de Dinantse onderzoeksrechter Delvaux alleen Paolo Di Giorgio van aanranding van de eerbaarheid. L.V. werd slechts beschuldigd van medeplichtigheid.(1) Pascal meunier heeft het artikel amper uitgelezen, of hij belt de rijkswacht.
'Als hij dat maar niet gedaan had', zucht vader André Meunier. 'Paolo heeft mijn zoon klaar en duidelijk bedreigd. Hij zei: "Jij bent dood!" Sylvie en Laurence, die daar ook aanwezig waren, hebben dat bevestigd'.

Twaalf dagen later is Pascal Meunier dood. Die zaterdagavond, 3 juni 1989, is hij samen met zijn broer en diens vriendin van huis vertrokken. Ze gaan stappen. De eerste halte is dancing Jimmy's in de basse ville van Charleroi. Pascal betaalt het eerste rondje. De glazen staan amper op tafel of iemand vraagt Pascal of hij even naar de ingang van de dancing kan komen. Broer en vriendin blijven nog een tijdje zitten, worden ongerust, beginnen uiteindelijk te zoeken. Dat duurt de hele nacht. Pascal krijgen ze niet meer te zien. Het is vijf uur 's ochtends wanneer een dancingportier een jongen gehurkt voor een etalage ziet zitten. Hij geeft de ogenschijnlijk dronken sukkel een tik. Als een stijve pop valt de jongen omver. 'In de namiddag moesten we hem gaan bekijken in het ziekenhuis', herinnert André meunier zich. 'Ik dacht altijd dat ze een lijk tenminste in een doek of zoiets wikkelden. Bij ons niet. Neem hem maar gauw mee, zeiden ze. Ik vroeg hen wat er gebeurd was. Dat weet u best, antwoordden ze: een overdosis.'(2)
Van heroïne weten we dat het vervelende bijwerkingen kan hebben. Maar dat je er bloeduitstortingen en builen van krijgt, was niet bekend. Dat is nochtans wat vader en moeder meunier duidelijk zien op het hoofd van hun ontzielde zoon. De overlijdensakte is opgesteld door wetsdokter Beauthier uit Charleroi. Hij rept in zijn rapport, zo blijkt later, met geen woord over deze verwondingen. Hij wijt het overlijden aan een overdosis heroïne. Een autopsie wordt niet verricht. Dokter Beauthier heeft zich beperkt tot een uitwendig onderzoek en het nemen van een bloedstaal. Wanneer vader en moeder meunier dat horen zeggen - het medische rapport krijgen ze niet onder ogen - reageren ze met ongeloof. Hun zoon gebruikte in het verleden wel softdrugs, maar daar al geruime tijd mee gestopt. Ze laten hun tweede zoon een fototoestel halen. 'We namen de foto's net voor de kist dichtging', zegt vader Meunier. Hij haalt ze uit een bruine envelop. Wat we zien, is het vredig rustende gezicht van Pascal, met in het midden een vrij opzichtige bloeduitstorting. Hij kan na een dosis heroïne ook gevallen zijn natuurlijk. 'Nee', zegt vader Meunier heftig. Opnieuw grabbelt hij in de envelop. Wat nu tevoorschijn komt, is een attest dat de huisarts van de Meuniers op 7 juni 1989 heeft opgesteld. Hij onderzocht het lijk, net voor de kist dicht ging. Dokter Brickmanne stelt: 'Het lichaam vertoont duidelijke sporen van frontale kneuzingen. De schedel is ingedrukt (...). Kneuzingen in de hals en een het linkeroor (...). Al deze vaststellingen doen mij besluiten dat het om een verdacht overlijden kan gaan en dat de dood vermoedelijk veroorzaakt is door het toebrengen van slagen met een of meerdere slagvoorwerpen.' (3)
Normaal moet het volstaan dat wanneer een arts tot dergelijke bevindingen komt, een autopsie wordt bevolen. Nu heeft niemand ooit beweerd dat Charleroi een normale stad is. Procureur Backeland en substituut Delpierre willen er niet van horen. In plaats van een ernstig onderzoek naar de doodsoorzaak van Pascal Meunier, verricht de GP van Charleroi een huiszoeking bij de ouders. André Meunier is een gewezen beroepsmilitair. Hij vocht ooit nog in Belgisch Congo en verzamelt op zijn oude dag militaire antiquaria. Ook Pascal, die zijn legerdienst vervulde bij de Ardense jagers, had daar interesse voor. De GP maakt gewag van een indrukwekkende wapenvondst.(4)
Inderhaast zijn de ouders op het parket het filmrolletje gaan afgeven. Hieruit, denken de ouders, zal blijken dat hun zoon is vermoord. Dan zal er een autopsie komen en zal het misverstand worden opgeklaard. Ze krijgen geen reactie. Het lichaam is al vrijgegeven en ze worden vriendelijk verzocht om het zo snel als mogelijk op te halen en te begraven. De ouders krijgen enkele spullen van hun zoon mee. De trui waarin hij stierf, onder andere. Aan de trui kleeft klei. Hij is ook behoorlijk gerafeld. Dat zou erop kunnen wijzen dat het lijk versleept is. De sjaal die men 's ochtends rond zijn hals aantrof, krijgen ze niet. Toen hij die avond vertrok droeg Pascal geen sjaal, verklaren broer, schoonzus en moeder, die hem nog een kus gaf toen hij vertrok en vroeg of het niet koud was. Zijn lijk droeg wel een sjaal.

Gepost door: stefaan | 30-07-09

Problemen met Justitie
Na mijn reactie op deze blog had ik ernstige problemen om terug op deze blog te geraken.

Ik stuurde dan maar het volgende berichtje rond:


Van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com> Verzonden door: gmail.com
Aan: stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be, "Baart, Els" <els.baart@just.fgov.be>, vanessa.bury@just.fgov.be, "Van der Taelen, Tine" <Tine.Vandertaelen@just.fgov.be>, info@just.fgov.be, ingrid.vranken@just.fgov.be
Cc: andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be, antwerpen@belga.be, Agnes Kant <agneskant@sp.nl>, A PEARSON <augusta.pearson@ntlworld.com>, a.broekers@law.leidenuniv.nl, Sarah Beweging <sarahbeweging@skynet.be>, ccv <ccvink@yahoo.it>, "Censored31 ." <censored31@hotmail.com>, Ilse Van de Wiele <cchrbelgie@gmail.com>, carla van der horst <carla@brite-group.eu>, Commissie Justitie <cie.just@tweedekamer.nl>, Willem Van den Panhuysen <wvdpanhuysen@gmail.com>, drsmkat@yahoo.com, "E. RIKSEN" <eric.ingrid@home.nl>, emmanuelle.schouten@progresslaw.net, faculteit.rechten@vub.ac.be, fbrepoels@europarl.eu.int, guy.swennen@skynet.be, griffie@arbitrage.be, gdespiegelaere@knack.be, hoofdredactie@demorgen.be, hofvanberoep.gent@just.fgov.be, hme@rtbf.be, hugo@coveliers.be, Liga Voor Mensenrechten <info@mensenrechten.be>, Redactie van stopkindersex <info.stopkindersex@gmail.com>, info@vpro.nl, voorzitter@eerstekamer.nl, vara@vara.nl, Jan Vanhaelen <jan.Vanhaelen@belgacom.net>, josy.dubie@ecolo.be, karim.vanovermeire@vlaamsparlement.be, "Van Mechelen, kabinet" <kabinet.vanmechelen@vlaanderen.be>, Ruf Nachtergaele <Rufin.Nachtergaele@telenet.be>, nieuwsdienst@telegraaf.nl, nieuwsdienst@anp.nl, Oost-Vlaams Diversiteitscentrum <odice@odice.be>, redactie@nd.nl, senaat@helgastevens.be, Stefaan Saey <stefaan.saey4@gmail.com>, secr.colpg@just.fgov.be
Datum: 31 jul. 2009 22:22
Onderwerp: Belgische Justitie houdt niet van klachten

Wie op Google onder 'klachten justitie' zoekt, zal merken dat de website van de Federale Overheidsdienst Justitie min of meer wordt overschaduwd door een skynetblog die 'klachten over Justitie' als onderwerp heeft.

En blijkbaar is de Belgische Justitie niet erg tevreden over deze gang van zaken.

Om te vermijden dat de Internetters op de skynetblog terecht komen, blokkeert men regelmatig de link naar de skynetblog terwijl één enkele klik op het webadres van de Federale Overheidsdienst Justitie volstaat.
Misschien heeft dit te maken met het feit dat er op de Belgische gerechtshoven regelmatig documenten en materiaal uit de gerechtelijke dossiers verdwijnen...1) Klachten over Justitie - Tal van klachten bij justitie blijven ...
Tal van klachten bij justitie blijven zonder onderzoek liggen. Dat gebeurt ook inzake kinderverdwijningen.
klachten-over-justitie.skynetblogs.be/

2) FOD Justitie: Klachten
Opgelet: klachten over het trage verloop van een procedure voor de Raad van State dienen NIET aan de Minister van Justitie gericht maar rechtstreeks aan de ...
www.just.fgov.be/nl...klachten/klachten.htm

3) Klachten over Justitie - Internetcensuur in België
Tal van klachten bij justitie blijven zonder onderzoek liggen. Dat gebeurt ook inzake kinderverdwijningen.
klachten-over-justitie.skynetblogs.be/.../internetcensuur-in-belgie


Google: 'klachten over justitie'
http://www.google.be/search?sourceid=navclient&aq=0h&oq=&ie=UTF-8&rlz=1T4ADBS_enBE315BE320&q=klachten+over+justitie

Gepost door: Jan Boeykens | 01-08-09

Censuur
Deze blog is niet overal te bekijken in het Antwerpse.

De berichten over internetcensuur en de Chardon zijn dikwijls niet te zien omdat deze informatie misschien wat te gevoelig ligt bij de politie en de justitie in het Antwerpse.

Het is mij opgevallen dat ik met mijn computer soms helemaal geen toegang heb tot deze blog en ik in een internetcafé geen problemen heb. Ik ben er zeker van dat gespecialiseerde diensten de opdracht kregen om de toegang tot de site te bemoeilijken en dat zij daarbij gebruik maken van mijn IP-adres.

Gepost door: sd | 08-08-09

Internetcensuur
Skynet Klantendienst

Geachte Heer,

Ik werd geraadpleegd door de heer Stefaan Saey (die zich eveneens tot de Skynet Klantendienst wendde zoals u in bijgevoegd schrijven kan zien).

Hij ondervindt regelmatig problemen met zijn skynetblog.

Hij krijgt in Antwerpen soms helemaal geen toegang meer tot zijn skynetblog of tot bepaalde bladzijden van zijn skynetblog.

Ik zend u in bijlage een kopie van de boodschap die hij ontving bij zijn poging om op zijn skynetblog de pagina 'Tony' te bekijken. Ook de pagina 'Internetcensuur' blijkt regelmatig ontoegankelijk te zijn.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens

--------------------------

mij (Stefaan Saey)
details weergeven 13:00 (49 minuten geleden)

De toegang werd geweigerd!!
-
YOUR ORG NAME Toegang tot de pagina:
http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be/post/7090158/tony
... werd geweigerd om de volgende reden:
Gewogen woorden limiet overschreden.
Categorieën:
Pornography, Pornography (German), Pornography (Italian), Pornography (Dutch), Pornography (Danish), Pornography (French), Pornography (Portuguese)

U ziet deze melding omdat de pagina die u probeerde te benaderen, materiaal lijkt te bevatten dat ongeschikt is om te bekijken, of gemarkeerd is als ongeschikt om te bekijken.
Als u hier vragen over heeft neem dan contact op met uw netwerkbeheerder.
__________________________


Date: Mon, 3 Aug 2009 13:45:01 +0200
From: skynet.nl@team.skynet.be
To: gilles940@live.nl
Subject: Eptica Contact Form


Bedankt voor uw mail.

We werken enkel tijdens de kantooruren. Indien nodig sturen we u zo snel mogelijk een antwoord. Klanttevredenheid is voor ons van groot belang. We verzekeren u ervan dat we uw opmerkingen en vragen gebruiken om onze dienstverlening verder te verbeteren.


-------------------------------------------------
Uw bericht:

Geachte, Mijn naam is Saey Stefaan. Onlangs heb ik samen met anders surfers een blog opgestart. http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be/ Zou u mij eens op de hoogte kunnen stellen welke rechter en ook om welk vonnis het gaat doordat er een aantal pagina's zijn gecensureerd op deze blog. Het gaat ondermeer over de pagina's 'de chardon' alsook 'internetcensuur in België' die ik niet meer via deze computer kan bekijken. In afwachting van jullie antwoord, Saey Stefaan.

Gepost door: Jan Boeykens | 25-08-09

Internetcensuur
Op 25 augustus 2009 kreeg stefaan saey de toegang tot zijn skynetpagina over de Chardon meermaals gewijzigd.

In de mededeling die waarschijnlijk van justitie uitgaat, werden er meerdere redenen opgegeven voor het afsluiten van de pagina.


De toegang werd geweigerd!!
-
YOUR ORG NAME Toegang tot de pagina:

http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be/post/6969094/de-chardon

... werd geweigerd om de volgende reden:

Geblokkeerde reguliere expressie in de URL gevonden.

Categorieën:

Banned Regular Expression URLs

U ziet deze melding omdat de pagina die u probeerde te benaderen, materiaal lijkt te bevatten dat ongeschikt is om te bekijken, of gemarkeerd is als ongeschikt om te bekijken.

Als u hier vragen over heeft neem dan contact op met uw netwerkbeheerder.


Verzorgd door DansGuardian

Gepost door: PSD | 26-08-09

Internetcensuur
De vzw Werkgroep Morkhoven schreef in een berichtje op 25 augustus 2009:

ontoegankelijk...

Els Van Eeckhaut heeft de blogspots over de vzw Werkgroep Morkhoven en de reactie(s) erop ontoegankelijk gemaakt.

Heeft zij het gedaan om haar politieke carrière en haar promoties binnen justitie niet te schaden of is zij er zich bewust van dat zij een stapje te ver is gegaan ?

------

E.ve
Written by Els Van Eeckhaut, somewhere in between two lives

Sorry, no posts matched your criteria.

----
----

Op 25 augustus 2009 ontving de vzw Werkgroep Morkhoven het volgende mailtje van Stefaan Saey die dit berichtje wilde lezen:

Van: stefaan saey
Verzonden door: live.nl
Aan: werkgroepmorkhoven@gmail.com
Datum: 25 aug. 2009 12:59


De toegang werd geweigerd!!
-
YOUR ORG NAME Toegang tot de pagina:

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/post/7228362/internetcensuur--open-discussie-els-van-eeckh

... werd geweigerd om de volgende reden:

Gewogen woorden limiet overschreden.

Categorieën:

Pornography, Pornography (Italian), Pornography (Dutch), Pornography (Portuguese), Pornography (German), Pornography (Spanish), Pornography (French)


U ziet deze melding omdat de pagina die u probeerde te benaderen, materiaal lijkt te bevatten dat ongeschikt is om te bekijken, of gemarkeerd is als ongeschikt om te bekijken.

Als u hier vragen over heeft neem dan contact op met uw netwerkbeheerder.Verzorgd door DansGuardian
Voeg vrienden toe van LinkedIn & Facebook aan je Windows Live netwerk. Zo heb je iedereen bij de hand.

Gepost door: Morkhoven | 26-08-09

het 'lopend onderzoek'
De eigenaar van deze blog wordt systematisch geblokkeerd als hij de pagina's Tony, de Chardon en Internetcensuur wil bezoeken.

Dat gebeurt ongetwijfeld in opdracht van justitie die zich achter 'lopende onderzoeken' verschuilt.

--

donderdag, 11 juni 2009

Het finale antwoord van Stefaan De Clerck

Ongeveer anderhalve maand geleden, op 24 april, stuurde ik naar aanleiding van de blokkering door het Belgische gerecht van de website http://www.stopkinderporno.com een e-mail naar Stefaan De Clerck, de minister van justitie. In die mail stonden 9 vragen.

Reeds vrij snel kreeg ik van een medewerkster een mail terug, met daarin twee uittreksels uit de notulen van het parlement, waarin de antwoorden zouden staan. Dit bleek echter maar zeer beperkt te kloppen, en dus stuurde ik de 7 vragen die onbeantwoord bleven opnieuw op.

Iets later vond ik op de site van Vincent Van Quickenborne het antwoord op één van de vragen ("Klopt het dat het technische systeem om deze blokkering mogelijk te maken deel is van een groter initiatief om later nog andere (illegale) websites te blokkeren, voornamelijk kinderporno?" Inderdaad dus).

Weken gingen voorbij, waarin ik af en toe nog eens een korte herinneringsmail stuurde om te checken hoe het stond met de overige 6 vragen.

Vanochtend kreeg ik dan dit antwoord:
Op de meeste vragen heb je een antwoord gehad.
Voor je overige vragen: het is niet aan de minister om te oordelen over een lopend onderzoek en daar uitspraken over te doen.

OK, fair enough. Al is drie antwoorden op negen vragen zeker niet 'de meeste' volgens mij. Ik deed nog één poging en vroeg of dan toch minstens de twee laatste vragen een antwoord konden krijgen, gezien ze volgens mij niets rechtstreeks met het onderzoek te maken hebben:
* Is een link naar een site die linkt naar illegale inhoud op een
derde site zelf illegale inhoud?

* Gelooft u dat het technisch mogelijk is om inhoud die in het
buitenland gehost wordt maar illegaal is volgens de Belgische
wetgeving sluitend te blokkeren in België?

Waarop dan weer het antwoord kwam:
Wij verkiezen ons voorlopig te beperken tot het antwoord dat wij u bezorgden.

Hierop reageerde ik dan weer met:
Dus ik noteer voor de twee laatste vragen: 'verkiest niet te antwoorden'.

De reactie kwam prompt:
Dat is niet wat we gezegd hebben. Wij hébben een antwoord gegeven. Dus : justitie verkoos in algemene termen in te gaan op onze vragen.

Mijn (toegegeven, ietwat geirriteerde) antwoord hierop was:
Dat is misschien niet wat jullie gezegd hebben, maar wel wat jullie uiteindelijk gedaan hebben. Op twee zeer specifieke vragen die met ja of neen beantwoord kunnen worden hebben jullie als antwoord een niet gerelateerd document opgestuurd, en verklaard dat jullie verkozen het daarbij te laten. Met andere woorden: geen antwoord op die vragen en jullie zeggen zelf dat jullie verkiezen het zo te laten. In mijn ogen is dat niet 'in algemene termen' antwoorden maar wel 'verkiezen om niet te antwoorden', want het 'antwoord' had niets te maken met de vragen...

Of kunt u mij zeggen waar in het document dat jullie stuurden er zelfs maar in algemene termen antwoord wordt gegeven op deze twee vragen?

Hierop kreeg ik geen antwoord meer van de medewerkster in kwestie, maar van de woordvoerder van de minister zelf:
De teneur van uw communicatie met mijn college XXXXXXXX ervaar ik als enigszins onaangenaam. Als voormalig journalist met een lange ervaring, ook in onderzoeksjournalistiek, kan ik uw persistentie waarderen. Naar mijn aanvoelen gaat u evenwel net iets verder en verkent u de grens met de arrogantie.

U zou kunnen weten dat, als gevolg van de scheiding der machten, de minister niet betrokken is bij de blokkering van websites. Dit is een bevoegdheid en beslissing van de federale procureur die het onderzoek leidt.

Ook de twee vragen waarnaar u in laatste instantie verwijst, hebben betrekking op het concrete dossier. U werpt vragen op die aan de orde zijn in dat dossier en waarover de minister dus geen uitspraak kan doen.

En bovendien zijn deze vragen wel degelijk in algemene termen beantwoord in de parlementaire vragen.

Succes met uw onderzoek.

Waarop ik dan weer dit antwoord terugstuurde:
Mijn excuses als mijn mails onaangenaam of arrogant overkwamen. Dit was zeker de bedoeling niet. Misschien kroop er wel enige irritatie in omwille van het lange wachten, maar ik hoop dat u mij dit kunt vergeven.

Ik heb alle begrip voor de scheiding der machten en ik ben akkoord dat de minister dus geen antwoord hoeft te geven op de vragen die met het concrete dossier rond stopkinderporno.com te maken hebben. Daar heeft u gelijk in, volkomen terecht.

Maar de twee laatste vragen zijn volgens mij veel algemener en hebben ook buiten dit dossier relevantie. Al kan inderdaad aangevoerd worden dat de vraag of iets al dan niet legaal is inderdaad enkel door een rechter kan worden beantwoord worden en dat een uitspraak van de minister als beïnvloeding kan gezien worden. Dus ook daar heb ik begrip voor.

Maar de laatste vraag (over of de minister gelooft of filteren technisch mogelijk is of niet) staat in mijn optiek helemaal los van de concrete zaak rond stopkinderporno.com, want dit heeft geen enkel verband met de vraag of wat die site doet wettelijk is of niet. Of een bepaalde methode werkt of niet werkt is bij uitstek een vraag voor de uitvoerende macht die ermee aan de slag moet en die er tijd en geld aan spendeert.

Uiteindelijk is en blijft dit voor mij de belangrijkste vraag en vind ik het jammer dat ik er geen duidelijk antwoord op kan krijgen. Ik hoop dat u dat ook kunt begrijpen, zeker als oud-journalist.

Voor mij is het incident gesloten, ik zal hier geen verdere mails meer over sturen.

Tot mijn grote verbazing kwam er toen uiteindelijk toch nog een antwoord van de woordvoerder (waarvoor dank!):
Naar mijn mening is dat een technische vraag, waarvoor u beter XXXXXXX van de Federal Computer Crime Unit contacteert. In de mate dat dit haalbaar is zijn wij daar voorstander van.

En zo zijn we weer terug op het eerste vakje. Want mijn vraag was nu net of de minister geloofde of het haalbaar was of niet. Maar niet getreurd, we zullen het eens aan de Federal Computer Crime Unit gaan vragen.


Geplaatst door Maarten Schenk op donderdag, 11 juni 2009 om 23:30 in Belgianfirewall |

http://www.blogologie.be/2009/06/het-finale-antwoord-van-stefaan-de-clerck-belgianfirewall.html

Gepost door: Yves | 28-08-09

Nieuwe problemen met skynet
7.9.2009

Skynet Klantendienst

Gisteren stelde onze vereniging vast dat de titel en de omschrijving van onze blog 'Doofpot Justitie' (http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/) gewijzigd waren in die van onze blog 'Werkgroep Morkhoven' (http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/).

Is het mogelijk dat er een persoon of dienst gebruik maakt van ons codewoord om wijzigingen in onze blogs aan te brengen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

-----------------------------------------

Bevestiging

Uw mail werd goed verzonden. Onze Klantendienst zal u zo snel mogelijk een antwoord sturen (tijdens de kantooruren).

http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-send

Gepost door: Yves | 08-09-09

De commentaren zijn gesloten.