31-01-15

Terreur bestrijding: Minister van Justitie Koen Geens

Koen Geens.jpg

Antwerpen, 31 januari 2015

 

FOD Justitie 

tav De Heer Koen Geens, Minister van Justitie

Waterloolaan 115 

1000 Brussel

 

Geachte Heer Geens,

 

Betreft: het terroriseren van het gezin Vervloesem

 

Alhoewel ik weinig vertrouwen heb in de Belgische Justitie en het beschamend vind dat u als minister van Justitie toelaat dat zware criminelen (waaronder kindermisbruikers) zich kunnen vrijkopen zonder dat ze zelfs maar een strafblad krijgen, verzoek ik om uw tussenkomst in de volgende kwestie.

Eind 2013 werd de toen 15-jarige kleindochter van ons bestuurslid Marcel Vervloesem met een smsje met de dood bedreigd. Er werd ook een poging gedaan om haar om te kopen.

 

De dader, een zekere Victor V. die in de Herentalse gemeenteraad zetelt en ondermeer bestuurslid is van de lokale politie Neteland, werd na de nodige klachten bij de Herentalse politie, nooit door de Turnhoutse justitie ondervraagd.

Kort na deze doodsbedreiging werd  het gezin van Marcel Vervloesem's dochter met drie minderjarige kinderen, geterroriseerd door een bende die onder leiding stond van een zekere Dimitri V.  Er waren constant nachtelijke doodsbedreigingen; er werd s'nachts met brandbommetjes naar het huis gegooid waardoor de veranda bijna in brand schoot en een buurman die wilde tussenkomen, kreeg een mes op de keel gezet met de waarschuwing van zich 'niet in deze zaak te moeien'.

 

Er werd door middel van een snelrijdende auto die in hoge snelheid vanuit een tegenovergestelde richting kwam en die plots van baanvak veranderde en daarbij zijn verblindende koplichten aanstak, ook een aanslag gepleegd op Vervloesem's dochter. Een inspecteur van de politie Neteland die bevriend is met Victor V. wou geen proces-verbaal opstellen van de aanslag omdat Vervloesem's dochter niet op het idee was gekomen om rustig de nummerplaat van de auto te noteren.

Merkwaardig in deze zaak is het feit dat Victor V. Marcel Vervloesem destijds van 'sexueel misbruik' beschuldigde terwijl hij een 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes op zijn naam heeft staan. Bij mijn weten, deed de Turnhoutse justitie die de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stak, geen onderzoek in deze zaak.

 

Wat de zaak nog vreemder maakt, is dat ook Dimitri V. Marcel Vervloesem een kleine 2 jaar geleden van 'sexueel misbruik' beschuldigde waarvoor Vervloesem onterecht in de gevangenis werd opgesloten.

 

Dimitri V. die toevallig het neefje is van Victor V., ging - zoals Victor V. dat destijds heeft gedaan - met zijn verhaal over 'sexueel misbruik' eerst naar een journalist van de krant Het Nieuwsblad die het verhaal publiceerde waarop de Turnhoutse justitie in een Belga-berichtje mededeelde dat het de 'feiten zeer ernstig' nam.

 

Het gezinnetje werd maandenlang geterroriseerd zonder dat de Turnhoutse justitie iets met de klachten bij de politie van Herentals deed. Men gedoogde de terreur dus. Tegelijkertijd werden alle blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven versleuteld en verdwenen de webpagina's een na een van het internet.

 

Ik schreef naar oud-Premier Di Rupo, oud-minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet en oud-justitieminister A. Turtelboom omdat deze allen het zogenaamde Veiligheidscontract van de burger hadden onderschreven waarin stond dat de Belgische regering 'haar prioriteit aan de veiligheid van de burger gaf'.

 

Turtelboom (Open VLD) antwoordde mij dat zij 'gezien de scheiding der machten niet kon tussenkomen' maar dat was onzin omdat zij de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef had aangesteld.

Voor zover ik weet, is deze zaak nog altijd niet gerechtelijk onderzocht en ik vernam dat er zelfs bepaalde gerechtelijke stukken uit het gerechtsdossier verdwenen zouden zijn.

 

Mag ik u verzoeken om uw politieke verantwoordelijkheid in deze op te nemen en een ernstig onderzoek in deze zaak te bevelen ?

 

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

 

Hoogachtend,

 

 

Jan Boeykens

 

Van der Meydenstraat 12 bus 2

2140 Borgerhoout

Voorzitter vzw Werkgroep

PS. Deze brief wordt u ook per post toegestuurd. Ik zou u ook willen verzoeken om een einde te laten maken aan de problemen waarmee ik reeds een jaar te maken heb (seiningen vanuit het gerecht van Turnhout; administratieve problemen met Water Link, Federale Belastingen Sint-Gillis, NMBS, ). Op het eerste zicht hebben deze problemen niets met elkaar te maken maar de bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven (en zelfs hun familieleden) worden al jarenlang op deze wijze gepest en geterroriseerd.

26-09-14

Justitie: Wrakingskamer van Hof van Beroep te Antwerpen

17 september 2014 

Aan: De Wrakingskamer van Hof van Beroep te Antwerpen,

Waalse Kaai 35A, 2000 Antwerpen

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/
Klik op foto voor het Hof van Beroep te Antwerpen
                                                               
                                                           
 

11-04-12

Minister Turtelboom: Waarom dekt zij bepaalde zaken dicht ?

dyn009_original_443_600_jpeg_2640303_6e58f0e1022f48513ce6089fae41209a.jpgHet valt op dat men op de eerste 10 bladzijden van Google onder 'Marcel Vervloesem', geen woord van de vzw Werkgroep Morkhoven vindt terwijl Marcel nog steeds deel uitmaakt van het  bestuur van onze vereniging en wij zeer regelmatig verslag over hem uitbrengen. 

Er wordt dus serieus gemanipuleerd en gecensureerd in deze zaak maar ik ben verwonderd over het feit dat er niet alleen via de media maar ook via Google gemanipuleerd en gecensureerd wordt.

Al 14 jaar lang spreekt men in de pers uitsluitend over Marcel Vervloesem die als 'pedofiel' en 'zelfverklaarde pedofielenjager' aan de schandpaal wordt genageld.

Volgens mij is dit bedoeld om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken en de  pedocriminele netwerken te laten bestaan.

Dit laatste wordt bevestigd in de zaak rond het misbruik en de verkrachting van de meer dan 80 peuters in de kinderkribben van Amsterdam.  In de kinderpornozaak Zandvoort zijn daarvan talrijke gegevens weer te vinden en indien men die gegevens had onderzocht in plaats van altijd maar over Marcel Vervloesem te spreken, dan had men het kindermisbruik in de Amsterdamse kinderkribben kunnen voorkomen. 

Wij vroegen de Belgische minister van justitie A. Turtelboom om de gegevens over de zedenzaak in Amsterdam die in het dossier van de kinderpornozaak Zandvoort zijn weer te vinden, te laten overmaken aan de Nederlandse justitieminister zodat de rechter in Amsterdam de beschikking heeft over een volledig dossier.

We ontvingen echter geen antwoord van de minister terwijl het proces rond Robert M. of het zogenaamde Monster van Riga reeds begonnen is.

In de plaats daarvan wordt Marcel Vervloesem, met medeweten van de minister die hierover werd bericht, in de gevangenis van Turnhout nu geisoleerd en gefolterd.  

Waarom dekt minister Turtelboom de kinderpornozaak Zandvoort dicht en laat zij Marcel Vervloesem die aan kanker lijdt, hartpatiënt, nierpatient en diabeticus is, in de overbevolkte gevangenis van Turnhout waar maar plaats is voor 120 gedetineerden in plaats van 210 gedetineerden, isoleren en folteren ?

Waarom zorgt zij ervoor dat het dossier rond de Amstedamse kinderkribben onvolledig blijft ?

Waarom houdt zij geen rekening met het pedofielennetwerk rond Robert M. waarvan de Nederlandse pedofielenverening Martijn deel uitmaakt ?

 

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: de in het prostitutiemiieu verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald waarnaar Marcel Vervloesem onderzoek deed

 

 

05-02-12

Justitie Turnhout: een grote beerput

 

Marcel.Vervloesem.Princesse.de.Croÿ.jpgWe probeerden het volgende commentaar op deze blog te publiceren:

Justitie wil Marcel Vervloesem er nu van beschuldigen dat hij de voorwaarden van zijn vrijlating geschonden heeft (spreekverbod met de pers, contactverbod met de Werkgroep Morkhoven waarvan hij bestuurslid is, verbod om deel uit te maken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden, verbod om naar het buitenland te reizen omdat men vreesde dat hij er zou deelnemen aan een kongres over kindermisbruik en de pedo-maffia in België).

Dus eerst laat men zijn drugsgebruikende neefje van (op enkele dagen na) 18 jaar, het zoveelste verhaal vertellen voor Het Nieuwsblad.

Vervolgens laat men hem een klacht bij de politie gaan indienen, zoals dat al 14 jaar de gewoonte is.

Vervolgens start men, zoals dat reeds in 1998 al het geval was met Marcel Vervloesem's halfbroer Victor Vervloesem, een smerige mediacampagne op.

Dan laat men de getuigenverklaringen en de onderzoeksrapporten verdwijnen. En klaar is kees.

En justitieminister Turtelboom noemt dat een 'onpartijdige justitie'...  

Indien men Marcel Vervloesem nu in de gevangenis moest laten overlijden, dan zou dat reeds de 2de persoon in de kinderpornozaak Zandvoort (90.000 slachtoffers) zijn die uit de weg wordt geruimd.

De eerste persoon was RTBF-journaliste Gina Bernard-Pardaens die met de Werkgroep Morkhoven samenwerkte rond de verdwijning van de Duitse jongen Manuel Schadwald.  Kort voor zij vermoord werd, werd zij door de Belgische magistratuur gedurende 3 uur lang ondervraagd alsof zij een misdadigster was.   Het wordt hoogtijd om haar afscheidsbrief en haar verhalen over de maandenlange telefoonproblemen en doodsbedreigingen nog eens te publiceren.

PS. Een 14 jarig vriendinnetje van de nieuwe aanklager, verdronk 2 maanden geleden door het inhaleren van aanstekersgas, in de vijver van het justitiepaleis te Turnhout.  Rond het Turnhoutse justitiepaleis hangen heel wat probleemjongeren rond.  

Het is zeker niet onze bedoeling om op te roepen tot een heksenjacht tegenover deze jongeren maar het zegt wel iets over de betrokkenheid van de Turnhoutse justitie die gedurende 14 jaar gebruik maakte van jongeren met een strafblad om Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen rond de kinderpornozaak Zandvoort en de zaak van Marcel's halfbroer Victor Vervloesem die in een 30 PV's van zedenfeiten met jongetjes voorkomt (maar de man blijft ongestraft omdat hij ondermeer van politieke bescherming geniet).

Nog even een greep over de misdaden waaraan voornoemde jongeren zich schuldig maakten: gewapende roofovervallen, inbraken, zedenfeiten, verkrachting, diefstallen, onopzettelijke doodslag door rijden onder invloed zonder dat het rijbewijs werd ingetrokken, afpersing, vandalisme, drugsgebruik, drugshandel enz.

Al deze informatie wordt door de lokale pers die blijkbaar meeheult met de Turnhoutse Justitie en die steeds over 'kansarme slachtoffers' spreekt, al jarenlang verzwegen.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

----

Foto: Marcel Vervloesem met prinses de Croÿ en een Morkhoven-sympathisant in het gerechtshof te Turnhout. De sympathisant werd door de Turnhoutse justitie bijna geinterneerd nadat hij deelgenomen had aan een Morkhoven-aktie die het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort door de Turnhoutse justitie aanklaagde. En Marcel Vervloesem werd door de Turnhoutse justitie veroordeeld voor het uitgeven van de pamfletten voor deze aktie terwijl de Werkgroep Morkhoven als verantwoordelijke uitgever vermeld stond.  Tesamen met de verdwijningen van de ontlastende documenten uit het gerechtelijk dossier, is dit maar één van de zaken waaraan het Turnhoutse gerecht zich schuldig maakte.  En laat het Turnhoutse gerecht ons maar gerust vervolgen wegens  'laster'.  Dan krijgen we de kans om de beerput in Turnhout eindelijke eens open te gooien door er een internationaal schandaal van te maken. 

PS. Vertalingen en verspreidingen van deze publicatie zijn welkom.

 

01-02-12

Werkgroep Morkhoven komt op voor de rechten van gevangenen

gevangenen-organiseren-stakingsgolf-per-gsm-id1510973-460x0.jpgMarcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven voerden gedurende jarenlang akties voor de Vlaamse zieke gevangenen in de gevangenis van Doornik.  Marcel Vervloesem nam deel aan talrijke debatten rond de rechten van de gedetineerden.  Tijdens de voorbije jaren voerde de Werkgroep ook tal van akties rond de gevangenissen van Turnhout, Hasselt en Brugge alwaar Marcel Vervloesem opgesloten werd en, zoals andere gevangenen, in heel wat gevallen het slachtoffer was van een onvoldoende medische behandeling, pesterijen, willekeurige sancties, isolaties en folteringen. Dat was mogelijk omdat de gevangeniswet niet wordt toegepast en de directeur-generaal van het Belgische gevangeniswezen Hans Meurissen + de minister(s) van justitie hun verantwoordelijkheid niet opnamen.

De Werkgroep was ook betrokken bij de akties voor de vrijlating van de Tsjetjeense politieke vluchteling Arbi Zarmaev die in de gevangenis van Brugge gedrogeerd, geisoleerd en psychisch + lichamelijk gefolterd werd.

Zij werkte ook mee rond de Koerdische politieke aktivisten die in de gevangenis van Brugge hetzelfde lot moesten ondergaan.

Verder was zij betrokken bij de akties voor de vrijlating van de Ierse zieke politieke gevangene Brendan Lillis die in de Maghaberry-gevangenis (Noord-Ierland), met de stilzwijgende goedkeuring van de Engelse justitieminsiter David Ford, bijna overleden is. 

Zij werkt ook rond Palestijnse gevangenen.

De Werkgroep Morkhoven zet zich thans opnieuw in voor de vrijlating van haar voorman Marcel Vervloesem die na het zoveelste verhaal in Het Nieuwsblad en een daarop volgende klacht bij de politie, werd opgepakt en in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten.

De Werkgroep richtte zich zopas tot de nieuwe Belgische justitieminister Annemie Turtelboom (VLD) en protesteerde tegen de 14 jaar durende mediacampagnes en het media-proces waarin Marcel Vervloesem aan de schandpaal werd genageld.

De Werkgroep neemt het niet dat iemand op basis van simpele verklaringen in de pers en een klacht bij de politie, zonder materieel en daadwerkelijk bewijs, door Justitie schuldig wordt kan bevonden worden.  De Werkgroep roept de Minister dringend op om een einde te maken aan deze (politieke) heksenjachten die het gerechtssysteem ondermijnen.   Zolang iemands schuld niet daadwerkelijk kan worden aangetoond, blijft de persoon in kwestie onschuldig. Het is niet aan de media om uit te maken of iemand al dan niet schuldig is. De beschuldigde kan na dergelijke mediacampagnes ook niet verplicht worden om zijn onschuld aan te tonen. Het vermoeden van onschuld staat in de Belgische grondwet geschreven en dient dus gerespecteerd te worden.

De Werkgroep vraagt zich af hoeveel geditineerden er op basis van simpele verhalen en verklaringen, al maanden of jaren lang in voorhechtenis zitten terwijl de Belgische ministers van justitie steeds over 'overvolle gevangenissen' klagen en er honderden Belgische gevangenen naar de Nederlandse gevangenis in Tilburg worden deporteerd alwaar zij volledig geisoleerd worden van hun advocaat, vrienden en familie.

Steeds meer en meer gevangen worden onderworpen aan willekeurige sancties. Van een klachtenonderzoek en -regeling zoals die in de Wet Dupont was voorzien, is er geen sprake op dit ogenblik. 

De Werkgroep verzoekt Minister Turtelboom om rekening te houden met haar eigen voorstellen zoals de 'uitbreiding van de deontologie voor magistraten' en 'het bannen van elke zweem van partijdigheid in rechtszaken'.

Tenslotte dringt de Werkgroep er bij de Minister van Justitie op aan om de volgende zaken te laten onderzoeken in de gevangenis van Brugge:

1) Enkele tijd geleden heeft een cipierster in de gevangenis van Brugge zelfmoord gepleegd;

2) Een 5-tal weken geleden is er een gevangene (Afdeling Mannen 1, Sectie 36A, cel 3618) tengevolge van verkeerde medicatie van de dokter, in de gevangenis van Brugge overleden.  Het schuim schijnt op zijn mond te hebben gestaan bij zijn overlijden;

3) Op dinsdagavond, 23 januari jl., heeft een gevangene zichzelf in brand gestoken in zijn cel in de gevangenis van Brugge (Afdeling Mannen 1, Sectie 31B).  Hij is aan zijn verwondingen overleden. Zoals dit meestal het geval is, werd deze zaak doodgezwegen.

24-02-10

Kindermisbruik: Open Brief aan Minister De Clerck

 

Brussel, 24.2.2010

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

In bijlage zend ik u een kopie van ons schrijven aan de Antwerpse procureur-generaal. Ik zou namelijk van u willen weten of er onderzoek werd gevoerd naar de 30 processen-verbaal waarin de
hoofdaanklager van de heer Vervloesem, diens halfbroer Victor Vervloesem, in zedenfeiten met kinderen en minderjarigen wordt genoemd.
Victor Vervloesem die in 2006 tot gemeenteraadslid werd verkozen, is thans voorzitter van de Commissie Veiligheid en Justitie van de Stad Herentals.

Ik zond u reeds verscheidene malen een kopie van dit schrijven toe maar ook op mijn schrijven van 7 augustus 2009 terzake, mocht ik geen antwoord van u ontvangen.

Dat is vreemd omdat de klachten van de heer Victor Vervloesem en zijn vrienden die enkel gebaseerd waren op verhalen over ‘folteringen en verkrachtingen’ van 20 jaar geleden, door de justitiediensten en de aan de justitie gerelateerde pers, wél ernstig werden genomen.

Marcel Vervloesem werd na een jarenlange mediacampagne waarbij hij als ‘zelfverklaarde kinderpornojager’ en ‘kindermisbruiker’ aan de schandpaal werd genageld, weliswaar vrijgesproken voor deze klachten maar het is wel dank zij de jarenlange sfeerschepperij errond, dat hij thans reeds 18 maanden lang in de gevangenis zit opgesloten alhoewel hij, met zijn gezondheidstoestand en rekening houdende met het feit dat er met zijn strafdossier + met het onderzoeksmateriaal in de kinderpornozaak Zandvoort werd geknoeid, allerminst in een gevangenis thuishoort.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

http://www.droitfondamental.eu/

___________________

OPEN BRIEF AAN DE PROCUREUR-GENERAAL TE ANTWERPEN – PERSMEDEDELING

Proces Marcel Vervloesem moet onvermijdelijk worden overgedaan voor Hof van Beroep te Antwerpen

Achtergehouden processen-verbaals en onderzoeksverslagen werpen plots een geheel ander licht op proces Turnhout 21.10.2006

Hof van Beroep te Antwerpen
t.a.v. De Heer Procureur-Generaal
Waalse Kaai
2000 Antwerpen

Geachte Heer Pocureur-Generaal,

Betreft: Proces Marcel Vervloesem

Iederéén heeft het recht op een eerlijk proces en zoals u zal bemerken, zijn
er in Turnhout toestanden die onaanvaardbaar zijn voor een objectieve en onafhankelijke rechtspraak.
Het staat nu al vast en nog voor de strafrechtbank van Turnhout uitspraak kan doen in het proces van Marcel Vervloesem, dat de ganse procesvoering dewelke al bijna 9 jaar aansleept zal moeten worden overgedaan.
Door diverse ‘fouten’ binnen de administratie van het parket van Turnhout zijn namelijk diverse dossierstukken dewelke nochtans dezelfde notitienummers bezaten als de strafbundels, niet in de aanvankelijke dossiers terecht gekomen.
Als de strafrechtbank uitspraak zou doen op 15 november 2006, is de kans bijzonder groot dat door een klacht met burgerlijke partijstelling over deze ontbrekende stukken de ganse gevoerde procedure op de helling komt te staan. Een verdachte bezit immers het fundamenteel recht om over alle stukken inzake het strafbundel te beschikken teneinde zijn of haar verdediging voor te dragen.
Het parket van Turnhout is vergeten een bundel van 69 pagina’s dik te voegen bij het dossier TU.52.98.101758-04. Dit bundel werd op 23 augustus 2005 ter griffie van de Procureur Des Konings te Turnhout afgegeven ter voeging in dat desbetreffende bundel en dit tegen kwitantie door de E.a. Adjunct secretaris van de Procureur.

Marcel Vervloesem werd op donderdag 15 april 2004 in opdracht van het parket door de Gerechtelijke Politie van Turnhout opnieuw verhoord inzake de inhoudelijkheden van de strafbundels TU.45.98.100301/2001 en TU.2O.49.100138.00.
Bij dat verhoor werden door de gerechtelijke politie stukken ter ontlasting inzake beide strafbundels gevoegd.

Zowel het voornoemde proces-verbaal als de gevoegde ontlastende stukken zijn door een vergissing tot op heden niet in de strafdossiers terechtgekomen.
Op 16 januari 2004 zond de Procureur des Konings van Leuven diverse zendingen aan het Parket van Turnhout inzake het strafbundel TU.37.10102448/I998, met daarbij diverse gegevens ter ontlasting van Marcel Vervloesem.
Deze doorzendingen en stukken bleven maandenlang zoek.
Onderzoek door de Hoge Raad van Justitie wees uit dat de klacht rond de verdwijning van deze stukken en processen-verbaals inzake TU.37.10102448 / 1998 gegrond was en dat het parket van Turnhout terzake in gebreke was.
Ook deze processen-verbaals, opgesteld door de Politie van Haacht op 3.11.2003 inzake het strafbundel TU.37.10102448 / I998, zijn ontbrekend in het desbetreffende strafbundel.

Ook brieven dewelke jaren geleden aan het parket van Turnhout waren toegezonden inzake het strafdossier TU.37.10102448 / 1998 en dewelke een geheel ander licht op de zaak konden werpen, zijn al evenmin in het desbetreffende strafbundel terechtgekomen.
Toevallig gaat het om brieven waarin niet Marcel Vervloesem doch wel de hoofdaanklager in deze zaak, Victor Vervloesem, werd aangewezen als kindermisbruiker.
De onderzoeksrechter dewelke het onderzoek inzake het strafbundel TU.37.L7.103093 / 05 voerde, heeft dossiers dewelke hij in beslag nam in het kader van dat strafdossier en ter beschikking stelde van psychologe Theunis, nooit ter inzage gegeven aan de beklaagde en diens advokaat.
Nochtans baseerde dezelfde Onderzoeksrechter zich op dit verslag van psychologe Theunis om de door Marcel Vervloesem opgegeven getuigen ter zijner ontlasting niet te verhoren.
De onderzoekers in het strafdossier TU.37.L7.103093 maakten gebruik van diverse processen-verbaals dewelke zij met nummer vermelden maar die zijn niet ter inzage in het strafdossier TU.37.L7.103093 omdat deze ter ontlasting van Marcel Vervloesem kunnen dienen.
Al de bovenvermelde vaststellingen zijn reeds voldoende om de gevoerde procedure in de strafzaak Marcel Vervloesem te wraken.
Juristen spreken zelfs van een schending van de fundamentele rechten van de
verdachte en het onthouden van het recht op een eerlijk proces .
Het proces dreigt ook vanwege de volgende elementen, volledig te ontaarden.
Zopas kwam immers aan het licht dat het parket van Turnhout er jarenlang van op de hoogte was dat hoofdaanklager Victor V. zich schuldig maakte aan zedenfeiten met kinderen. De Antwerpse provinciegouverneur Paulus schreef aan derden dat de Procureur des Konings van Turnhout hem mededeelde ‘niet op de hoogte te zijn van misbruik van kinderen door de hoofdaanklager Victor Vervloesem’ (Brief . d.d. 17 oktober 2005 ref . GE/PAUGUV/1MSOJQOFMJG.DOC).

Slachtoffers en gedupeerden van Victor V. stellen nu dat de Procureur des Konings van Turnhout de man beschermde en beter dan wie ook afwist van de zedenfeiten dewelke Victor Vervloesem pleegde.
Volgens hen kreeg Victor V. hierin een hand boven het hoofd gehouden omdat de Procureur hem nodig had om actievoerder Marcel Vervloesem te kunnen vervolgen.
Hier volgt een lijst van zaken die de Procureur des Konings van Turnhout zogezegd niet wist en die zijn ambt jarenlang ten overstaan van eenieder verzwegen hield…

1) Brief van L.V. uit herentals dd. 20 juli 1999 gericht aan de Procureur, thans berustend in TU.37.98.102448 / 98:
“Johan D. vertelde mij dat hij opgestookt was door Victor Vervloesem om Marcel aan te klagen. Ikzelf weet dat Victor Vervloesem er een verhouding op nahield met Johan D. Johan D. verklapte mij dat Marcel hem nooit iets had aangedaan “.
2) Brief van L.C. uit Haarlem dd. 24 juni 2001 toegekomen bij Walter Wellens lid Gerechtelijke Politie Turnhout:
” Ik werd destijds toen ik 12 jaar was aangerand door Victor Vervloesem. Ik deed daarover klacht bij het parket van Turnhout rond 14 februari 2001.”
3) Brief aangetekend dd. 14 februari 2001 aan de Procureur te Turnhout:
” Ik heb in de krant gelezen van de klachten van Victor Vervloesem tegen zijn halfbroer Marcel. Ik wens klacht neer te leggen tegen Victor Vervloesem wegens aanranding op mijn persoon. Victor Vervloesem heeft mij als kind sexueel misbruikt. Hij bond me naakt aan een boom en bedreigde mij mijn geslachtsdeel te zullen afkappen met een zichel. Hij misbruikte ook M.C. ”
4) Brief van C.E. uit Herentals 28 januari 2004 gericht aan diverse overheden en advokaten:
” Ik volgde de aantijgingen van Victor Vervloesem en zijn kompanen opzichtens Marcel Vervloesem in de kranten en wil daarop toch reageren. Mijn zoontje van 14 jaar werd onlangs tesamen met zijn vriendje het slachtoffer.
Het was Victor Vervloesem die zich masturbeerde voor zijn ogen en probeerde om zich te vergrijpen aan mijn zoontje en diens vriendje.”
5) Brief berustend bij de lokale politie Herentals pv. 107025 /05 van L.V. uit Morkhoven:
” Victor Vervloesem had met andere personen afgesproken om Marcel Vervloesem aan te klagen via een Sociaal Centrum. De klachten tegen Marcel Vervloesem waren door Victor Vervloesem opgezet .”
6) Brief van E.M. uit Wakkerzele dd. 13.09.05 neergelegd bij de Politie Herentals:
” Victor Vervloesem viel het minderjarig kind N.C. sexueel lastig. Hij deed dat ook met S.D. ”
7) Proces-verbaal lokale politie Neteland 16.12.2004 pv. TU.L7.109698 / 2004, verhoor M.V.A. uit Wiekevorst:
” Ik weet van enkele dagen geleden dat Victor Vervloesem zowel het kind N.C. als S.D.S. sexueel heeft lastig gevallen en hun geslachtsdelen heeft willen vastgrijpen. ”
8. Proces-verbaal Politie Heist.o.d.Berg dd.13.12.2004 pv. ME.18.L7.104977 / 2004 verhoor ST.D. uit Arendonk:
” Ik kan u zeggen dat ik aangerand ben geweest door Victor Vervloesem aan ” stekkesvijver ” te Morkhoven. Deze heeft geprobeerd mijn geslachtsdelen te grijpen. De feiten deden zich voor in het bijzijn van mijn vriendje N.C. uit Morkhoven. ”
9) Brief dd. 20 augustus 2004 van D.S. uit Herentals:
” In de zomer was ik omwille van een regenbui samen met mijn vriendje gaan schuilen in een hut. Plots kwam daar Victor Vervloesem aan. Hij vroeg of wij eens wilden trekken. Wij dachten dat het om een sigaret ging. Vic deed zijn broek open en begon zich voor onze ogen te masturberen op een gegeven
ogenblik wilde hij mijn geslacht grijpen, wij zijn toen gaan lopen.”
10) Pv. Politie Herentals dd. 28.04.2005 – pv 103493 / 05 verhoor N.C. uit Herentals:
” Victor Vervloesem beging zedenfeiten voor mijn ogen. Hij begon zich af te
trekken. Ik heb daar met mijn vriendje al verklaringen bij uw diensten over
afgelegd. ”
11) Brief van A.P. uit Antwerpen dd. 25 juli 2005 bij Politie Herentals pv.
1.7025 /05:
” Victor Vervloesem heeft het jongetje N.K. samen met zijn vriendje sexueel misbruikt. De vader van N.K. heeft bij tal van diensten deze zaak aangekaart. Maar volgens de vader wordt Victor Vervloesem beschermd door Burgemeester P.
Toen ik las wat in de kranten stond over u heb ik de politie ingelicht. ”
12) Brief van M.V. uit Turnhout aan het parket van Turnhout inzake TU. 37.10.102448 / I998:
” Ik heb Victor Vervloesem en Johan D. lang gekend. Johan vertelde mij destijds dat toen hij 13 jaar was, dat hij door Victor Vervloesem was verkracht. Ik heb hem toen gezegd dat tegen zijn ouders te zeggen. Hij durfde niet. ”
13) Brief dd. 8.7.2005 van H.D.W. uit Hulshout bij Politie Herentals berustend in TU.37.L7.103093.05:
” Victor Vervloesem pleegde zedenfeiten op Nick C. Het kind vertelde mij dit. De vader meldde de zaak aan het parket te Turnhout. ”
14) Brief dd.14.12.05 van M.S. uit Westerlo berustend in
TU.37.10.102448/98:
” Misschien is het druggebruik van N.C. het gevolg van de aanranding op hem door Victor Vervloesem .”
15) Brief M.A. Heist o.d.Berg dd. 18.05.98 – TU.37.10102448 / 98:
” Als ik ooit problemen zou hebben met het gerecht dan moest ik maar verklaren dat Marcel Vervloesem mij zou aanranden. Ik moest dan met Victor Vervloesem in verbindng treden. Die zou naar het schijnt veel te zeggen hebben op het gerecht. Ik heb aan die spelletjes nooit meegedaan omdat ik weet dat Victor Vervloesem twee van mijn vriendjes heeft aangerand. ”
16) Brief C.B. uit Herentals dd.16 februari 2006 – TU.37.10.102448.98:
” Het jongetje N. uit Morkhoven vertelde bij zijn bezoekjes bij mij dat
Victor Vervloesem hem aanrandde. Zijn ouders deden daarvan aangifte bij de politie. ”
17) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven dd.14 september 2004 aan de Procureur van Turnhout:
” Ik heb Victor Vervloesem de omgang met mijn zoontje verboden omdat deze zedenfeiten pleegde ten overstaan van mijn zoontje en nog anderen. ”
18) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven aan Victor Vervloesem. TU. 37.10.102448 – 98:
” Met verontwaardiging neem ik kennis van de zedenfeiten die u pleegde met mijn zoontje en zijn vriendje. Als vader wens ik niet meer dat je nog in de buurt van mijn zoontje komt. Ik heb van mijn zoontje en zijn vriendje gehoord hoe je hen betrekt in je perverse aktiviteiten met minderjarigen. Ik heb de advokaat van je broer over je ingelicht .”
19) Omzendbrief van Fam. C. aan de overheden dd. 22 februari 2004:
” Victor Vervloesem bij de OCMW-raad in Herentals. Victor Vervloesem pleegde zedenfeiten op mijn zoontje. Veertien dagen geleden is mijn zoontje daarover verhoord. Het verontrust mij dat deze die kinderen misbruikt in de OCMW-raad zetelt .”
20) Geregistreerde brief van P.W. uit Westerlo gewettigd bij de
bevolkingsdienst Westerlo op 23 feb.2004 – TU.37.10.102448 – 98:
” Ik kreeg 10.000 bfr van Victor Vervloesem om tegen zijn broer Marcel klacht neer te leggen voor aanranding. Ik ben echter nooit aangerand door Marcel maar wel door Johan D. in het huis van Eddy B. dewelke daar foto’s van vervaardigde. Johan D. kreeg van Victor Vervloesem 15.000 bfr voor eenzelfde klacht. Hij kreeg meer omdat hij die bewering ook voor de Tv-zender VTM moest doen.”
21) Proces-verbaal dd. 9 .1.2006 dienst opsporingen Politie Zuiderkempen – TU.L3.100118 – 2006 verhoor D.L.M.:
” Ik ben samen met mijn vriendje C. uit Herentals aangerand door Victor Vervloesem uit Morkhoven. De feiten deden zich voor te Morkhoven. Victor Vervloesem masturbeerde zich voor ons. Victor Vervloesem vroeg of wij wilden trekken. Hij had zijn lul in zijn handen. Hij was zich aan het aftrekken.
Wij hebben die feiten verteld aan de moeder van N.V. die ons de raad gaf dit te melden. Er zijn daarover verklaringen van opgenomen.”
22) Brief van N.V. uit Morkhoven dd. 8.1.2006 in TU.37.L7.103093 – 05:
” Mijn vriendje vertelde mij dat hij was aangerand door Victor Vervloesem.
Er was nog een ander jongetje bij het slachtoffer. ”
23) Proces-Verbaal LE.11.L8.103061 – 2003 – dd 5.7.2005 – TU. 37.10.102448/98F:
” Victor Vervloesem heeft aan P.W. uit Westerlo beloofd dat indien deze klacht zou neerleggen tegen Marcel Vervloesem hij op die manier kon ontglippen aan de schadeclaims dewelke hij van de Rechtbank aan Marcel Vervloesem moest betalen.”
24) Proces-Verbaal 100470 dd. 27.3.2003 – Dienst Inspectie Federale Politie verhoor M.P.:
” Victor Vervloesem had in de woning van Eddy B. afspraken gemaakt met andere mensen om klachten tegen Marcel Vervloesem te organiseren. Hij had bv. aan P.W. uit Westerlo beloftes gedaan indien deze aan die klachten tegen Marcel vervloesem zou meedoen. Victor Vervloesem chanteerde P.W. omdat hij afwist van diefstallen die deze begaan had. P.W. vertelde mij dat Victor Vervloesem hem had aangezet om valse aanklachten van aanranding op Marcel Vervloesem in te dienen. Hij had dat dan maar gedaan, doch deze dan weer ingetrokken.”
25) Proces -Verbaal 100572-03 dd. 16.4.2003 – Dienst Inspectie Federale Politie verhoor van W.H.:
” Victor Vervloesem manipuleerde P.W. om tegen zijn broer Marcel klachten neer te leggen. Ik kreeg van P.W. zelfs gerechtelijke stukken daarover . Hij heeft aan mij zijn verhaal gedaan. Hij wist blijkbaar niet dat ik Rijkswachtadjudant was in burger gekleed. Ik heb van dat alles inderdaad verslag uitgebracht en door P.W. verschafte stukken aan u overgedragen. De klacht van aanranding tegen Marcel Vervloesem was opgezet spel.”
26) Proces-Verbaal n° 10101017 van de Gerechtelijke Politie Turnhout – TU.37.98.102448/98 J.V.S., moeder van A.G.:
” Ik diende verklaringen af te leggen over Marcel Vervloesem. Ik begreep niet waarom. Er zou ons geld worden geboden als wij tegen Marcel Vervloesem getuigenis zouden afleggen.”
27) Brief van W.V.S. berustend bij advokaat D. Df.:
” Ik moest het zakje met drugs en het bamboestokje bij Marcel Vervloesem in huis binnensmokkelen voor R.V.S. en zijn vader. In ruil kreeg ik drugs.

De voornoemde gegevens spreken voor zichzelf.
Dat verklaart misschien waarom men zo halstarrig weigerde om de strafdossiers van Marcel Vervloesem volledig ter inzage te geven aan de verdediging.
De Procureur des Konings van Turnhout wist aan de hand van deze dossierstukken dus wel degelijk wat er gaande was en is in tegenstelling met zijn beweringen ten overstaan van de Gouverneur te Antwerpen.
Het wordt duidelijk waarom het Openbare Ministerie te Turnhout de opdracht van Strafrechter F. Caers om ook Victor Vervloesem, tesamen met zijn kompanen aan de leugendetectortest te onderwerpen, zogenaamd vergat uit te voeren.
Marcel Vervloesem daarentegen moest een leugentest bij de federale politie ondergaan (hij liet ook nog een leugendetectortest afnemen door enkele specialisten van de Universiteit in Milaan).
Beide testen wezen uit dat hij de waarheid had gesproken.

Verder stellen wij vast dat:
- Ook in het Forensisch verslag de experts stellen dat Marcel Vervloesem hoog scoort inzake betrouwbaarheid.
- 6 psychiaters deskundigen Marcel Vervloesem volledig normaal bevonden.
- In het gerechterlijk psychologisch onderzoeksrapport staat dat Marcel Vervloesem niet kindgericht is.
- Het gerechtelijk onderzoek naar de computer van Vervloesem Marcel geen strafbare feiten opleverde.
- Het gerechtelijk onderzoek van het labo van de federale politie te Turnhout in de woning van Marcel Vervloesem geen bezwarend DNA bewijs opleverde.
- Eén der Psychiaters in zijn verslag schreef: “Het is omdat Marcel Vervloesem lid is van de Vzw Werkgroep Morkhoven en akties voert hij niet in de gratie valt van de magistratuur van Turnhout. ”
- Procureur Bourlet duidelijk stelde dat hij Marcel Vervloesem voor het bezit en de overdracht van de cederoms van het kinderpornonetwerk Zandvoort niet zou vervolgen.
Marcel Vervloesem is dus jarenlang gevonnisd geweest door een deel van de Vlaamse media. Het artikel van Ivo Meulemans in de kranten ” Het Nieuwsblad ” en ” De Gentenaar ” dd. 19.10.2006 getiteld ‘Kinderpornojager vertoont seksuele interesse voor minderjarigen – Vervloesem is gestoord’ is daar een goed voorbeeld van.
Ook de artikels in De Morgen en De Standaard spreken uitsluitend over een ‘grensoverschrijdend seksueel gedrag’ van Marcel Vervloesem en vermelden geen woord over de positieve resultaten van het 36 bladzijde tellende rapport van Dr. Cosyns die ondermeer schrijft dat ‘de media -zoals betrokkene zelf aangeeft- hem steeds meer zal provoceren’.

Het valt trouwens op dat het proces in de voornoemde kranten vertekend werd weergegeven en de woorden van de openbare aanklager Peter Vander Flaas bewust werden verdraaid.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

——————

van: Jan Boeykens
aan: stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be,
“Baart, Els” , vanessa.bury@just.fgov.be, “Van der Taelen, Tine” ,
info@just.fgov.be, ingrid.vranken@just.fgov.be
cc: andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be, antwerpen.belga.be, a.broekers@law.leidenuniv.nl, Commissie Justitie, drsmkat, fbrepoels.europarl.eu.int, guy.swennen@skynet.be,
griffie@arbitrage.be, gdespiegelaere knack.be, hoofdredactie demorgen,
hofvanberoep.gent just.fgov.be, rtbf.be, hugocoveliers.be, Liga Voor Mensenrechten, Redactie van stopkindersex, vpro.nl, voorzitter eerstekamer.nl,
vara@vara.nl,

datum: 24 februari 2010
onderwerp: Onderzoek naar zedenfeiten met kinderen en minderjarigen


 

18-02-10

Gevangenis Hasselt: moord met voorbedachte rade

monster-monstersBrussel, 17 februari 2010


Geachte Heer Jespers,

Betreft: uw cliënt, de heer Marcel Vervloesem


Ik kreeg gisteren nog een telefoontje van je cliënt (en ons verenigingslid, niet te vergeten) de heer Vervloesem.

Hij zit nu al 10 dagen geisoleerd in de gevangenis van Hasselt terwijl hij met een dagtransfert gemakkelijk van Turnhout naar Hasselt (en weer terug) kon gevoerd worden.   Maar zoals drie weken geleden reeds met de transfert naar de gevangenis in Sint-Gillis gebeurde, heeft men opnieuw gekozen voor een folterende behandeling die de heer Vervloesem en zijn gezondheid de genadeslag moet geven.

De isolaties en folteringen van uw cliënt wordt door de gevangenisdirecties, het directoriaat-generaal van het gevangeniswezen, de Toezichtscommissie van het Gevangeniswezen en justitieminister De Clerck en zijn kabinet die allen al maandenlang worden geinformeerd, getolereerd en zelfs aangemoedigd.

De heer Vervloesem wordt 24 uren op 24 uren opgesloten, wordt niet medisch opgevolgd en ligt voortdurend op zijn bed omdat hij ernstig ziek is (hartziekte, suikerziekte, sluimerende kanker, nierproblemen, meer dan 20 operaties en spoedopnames waarvan 5 tijdens zijn 18 maanden durende opsluiting in de gevangenis). Zelfs zijn bloeddruk wordt niet meer opgemeten en iedere dag betekent een nagel aan zijn doodskist.

Hij heeft geen radio of TV op zijn cel en kan zelfs geen brieven meer schrijven omdat hij geen briefpapier en postzegels meer heeft. Zijn bezoeken zijn zogoed als onbestaande omdat hij, normaal gezien reeds lang terug in de gevangenis van Turnhout had moeten zijn en men reeds drie keren beloofde dat hij opnieuw zou getransfereerd worden.

Uw client die een paar euro heeft gekregen om mij te zeggen dat hij nog leeft, vertelde mij gisteren dat hij helemaal niet op de hoogte was van het feit dat de transfert naar de gevangenis van Turnhout, opnieuw zonder hem zou doorgaan.

Hij reageerde wanhopig op het feit dat u 'van de autoriteiten had vernomen dat de transfert pas op 22.2 zou plaats vinden' en neemt geen vrede met deze uitleg.

Het schijnt dat de 'autoriteiten' die u gisteren contacteerde, u medegedeeld hebben dat men de 'standaardformulieren voor de transfert was vergeten in te vullen'.
Dat is natuurlijk onzin want, zoals ik reeds zei, zijn er reeds drie tansferts zonder uw cliënt doorgegaan wat niet op een 'vergetelheid' wijst.

Misschien is het wel een voorafgeplande vergetelheid omdat de gevangenisdirectie van Turnhout ook het medisch dossier van uw cliënt met de transfertwagen 'vergat' mee te geven en men geen geld op uw client's rekening overschreef 'omdat de transfert slechts een paar dagen in beslag zou nemen'.

Ik contacteerde eergisteren de gevangenisdirecties van Turnhout en Hasselt inzake de transfert van uw cliënt. Dat bewijst nogmaals dat men u gedesinformeerd heeft.

Ik bracht eergisteren het kabinet van minister De Clerck per e-mail (kopie ervan stuur ik u zo dadelijk toe) voor de zoveelste maal van de situatie op de hoogte en ik telefoneerde gisteren ook naar het kabinet.  Minister De Clerck en zijn kabibinetsmedewerkers weten dus al dagenlang dat er iets misloopt met de transfert van uw cliënt naar de gevangenis van Turnhout. Toch 'vergaten' zij in deze iets te ondernemen.

Gezien het kabinet mij enkele maanden geleden schriftelijk mededeelde dat men niet met de vzw Werkgroep Morkhoven wenst te communiceren en dat er 'een overleg is met de gedetineerde en zijn advocaat' (alhoewel beiden blijkbaar van niets weten), verzoek ik om rechtsstreeks contact op te nemen met het kabinet van minister De Clerck, teneinde de transfert van vandaag vanuit de gevangenis van Hasselt naar de gevangenis van Turnhout MET uw cliënt te laten doorgaan en hem op die manier misschien het leven te redden.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan BoeykensVoorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 101060 Sint-Gillis

PS. In bijlage zend ik u nog een kopie van mijn schrijven aan volksvertegenwoordiger Renaat Landuyt die, als justitiespecialist van de vlaamse socialisten, in de commissie justitie van de Kamer zetelt.

http://www.facebook.com/renaat.landuyt?ref=sgm


prev13Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname's en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar minister van Justitie Stefaan De Clerck gestuurd.


1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.
België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie...


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:
 

Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
Kinderpornonetwerk Zandvoort
Kinderpornozaak Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
Faits divers April 1998 - Temse/Madeira netwerk - nederlandstalige ondertiteling
Video's: ultjecrumpie 1
Video's: Ultjecrumpie 2

Teken de petitie 'Free Marcel Vervloesem!'

09-02-10

Verdwijning en naamsverwisseling van skynetblog

Oscar.safe_image.php

De naam van deze blog werd door een onbekende in 'Slachtoffers Justitie' gewijzigd.

Vandaag lieten we de naam van deze blog opnieuw in 'Klachten Justitie' veranderen.

Er gebeuren soms rare zaken met de skynetblogs.

Enkele jaren geleden werd er tegen de skynetblogs 'Slachtoffers Justitie' en 'Doofpot Justitie' van onze vereniging, een klacht ingediend door een zekere Charly.
Volgens Charly werd zijn naam 'zonder zijn toelating gebruikt'.
Skynet nam deze klacht serieus en verwijderde de twee blogs zonder de minste waarschuwing.
Toen we de Skynet Klantendienst attent maakten op het feit dat er wellicht duizenden 'Charly's' rondliepen en dat Charly geen familienaam was, besloot Skynet om de beide sites terug te plaatsen.

We veranderden 'Charly' in 'Piet L.' (van Piet Lul) om verdere problemen te vermijden.

Einde 2007, een jaartje voor dat Marcel Vervloesem van onze vereniging, na een vuile mediacampagne van zo'n 10 jaar, definitief werd veroordeeld, riep een Gentse advocate via haar blog op om de 'dubieuze skynetsite Werkgroep Morkhoven uit de rankings en van het internet te verwijderen'.
De advocate die in de Raad van de Orde van Advocaten en de Gentse probatiecommissie zetelt, vond de kinderpornozaak Zandvoort enkel een verzinsel dat bedoeld was om een 'kindermisbruiker te beschermen en de justitie in discrediet te brengen'.

In 2008 bleek rechter Nadia Goossens van de Gentse strafuitvoeringsrechtbank die redenering te volgen, waarop onze vereniging de Gentse advocate fel bekritiseerde.
De advocate kreeg toen de steun van een zekere V., voorzitter van de vzw Gentblogt, die de vzw Werkgroep Morkhoven op alle mogelijke manieren in discrediet trachtte te brengen (de Gentse advocate is een redactielid van de Gentse online-krant Gentblogt.be).

V. diende een klacht in bij de Skynet Klantendienst wegens een 'schending van copyright' waarop Skynet drie skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven, waaronder 'Doofpot Justitie', zonder enige waarschuwing liet verwijderen.

Kort voor de verwijdering die door de vzw Werkgroep Morkhoven nog steeds betwist wordt, werd de naam 'Doofpot Justitie' in 'Werkgroep Morkhoven' veranderd en liet men de inleiding van 'Doofpot Justitie' verdwijnen.
Skynet zou er misschien goed aan doen om te achterhalen wie dat er met de namen van de skynetblogs knoeit...

Stefaan Saey, de man die regelmatig op deze blog publiceerde, stapte een half jaar geleden met zijn verhaal over begraven lijkjes op een domein in Grobbendonk, naar het kabinet van justitieminister De Clerck. Hij werd de dag voordat hij een afspraak had met een kabinetsmedewerker die de chauffeur van minister De Clerck bleek te zijn, opgepakt en ondervraagd inzake zijn publicaties op deze blog.

Hij blijkt nu spoorloos te zijn verdwenen.

De vzw Werkgroep Morkhoven deed hiervan aangifte bij de politie...

Einde van de persvrijheid

Oscar.safe_image.php

Belgische corruptie wordt naar Nederland geëxporteerd


In 2006 werd Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem niet veroordeeld voor de klachten van zijn halfbroer en een criminele bende die in 1998 (vlak na het uitkomen van de kinderpornozaak Zandvoort), met hun roddels over 'vroegere verkrachtingen en folteringen door Marcel Vervloesem' naar de corrupte pers stapten. 

Hij werd ook niet veroordeeld omdat de corrupte pers hem voor deze roddels 7 jaren lang als een 'zelfverklaarde kinderpornojager', 'kindermisbruiker' en 'geestesgestoorde' door het slijk haalde. 

Hij werd, zoals later ook voor het hof van beroep van Antwerpen gebeurde, wel veroordeeld voor de opnieuw via de pers verspreide roddelverhalen over 'folteringen en verkrachtingen' in 2005 die afkomstig waren van drie minderjarigen die ondermeer wegens een gewapende roofoverval en drugshandel in een jeugdinstelling zaten. 

Opmerkelijk in deze zaak is dat de rechter hem in 2006 ook veroordeelde tot een 'spreekverbod met de pers'. 

Het hof van beroep van Antwerpen (waar er 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort verdwenen) maakte dit verbod ongedaan 'want strijdig met de grondwet'. 

Minister van Justitie Stefaan De Clerck en zijn kompanen die de kinderpornozaak Zandvoort verder willen dichtdekken omdat er hooggeplaatste magistraten en mogelijks christendemocratische partijleden bij betrokken zijn, wil dit spreekverbod echter handhaven. 

Onlangs bleek uit een intern justitierapport dat men de zwaar zieke Marcel Vervloesem liever in de gevangenis laat sterven dan in vrijheid te stellen omdat hij 'anders zijn strijd tegen de kinderporno zou verderzetten en daarbij de pers zou contacteren'. 

In België is de pers dus niet alleen door en door corrupt en voert zij niet alleen jarenlange campagnes om criminele rechters en politici te beschermen. 

In België is de persvrijheid bovendien onbestaande en de Belgische grondwet en ook de arresten die een onwettig spreekverbod met de pers opheffen, worden door de minister van justitie en zijn kompanen, simpelweg genegeerd. 

Gezien de helft van de Nederlandse pers thans door Vlaamse persgroepen is opgekocht en België nu haar gevangenen (waarvan een heel deel wegens ziekte of in afwachting van hun proces of een electronisch toezicht niet in de gevangenis thuishoren) naar de Nederlandse gevangenis te Tilburg deporteert, wordt de Nederlandse burger nu ook met de  Belgische corruptie opgezadeld. De Nederlandse politiek die reeds flink corrupt is, zal zich uitermate verheugen.  Zij krijgt er nog een corrupt broertje bij.


prev13Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname's en operaties van Marcel Vervloesem werd meer dan 40 keren naar minister van Justitie Stefaan De Clerck gestuurd.  De Clerck die een 'menselijke en rechtvaardige justitie' predikt en zich bij de Nederlandse regering over zijn 'overvolle gevangenissen' beklaagt, vindt echter dat zwaar zieke gevangenen slechts drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden, de gevangenis mogen uitgeschopt, en nadien het graf mogen ingeschopt worden.  Hij heeft daartoe zelfs de uitvoeringsbesluiten van de wetgeving inzake de invrijheidsstelling om gezondheidsredenen geblokkeerd.
Men kan zich afvragen of de corruptie van een minister wel gezond is voor de werking van de justitie omdat deze corruptie op de kleine justitieambtenaar wordt overgedragen en heel het gerechtelijk systeem hierdoor verrot. Een land dat over een corrupt gerechtelijk systeem beschikt, geraakt ook vroeg of laat in de problemen zoals de Fortiszaak opnieuw heeft aangetoond.

 

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.
België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie...

 


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Kinderpornozaak Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental – (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Faits divers April 1998 - Temse/Madeira netwerk - nederlandstalige ondertiteling
-
Video's: ultjecrumpie 1
-
Video's: Ultjecrumpie 2

Teken de petitie 'Free Marcel Vervloesem!'

15:20 Gepost door Justice in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: corruptie, geen persvrijheid |  Facebook |

26-11-09

Stefaan Saey


spoorloos

Op 8 september 2009 schreven wij:

'Stefaan Saey van deze blog ondervond de voorbije weken heel wat computer- en Internetproblemen waarbij hem de toegang tot deze blog geweigerd werd.
Bij zijn poging om de video 'Keurmeester Tony' te bekijken, kreeg hij het bericht dat de blogpost vanwege 'pornografisch materiaal' ontoegankelijk was.
Vorige week stapte hij een paar keren naar het kabinet van de Minister van Justitie te Brussel om antwoord te krijgen op zijn vraag waarom zijn aangifte over begraven kinderlijkjes op een domein in Grobbendonk (nabij de bar 'de Chardon') niet werd onderzocht.
Bij het eerste bezoek werden hem enkele uitgeprinte mails van de vzw Werkgroep Morkhoven in de handen geduwd terwijl dit niets met zijn zaak te maken had en Stefaan Saey ook geen lid is van de vzw Werkgroep Morkhoven.
Bij het tweede bezoek kreeg hij te maken met José De Volder, een chauffeur van Minister De Clerck die vermoedelijk even een koffie was gaan drinken op het kabinet. Deze laatste zou Stefaan Saey gezegd hebben dat hij op maandag 7.9.2009 'maar moest terugkomen'.
Alvorens hij naar het kabinet van de justitieminister kon terugkeren, vernam Stefaan Saey van de Antwerpse politie echter dat hij vanwege een paar klachten was 'geseind'. Hij werd opgepakt en ondervraagd waardoor chauffeur José De Volder op 7.9.2009 zijn koffietje zonder Stefaan Saey kon opdrinken.
Het is niet bekend of Justitie inmiddels met de opgravingswerken gestart is...'

Sindsdien werd er niets meer van hem vernomen.

Wist hij te veel en werd hij door justitie weggestoken ?

Kort voor zijn verdwijning sprak hij nog met Tinny Mast, moeder van de vermoorde Kim en Ken.

http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be/

 

25-11-09

Gevangenissen: Justitie dekt wanpraktijken toe

prison_vivonne

 

Vandaag publiceerde ik het volgende bericht op  :

Marcel is nu een tiental dagen terug uit de onverluchte isoleercel waarvoor hij uit zogenaamde veiligheidsmaatregelen (lees: zijn kritiek op de werking van de psycho-sociale diensten van de gevangenissen) gedurende 7 dagen lang werd opgesloten.

Onmiddellijk nadat hij de isoleercel verliet, kreeg hij een brief van het Directoriaat-generaal van het Gevangeniswezen onder de neus geschoven die hij moest lezen en tekenen. In deze brief stond dat 'Justitie het volste vertrouwen heeft' in de genaamde Erwin Boosten, psycholoog van de voornoemde psycho-sociale dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout die het dossier van Marcel maandenlang wist te blokkeren.

Erwin Boosten is de man die, nadat zijn handelswijze bekend geraakte, onder het toeziend oog van de Minister van Justitie die ik hierover steeds gedetailleerd informeerde, allerlei tuchtmaatregelen liet nemen tegen Marcel en ermee dreigde dat zijn post en bezoek zouden beperkt worden. Dat resulteerde tevens tot de opsluiting van Marcel in de isoleercel.

In de brief stond dat een 'grondig en diepgaand onderzoek had uitgewezen dat de PSD zijn werk correct had gedaan'.

Er is echter geen onderzoek geweest. Marcel en zijn advocaat werden zelfs niet gecontacteerd. De brief diende dus uitsluitend om het geknoei van Erwin Boosten en de bijna ronduit misdadige werking van de PSD's van de gevangenissen van Brugge en Turnhout (verkeerde vonnisbesluiten aan de strafuitvoeringsrechtbank doorgeven, medische dossiers achterhouden, dossiers van gedetineerden blokkeren...), dicht te dekken.

Ik stelde Minister De Clerck en zijn kabinet wederom op de hoogte van al deze feiten maar kreeg geen antwoord.

Ik liet de Minister en zijn kabinetsmedewerkers ook al een paar keren schriftelijk weten dat de briefwisseling van Marcel reeds geruime tijd wordt achtergehouden en dat er onlangs een tiental namen van zijn bezoekerslijst uit de gevangeniscomputer verdwenen.
De Minister antwoordde mij niet en gisteren bleken er nog altijd brieven van Marcel, waaronder die van zijn dochter en van Yvonne van Hertum en de Werkgroep Morkhoven, te zijn verdwenen.

Er waren ook al problemen met de briefwisseling onder de voormalige Minister van Justitie Jo Vandeurzen maar de problemen blijken, niettegenstaande mijn schrijven, maar niet opgelost te geraken.

In de gevangenisreglementen en de Wet Dupont die de rechten van gevangenen omschrijven, staat nochthans duidelijk dat de briefwisseling van de gevangenen moet gegarandeerd worden en het is eigenlijk de taak van de parlementsleden (en vooral van diegenen die in de Commissie Justitie zetelen) om toe te zien of de wetgeving op een correcte wijze wordt toegepast.

Het PSD-dossier van Marcel ligt intussen volledig stil.
Marcel heeft, met medeweten van de Minister van justitie en zijn kabinet die ik vrijblijvend blijf informeren, geen recht meer op een ambulante behandeling terwijl het personeelscollege van de gevangenis van Turnhout enkele maanden geleden (in aanwezigheid van de advocaat van Marcel) 'geen enkel bezwaar meer had' tegen de uitvoering van het ambulante behandelingsplan.

Erwin Boosten van de PSD die het dossier van Marcel systematisch systematisch blijft blokkeren en die thans het 'volste vertrouwen van justitie geniet', beweerde vlak voor de isolatie van Marcel dat de maandenlange procedure voor een ambulante behandeling, een 'vergissing was geweest'.

Het feit dat al deze zaken mogelijk zijn en dat een jonge gevangene zich onlangs in de gevangenis van Turnhout in een isoleercel verhing, zegt wel iets over het gevangenisbeleid van de Belgische justitieminister.

Zijn het Belgische gevangenisbeleid en de mensenrechtenschendingen in de Belgische gevangenissen, met de aanstelling van Herman Van Rompuy als europese President, misschien als een voorbeeld voor de andere Europese landen bedoeld ?

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

 


Schrijf Marcel Vervloesem:

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Sectie 4 - Cel 78
Wezenstraat 1
2300 Turnhout

Stuur een kopie van uw brief naar de Minister van Justitie


 

08-09-09

Stefaan Saey opgepakt en ondervraagd


1.stefaandeclerck300

 

Stefaan Saey van deze blog ondervond de voorbije weken heel wat computer- en Internetproblemen waarbij hem de toegang tot deze blog geweigerd werd.
Bij zijn poging om de video 'Keurmeester Tony' te bekijken, kreeg hij het bericht dat de blogpost vanwege 'pornografisch materiaal' ontoegankelijk was.
Vorige week stapte hij een paar keren naar het kabinet van de Minister van Justitie te Brussel om antwoord te krijgen op zijn vraag waarom zijn aangifte over begraven kinderlijkjes op een domein in Grobbendonk (nabij de bar 'de Chardon') niet werd onderzocht.
Bij het eerste bezoek werden hem enkele uitgeprinte mails van de vzw Werkgroep Morkhoven in de handen geduwd terwijl dit niets met zijn zaak te maken had en Stefaan Saey ook geen lid is van de vzw Werkgroep Morkhoven.
Bij het tweede bezoek kreeg hij te maken met José De Volder, een chauffeur van Minister De Clerck die vermoedelijk even een koffie was gaan drinken op het kabinet. Deze laatste zou Stefaan Saey gezegd hebben dat hij op maandag 7.9.2009 'maar moest terugkomen'.
Alvorens hij naar het kabinet van de justitieminister kon terugkeren, vernam Stefaan Saey van de Antwerpse politie echter dat hij vanwege een paar klachten was 'geseind'. Hij werd opgepakt en ondervraagd waardoor chauffeur José De Volder op 7.9.2009 zijn koffietje zonder Stefaan Saey kon opdrinken.
Het is niet bekend of Justitie inmiddels met de opgravingswerken gestart is...

http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be/


14-08-09

Domein met lijken

Goorhof, o a met vermelding van Ramon, een Spanjaard:

- http://www.youtube.com/watch?v=_Uizyg8XRNg
- http://www.youtube.com/watch?v=HjL925fLcYY&feature=related

- http://www.youtube.com/watch?v=_DY1NWSlGFc&feature=related
- http://www.youtube.com/watch?v=H8ShXqbK8pY&feature=fvw

PV lijkenStefaan

Plan Stefaan

 

 

20:15 Gepost door Justice in Actualiteit | Permalink | Commentaren (8) | Tags: domein met lijken |  Facebook |

Klachten bij Minister van Justitie Stefaan De Clerck


1.stefaandeclerck300

 

20:07 Gepost door Justice in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: klachten bij minister de clerck |  Facebook |

09-08-09

Onderzoeksrechter Frank Camberlain


Belang wraakt kandidaat baas Staatsveiligheid

Antwerpen - Het Vlaams Belang zet alle zeilen bij om de kandidatuur van de Antwerpse onderzoeksrechter Frank Camberlain voor de post van chef van de Staatsveiligheid te dwarsbomen. Het is namelijk die onderzoeksrechter die midden vorig jaar opdracht gaf om het gsm-verkeer van Vlaams parlementslid Filip Dewinter te registreren. De onderzoeksrechter wilde daarmee achterhalen welke speurder de wat hilarische lijst met ,,staatsgevaarlijke organisaties'' naar Vlaams Belang-kopstuk Dewinter lekte.

Over de wettelijkheid van het registreren van de in- en uitgaande gsm-gesprekken van Dewinter, die parlementaire onschendbaarheid geniet, wordt al dagen door specialisten een welles-nietesspelletje gespeeld. Gerolf Annemans, fractieleider in de Kamer, schrijft op zijn website dat de ,,van weinig scrupules gespeende Camberlain zich in dit dossier voor een politieke kar heeft laten spannen.''

Dewinter heeft ondertussen klacht ingediend tegen het Antwerpse gerecht wegens schending van de privacy. De advocate van de ontmaskerde speurder grijpt de volgens haar ,,illegale telefoonregistratie'' van Dewinter aan om haar cliënt op basis van procedurefouten vrij te pleiten.


(WER)
Het Nieuwsblad, 12/04/2006

 


Dossier 'Lijken graven'

 

Herbergt Kempisch bos een geheim kinderkerkhof?

1414.lijken1412.lijken21417.lijken3

 

 

 

 

07-08-09

Samenspanning van ambtenaren: Antwoord Comité P

Dit document is op sommige computers niet te zien

S. Saey

30-07-09

Hoge Raad voor de Justitie: Voorzitter Cottyn heeft twee verschillende handtekeningen

HogeRaad

Stefaan

Ghislain Londers, Cassatie


 

Londers.avb020309-4londers3

Tijdens de receptie op 21 juli in het Egmontpaleis heeft Yves Leterme geweigerd de hand te schudden van Ghislain Londers. De oprechte houding van Ghislain Londers die het stilzwijgen rond de politieke corruptie in het Fortis-dossier doorbrak, was hem blijkbaar in het verkeerde keelgat geschoten. Leterme vergeet echter dat de scheiding der machten meer is dan een speeltuig dat corrupte politici naargelang het hen zelf uitkomt, kunnen aanwenden. Indien Leterme en zijn vrienden van de CD&V in bepaalde dossiers geen rekening wensen te houden met het principe van de grondwettelijke scheiding der machten, dan moeten zij de Belgische Grondwet maar aanpassen...

 

 

14:31 Gepost door Justice in Actualiteit | Permalink | Commentaren (6) | Tags: procedure, cassatie, ghislain londers |  Facebook |

Victor Vervloesem


victor2

 

14:23 Gepost door Justice in Actualiteit | Permalink | Commentaren (25) | Tags: victor vervloesem |  Facebook |

23-06-09

Tony

 

 

00:38 Gepost door Justice in Actualiteit | Permalink | Commentaren (14) | Tags: tony |  Facebook |

18-06-09

Annick Van Uytsel


fkannickgrijzezak300

'Het gerecht weet in welke beroepssectoren de grijze zak, waar het lichaam van Annick in gewikkeld was toen ze op 3 mei 2007 uit het Albertkanaal werd gehaald, gebruikt wordt'

'Over welke sectoren het gaat, wil Patrick Vits van het Leuvense parket in het belang van het onderzoek niet kwijt. 'We hebben enkele grijze zakken gevonden die niet identiek zijn aan de zak uit de zaak-Van Uytsel, maar die er wel heel fel op lijken. Zo hebben we kunnen achterhalen in welke sectoren dat soort zakken gebruikt worden.' Wel is duidelijk dat de grijze zak zeker geen vuilniszak is.

Voorlopig heeft het onderzoek naar de grijze zakken nog geen concreet spoor opgeleverd. "Het lijkt er nochtans op dat dit soort zakken op zijn minst ooit in serieproductie is geweest. Maar voorlopig weten we nog niet waarvoor de zak dient. Als we de fabrikant zouden vinden, zou dat ons nochtans dichter bij de doder kunnen brengen."

'We zijn er niet in geslaagd om goede foto's te maken van de zak waarin het lichaam van Annick gewikkeld was.'

 


'Haar lichaam was verpakt in zwarte propexdoek, blauw dekzeil en grijze zakken. Het pak werd dichtgebonden met nylonkoord en verzwaard met een betonblok. Misschien kan aan de hand van de gebruikte verpakkingsmaterialen de dader worden opgespoord : zwarte propexdoek, gebruikt in de wegenbouw, (zie foto), blauw zeildoek, 3 x 2 m, met metalen ringen, (zie foto), betonblok, (zie foto), grijze plastic zakken, (zie foto's), 80 x 100 cm, voorzien van één lasnaad waardoor ze opengevouwen veel smaller zijn aan de onderkant (dubbel geplooid) dan aan de bovenkant. De zakken zijn gemaakt van recyclagemateriaal en vrij dun van stof.'

zak2.getafbeelding

blauwAnnick.getafbeelding

Annick.beton.getafbeelding

'De Innerlijke Mens' (http://www.deinnerlijkemens.be/nieuws/bericht.aspx?id=268)

 

 

19:38 Gepost door Justice in Actualiteit | Permalink | Commentaren (20) | Tags: annick van uytsel |  Facebook |

Comité P: Gil Bourdoux


Bourdoux.media_l_383417Gerecht vervolgt raadsheer Comité P voor samenspanning van ambtenaren

'Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar Gil Bourdoux, je waarschijnlijk niet onbekend als alcoholverslaafde kolonel bij de vroegere rijkswacht.' Dat zinnetje, in een onderschepte mail naar een vakbond, werd Walter Demoerloose, de ontslagen speurder van de enquêtedienst van het Comité P, fataal.

Waarom werd Demoerloose, de speurder die het onderzoek deed naar de valse aangifte van een gsm-diefstal door een van zijn collega's, op staande voet ontslagen? Omdat hij e-mails heeft gestuurd met kritische bemerkingen over de raadsleden van het Comité P? Of was er meer aan de hand?

Eén zinnetje in de mail die Demoerloose schreef naar de politievakbond VSOA vormt misschien de oplossing voor het raadsel: "Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar Gil Bourdoux, je waarschijnlijk niet onbekend als alcoholverslaafde kolonel bij de vroegere rijkswacht."

Dat zinnetje over Comité P-raadslid Bourdoux, een notoire PS-benoeming, werd Demoerloose blijkbaar zeer kwalijk genomen door zijn bazen bij het Comité P. "De commissaris-auditor verheft zich tot arts door iemand een alcoholverslaafde te noemen, wat een medische term is", sneerde Henri Berkmoes, de chef van de enquêtedienst, in zijn voorstel tot afzetting van de speurder.

Het vijfkoppige Comité P verweet hem eveneens dat hij "een aanval lanceert op raadsheer Bourdoux door die te beschimpen en als 'alcoholverslaafde kolonel' te betitelen, waarvoor de betrokken commissaris-auditor al evenmin enig bewijs voortbrengt, nog daar gelaten de volstrekt deloyale, grove en beledigende aard van zijn bewering".

Het gerechtelijke onderzoek waarvan sprake in de mail is een onderzoek van de Brusselse onderzoeksrechter Jean-Claude Van Espen, waarin Bourdoux genoemd wordt als mogelijke verdachte van samenspanning van ambtenaren. De zaak begon op 21 december 2004, toen de lokale politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene tijdens een betoging overdreven gewelddadig optrad tegen manifestanten.

Er volgde een onderzoek door een inspecteur van de interne controledienst van de lokale politie en er werd een informatieonderzoek opgestart door de Brusselse substituut Mawet.
Het onderzoek van de inspecteur bracht verontrustende elementen aan het licht. Bovendien bleken vijf politiemannen die werden verhoord opvallend gelijklopende verklaringen te hebben afgelegd. Op dat moment greep de top van de Brusselse politie in.

Korpschef Roland Vanreusel, PS'er en een persoonlijke vriend van Bourdoux, en directeur-generaal commissaris Yves Calicis probeerden het onderzoek uit de handen van substituut Mawet te halen. Op die manier kon ook de inspecteur van de interne controledienst van het dossier gehaald worden, om het daarna over te hevelen naar het Comité P.

"Ik zal vrijdag een rapport opstellen voor het Comité P waarin wordt uitgelegd waarom wij van het onderzoek verlost willen worden", schreef Calicis in een mail aan een collega-commissaris die vorig jaar uitlekte in de Brusselse krant Le Soir. "Indien Mawet weigert, zou het Comité P aanbevelingen kunnen doen aan de procureur-generaal, opdat hij in die zin zou tussenkomen."

De bewuste mail viel via een gunstige wind in handen van de inspecteur van de interne controledienst, waarna de politiezone klacht met burgerlijke partijstelling indiende tegen hem wegens diefstal. Op zijn beurt diende de inspecteur vervolgens klacht in wegens samenspanning van ambtenaren tegen Bourdoux, Calicis en Vanreusel.

"De laatste paragraaf van de mail zou geïnterpreteerd kunnen worden als de samenvatting van een strategie", verklaarde Bourdoux op 1 augustus vorig jaar tijdens een ondervraging door de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC). "Maar die formulering klopt op geen enkele manier met wat ik gedaan zou hebben of zou kunnen hebben doen."

Nog vorig jaar probeerde Bourdoux zich zonder succes voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling te beroepen op de voorrang van rechtsmacht, hoewel hij geen magistraat is maar een voormalig kolonel van de rijkswacht.

Een hoge bron bij het Comité P bevestigt het bestaan van het onderzoek tegen Bourdoux, maar relativeert tegelijkertijd het belang ervan. "Zijn contacten met de top van de Brusselse politiezone werden slecht geïnterpreteerd. De zaak heeft erg weinig om het lijf." (Georges Timmerman)
De Morgen, 7/05/08

Foto: Gil Bourdoux, geviseerd lid van Comité P, bij zijn eedaflegging. Hij ontkent dat hij iets mispeuterd heeft.

 

18:11 Gepost door Justice in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: comite p gil bourdoux |  Facebook |

Comité P: Dominique Reyniers


DReyniers.images Parketwoordvoerster Dominique Reyniers wil naar Comité P

De Antwerpse perswoordvoerster van het parket Dominique Reyniers is kandidaat- plaatsvervangend voorzitter van het Comité P, dat de politiediensten controleert.

Er zijn nu twee kandidaten om voorzitter André Vandoren op te volgen. Vandoren ging naar het centrale antiterreurorgaan OCAD. De twee kandidaat-voorzitters zijn: de Antwerpse procureur Bart Van Lijsebeth en raadsheer Walter Peeters, één van de vijf huidige leden van het Comité P.

In tegenstelling tot wat eerder werd geschreven is nog niemand benoemd. Er zijn ook twee kandidaten om de voorzitter te vervangen als hij er niet is: de Antwerpse perswoordvoerster van het parket, Dominique Reyniers, én de Brusselse substituut-procureur-generaal Kathleen Desaegher.

JDW
Het Belang van Limburg 22/10/'08

 

17:34 Gepost door Justice in Actualiteit | Permalink | Commentaren (5) | Tags: comite p dominique reyniers |  Facebook |

Comité P-baas Bart Van Lijsebeth


lijsebeth_jpg_250De Antwerpse procureur des konings Bart Van Lijsebeth (53) werd in januari 2009 aangewezen tot voorzitter van het Comité P, in opvolging van André Vandooren die de centrale antiterreurdienst Ocad leidt. Het Comité P dat de politiediensten controleert, werkt in opdracht van het parlement en controleert zowel de lokale als federale politie.

Van Lijsebeth had geen ambities voor die hoge post, maar de druk uit CD&V-hoek voor een daadkrachtige leider bij het Comité P was te groot.

Bart Van Lijsebeth begon zijn carrière in 1979 als advocaat in Leuven. In juli 1982 werd hij substituut-procureur des Konings te Brussel, waar hij zich bezighield met georganiseerde misdaad, wapen- en drugstrafiek en hormonenzwendel. Hij werd vooral bekend omdat hij Patrick Haemers uit Brazilië terughaalde naar België.

In 1994 werd Van Lijsebeth administrateur-generaal van de Staatsveiligheid. In september 1999 werd hij procureur des Konings te Antwerpen. Dat mandaat werd in april 2007 verlengd.

Van Lijsebeth wordt door de parketmagistraten erg gerespecteerd. Bij zijn aantreden herstructureerde hij het parket en zorgde hij ervoor dat magistraten zich als teams specialiseerden in bepaalde materies. Hij heeft veel ervaring als magistraat in Brussel en Antwerpen, en als topman bij de Staatsveiligheid. Bart Van Lijsebeth evolueerde in Antwerpen van een open communicator naar een discrete achtergrondfiguur. Hij werkt het liefst in de schaduw.

Hij drukte zijn stempel op de Scheldestad. Zo liet hij het Falconplein opkuisen, pakte de drugsplaag in vzw’s aan en lanceerde hij controles in nacht- en belwinkels.

 

10-05-09

De Chardon


Chardon.front

Grobbendonk

 

17:42 Gepost door Justice in Actualiteit | Permalink | Commentaren (9) | Tags: chardon |  Facebook |

Hoge Raad oordeelt niet over de grond van de zaak


Cottyn.large_834322

Hoge Raad oordeelt niet over grond van zaak-Fortis

 

Jean-Luc Cottyn leidt het onderzoek.

 

Het onderzoek dat de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) voert in de Fortis-zaak zal enkel aanbevelingen opleveren. Over wat er precies is gebeurd rond het Fortis-proces zal in het HRJ-verslag wellicht niets staan. Dat heeft Jean-Luc Cottyn, de man die het HRJ-onderzoek leidt, in de Fortis-onderzoekscommissie gezegd.
Volgens Cottyn kunnen de onderzoekscommissie en de andere lopende procedures perfect naast elkaar bestaan.

Aanbevelingen

Jean-Luc Cottyn is voorzitter van de Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie van de HRJ en leidt in die hoedanigheid ook het onderzoek dat de Hoge Raad op 23 december vorig jaar opstartte. Het gaat echter niet om een strafrechtelijk of tuchtrechtelijk onderzoek. De HRJ-enqu¿te heeft enkel de bedoeling om uit dit dossier algemene beleidsaanbevelingen en voor het gerecht specifieke aanbevelingen te formuleren, verduidelijkte Cottyn.

Niet verhoren

De HRJ kan betrokkenen in het dossier ook enkel horen en niet verhoren. De betrokken magistraten kwamen ondertussen al hun versie van de feiten geven. Cottyn wil nu ook niet-magistraten (politici, nvdr) uitnodigen. Dat is niet voorzien in de wet, maar aangezien de wet het ook niet verbiedt en de Hoge Raad dat op vrijwillige basis wil doen, ziet Cottyn hierin geen probleem. Verschillende commissieleden hadden echter hun vragen over deze praktijk. Cottyn liet ook nog weten dat de aanbevelingen er pas komen wanneer de lopende strafrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures zijn afgerond. Een timing kon hij dan ook nog niet geven.

Inhoud

Hoedanook zal het onderzoek van de HRJ weinig of geen gegevens opleveren over de inhoud van het Fortis-dossier zelf of over individuele aansprakelijkheden. De Hoge Raad mag zich immers niet mengen in lopende procedures. Cottyn ziet wel geen graten in het naast elkaar bestaan van verschillende procedures. Er is zowel plaats voor het HRJ-onderzoek, de onderzoekscommissie als de tucht- en strafrechtelijke procedures, klonk het. (belga/sam/kh)

De Morgen, 2/3/09

 

30-04-09

Internetcensuur in België


imagesOp de zwarte lijst die justitie met Child Focus en de Belgische Internet Service Providers Association (ISPA Belgium ) opmaakte, staan niet alleen kinderpornosites.

Alle blogs en websites die de werking van justitie in vraag stellen of met gevoelige rechtszaken te maken hebben, blijken namelijk te worden gesloten.

- In 2006 werd de website van Prinses de Croÿ (Werkgroep Morkhoven), na een klacht bij de Canadese provider Bravenet vanwege het 'belachelijk maken van de Belgische Staatsveiligheid' gesloten.
- In 2007 werd de MSN nieuwsgroep 'Fondation Princesse de Croÿ' gesloten.
- In 2008 werd de MSN nieuwsgroep 'Fauvage Scandals' met informatie rond de zaak Dutroux gesloten. De moderator van deze groep werd al twee maal door de gerechtelijke politie opgeroepen en verhoord.
- Enkele weken geleden werd de site 'Knokke waakhond' met belangrijke politieke informatie over Maurice Lippens (die in kinderpornodossiers genoemd wordt) geblokkeerd of gesloten.
- Een tiental dagen geleden werden de sites van 'Stop Kinderporno' voor de Belgische internetter geblokkeerd terwijl slechts één van die sites een paar namen van veroordeelde pedofielen bevatte.
- Een paar dagen geleden zou de blog 'De Prins van X3' aangaande de x-dossiers gesloten zijn nadat er op deze blog naar werd verwezen.
- Vandaag wordt er dan weer een Dutroux website gesloten.

Het valt op dat de meeste sites worden gesloten na een al dan niet anonieme klacht die misschien van justitie zelf afkomstig is en dat het blokkeren of het sluiten van een site vooraf wordt gegaan door een reeks artikels in Het Nieuwsblad (Corelio mediagroep) of Het Laatste Nieuws (NV De Persgroep) waarin met wat modder wordt gesmeten.

Zijn er misschien onderlinge afspraken tussen de de media groepen en justitie gemaakt ?
Een van die afspraken zou kunnen zijn: Jullie breken de sites via de dagbladen af, wij zorgen ervoor dat ze van het internet verdwijnen, we verwerven samen de controle op het internet.

================

Dossier-Dutroux op internet met namen pedofielen

De voorbije weken was er veel te doen om een website die pedofielen met naam en toenaam wereldkundig maakte en vervolgens door de politie werd afgesloten, maar volgens La Dernière Heure staat ook een deel van het dossier-Dutroux op het internet. Daarin macabere details over het schandaal, gedetailleerde onderzoeksdaden én ook de namen van verdachte pedofielen.

1.200 bladzijden

Het hele dossier Dutroux telt 450.000 bladzijden. Meer dan 1.200 daarvan zjin vrij te consulteren voor iedereen op het internet. En de website die het dossier brengt, gaat heel ver: zelfs de identiteit en de bezittingen van verdachten in de zaak worden op straat gesmeten. Met de publicatie van processen-verbaal wordt de wet op de privacy nog maar eens met de voeten getreden.

Bush

Ook de theorie over een grootschalig pedofilienetwerk wordt uit de doeken gedaan. Daardoor duiken namen op van politici. Sommige verklaringen zijn echt om te lachen door hun ongeloofwaardigheid, zoals de beschudliging dat George Bush naar Wallonië zou komen om er jonge kinderen te verkrachten.

Luikse

Erger is het openbaar maken van de identiteit van talloze verdachte pedofielen. De meeste namen die opduiken zijn uit het Luikse, maar ook anderen werden verdacht. De soms gruwelijke feiten waarvan ze verdacht worden, staan in detail uitgelegd. Die pedofielen kunnen makkelijk opgespoord worden via de site.
Sommigen hebben hun straf uitgezeten en toch worden ze aan de mogelijke haat van de publieke opinie overgeleverd.

Lek

Elke internetgebruiker kan al die gegevens heel makkelijk consulteren.
Onderzoeksgegevens ook over andere kinderontvoeringen en over de banden van de hoofdverdachten in de zaak-Dutroux. De vraag rijst hoe zo'n gedetailleerde onderzoeksdaden gelekt konden worden. Wie heeft ze op het internet geplaatst en wat moet er gedaan worden om ze niet meer toegangelijk te maken voor het grote publiek? (kh)

Het Laatste Nieuws, 30/04/09

Bron: http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be/

 

27-04-09

Lijst van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie (2004-2008)


imagesVoor wie gelooft dat de Hoge Raad voor de Justitie een oplossing kan betekenen voor de klachten die men over justitie heeft, publiceren we hierbij een lijst van magistraten en niet-magistraten die er deel van uitmaken.

-----

Lijst van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie en hun opvolgers (2004 – 2008)

1 Nederlandstalig college
1.1 Magistraten
1.2 Niet-Magistraten
2 Franstalig college
2.1 Magistraten
2.2 Niet-Magistraten

Magistraten

Werden verkozen als lid:

1. Eric Stassijns, raadsheer in het Hof van Cassatie
2. Edithe Van den Broeck, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen
3. Jean-Luc Cottyn, substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent
4. Michel Rozie, raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen
5. Chantal Merlin, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
6. Jozef Colpin, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
7. Nadia Goossens, toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel
8. Rosette Vandenborne, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren
9. Karin Carlens, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
10. Alfred Vanwinsen, ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
11. Kathelyne Brys, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Hebben de hoedanigheid van opvolger (art. 259bis -2, § 4 Ger.W.):

1. Alain Bloch, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent;
2. Bruno De Hous, onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen;
3. Thierry Freyne, onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;
4. Pol Van Iseghem, rechter in de rechtbank van koophandel te Kortrijk;
5. Helena Eeckeleers, substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Mechelen;
6. Annemieke Serlippens, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent;
7. Alberic De Roeck, vrederechter van het zevende kanton Antwerpen;
8. Kathleen Desaegher, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;
9. Els Herregodts, rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel;
10. Roland Tack, voorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent;
11. Jan Verhavert, raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen;
12. Guy Delvoie, eerste voorzitter in het hof van beroep te Brussel;
13. Eddy Lemmens, raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen;
14. Paulus Emsens, ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout
15. Christiaan Voet, rechter in de politierechtbank te Ieper.

Niet-Magistraten

Werden verkozen verklaard tot lid:

1. De heer Carl Bevernage (*), advocaat;
2. De heer Boudewijn Bouckaert (*), gewoon hoogleraar aan de U.G.;
3. Mevr. Ann Collin (*), advocate;
4. De heer Pol Deltour, nationaal secretaris van de Algemene Vereniging van beroepsjournalisten;
5. Mevr. Arlette Geuens, administratief en juridisch adviseur bij “De Voorzorg”;
6. De heer Lucien Potoms, griffier bij het Arbitragehof;
7. Mevr. Cathy Van Acker, hoofddocente aan de Faculteit rechten van de U.G.;
8. De heer Romain Vandebroek (*), advocaat;
9. De heer Robert Vanosselaer, advocaat;
10. Mevr. Myriam Van Varenbergh, advocate;
11. De heer Geert Vervaeke (*), hoogleraar aan de Faculteit rechten van de K.U.Leuven.

Hebben de hoedanigheid van opvolger (art. 259bis -2, § 4 Ger.W.):

1. De heer Koenraad Aurousseau, bediende bij een advocaat;
2. De heer Luc Ballon (*), advocaat en hoogleraar aan de Faculteit rechten van de K.U.Leuven;
3. Mevr. Caroline Bergez, advocate;
4. De heer Danny Crabeels, advocaat;
5. De heer Piet Deslé, hoofdredacteur van het nieuws op de radio van de VMMa, op VTM-tekst en internet;
6. De heer Ralph De Wit, advocaat en hoofddocent aan de Faculteit rechten van de V.U.B.;
7. De heer Frank Franceus, adviseur-generaal van het Openbaar Ambt (FOD Personeel en Organisatie - bureau ABC en directie-generaal eHRM);
8. De heer Guido Jacobs, eerste auditeur bij de Raad van State;
9. Mevr. Kristine Kloeck, bureaulid van de Hoge Raad voor de Justitie;
10. De heer Joris Lagrou, advocaat;
11. De heer Johan Maertens, directeur van een therapeutische gemeenschap voor drugsverslaafden;
12. De heer Stanislas Ossieur, advocaat;
13. De heer Flip Petillion, advocaat;
14. De heer Karel Tobback, notaris;
15. De heer Joannes Vanderhaege, ambtenaar bij de FOD Justitie;
16. Mevr. Mieke Vanhaegendoren, gewoon hoogleraar aan de Faculteit toegepaste economische wetenschappen van de L.U.C.;
17. De heer Ludovicus Van Osta, justitieassistent;
18. De heer Piet Vermeeren, bedrijfsrevisor;
19. Mevr. Gerda Vervecken, ambtenaar van de Bijzondere Belastinginspectie, gedetacheerd naar het parket te Antwerpen;
20. Mevr. Katelijne Weyts (*), advocate.

Franstalig college

Magistraten

Werden verkozen als lid:

1. Christine Matray, raadsheer in het Hof van Cassatie
2. Karin Gerard, kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel
3. Xavier De Riemaecker, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie
4. Jeann Prignon, vrederechter van het kanton Fléron
5. Christiane Malmendier, raadsheer in het hof van beroep te Luik
6. Vincent Macq, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen
7. Philippe Morandini, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant
8. Jacqueline Devreux, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
9. Patrick Mandoux, raadsheer in het hof van beroep te Brussel
10. Jean-Claude Van Espen, ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
11. Annie Philippart, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi

Hebben de hoedanigheid van opvolger (art. 259bis -2, § 4 Ger.W.):

1. Jean-François Funck, rechter in de arbeidsrechtbank te Nijvel
2. Georges-Henri Simonis, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi
3. Emile Goldenberg, ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
4. Pierre Cornélis, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel
5. Yves Deloge, substituut-generaal bij het arbeidshof te Luik
6. Christine Wilwerth, eerste substituut-krijgsauditeur, met opdracht bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Luik
7. Charles-Eric Clesse, substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Charleroi
8. Laure Du Castillon, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
9. Philippe de Hemricourt de Grunne, substituut-krijgsauditeur, met opdracht bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
10. Pierre Papleux, vrederechter van het kanton Aat-Lessen
11. Denis Maréchal, substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Luik
12. Christine Larcin, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
13. Pierre Charles, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen
14. Marianne Renson-Salme, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik
15. Françoise Kevers, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik
16. Carine Van Damme, toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel
17. Damine Chevalier, vrederechter van het tweede kanton Doornik
18. Georges Stevens, toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel

Niet-Magistraten

Werden verkozen verklaard tot lid:

1. De heer Jean-François Cats, bedrijfsrevisor
2. Mevr. Françoise Collard (*), advocate
3. De heer Edouard Delruelle (*), gewoon hoogleraar aan de ULg, leerstoel morele en politieke filosofie
4. De heer Benoît Frydman (*), docent aan de Faculteit rechten van de U.L.B.
5. De heer Jacques Hamaide (*), advocaat
6. De heer Pierre Jadoul (*), advocaat en docent aan de ICHEC-ISC Saint-Louis
7. Mevr. Jacqueline Oosterbosch, advocate
8. De heer Jean-Paul Pruvot (**), gedelegeerd bestuurder van een verzekeringsmaatschappij
9. Mevr. Nicole Roland, directeur van de niet-gesubsidieerde opvangmilieus binnen de directie “opvang” van de “Office de la naissance et de l'enfance (ONE)”
10. De heer Pascal Vrebos, hoogleraar aan het “Institut Cooremans”, aan de “Académie des beaux-arts » en aan het « Conservatoire royal de Bruxelles”
11. Mevr. Rosita Winkler, lector aan de ULg en hoofd van het laboratorium moleculaire oncologie, afdeling radio-immunologie van de ULg

Hebben de hoedanigheid van opvolger (art. 259bis -2, § 4 Ger.W.):

1. Mevr. Annie Allard, juridisch adviseur bij de RTBF
2. Mevr. Marie-Christine Belleville, adviseur-generaal van Ambtenarenzaken in functie bij het Adviesbureau voor organisatie en beheer (ABC), met opdracht bij de FOD Financiën
3. De heer Luc Bihain, advocaat, lector en adjunct-docent aan de Faculteit rechten van de ULg
4. De heer Jacques Bourgaux (*), advocaat
5. De heer Philippe Damman, kandidaat-gerechtsdeurwaarder
6. De heer Jean-Albert Deltenre (*), advocaat
7. De heer Etienne Descamps, advocaat
8. Mevr. Isabelle de Viron, advocate
9. Mevr. Françoise Domont-Naert, belast met de economische en juridische informatie bij de consumentenvereniging Test Aankoop
10. De heer Philippe Dumoulin, arts
11. De heer Bernard Garcez, administratief directeur van de haven van Brussel
12. De heer Serge Hauppe, parlementair medewerker
13. De heer Bernard Hermant, bedrijfsleider
14. De heer François Jongen (*), advocaat, hoogleraar aan de Faculteit rechten van de U.C.L. en adjunct-hoogleraar aan de ULg
15. Mevr. Pascale Lecocq (*), docente aan de Faculteit rechten van de ULg
16. De heer Michel Loozen, secretaris van het politiecollege en van de politieraad en tevens hoofd van de dienst Juridische Zaken en Geschillen van de zone Anderlecht-Vorst-Sint-Gillis van de lokale politie
17. De heer Philippe Marchandise, bedrijfsjurist
18. De heer Laurent Marlière (**), bedrijfsleider en hoofdredacteur van de “Journal du Juriste”
19. Mevr. Béatrice Remy, notaris
20. Mevr. Sylvie Risopoulos, bestuursdirecteur bij de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie
21. Mevr. Bernadette Smeesters, onderzoekster bij het “Centre de recherche et de prospective en droit social” van de U.L.B.
22. De heer Paul Vanwelde, zaakvoerder
23. De heer José Vilain, ambtenaar bij de FOD Financiën
24. Mevr. Jeanine Windey (*), advocate

-----------

Nota

(*) Kandidaten voorgedragen door de orden van advocaten of door de universiteiten en hogescholen van de Vlaamse en Franse Gemeenschap. (**) Kandidaten met kennis van het Duits.